Prognóza Jaroslava Daňhela: Životní pojištění za pět minut dvanáct


			Prognóza Jaroslava Daňhela: Životní pojištění za pět minut dvanáct

Při schvalování daňového vládního balíčku se v Poslanecké sněmovně jako nejvíce kontraverzní jevila změna daňové uznatelnosti technických rezerv životního pojištění v komerčních pojišťovnách. Tento krok byl obhajujícími koaličními politiky argumentován především možností subjektivity při stanovování potřebné výše rezerv pro budoucí výplaty pojistných částek a protiargumenty zatím nebyly vůbec brány v úvahu.

Ekonomika odvětví pojišťovnictví s ohledem na stochastický charakter byznysu je svou podstatou spjata s fungováním rezerv. Kvantifikace potřebné výše rezerv k budoucímu bezproblémového chodu komerční pojišťovny je úhelným kamenem pojistného tarifu a ve výsledcích pojišťovny je každoročně předmětem posouzení auditora. V životním pojištění s nižší mírou vlivu nahodilosti je přesná výše dotace rezervy determinována výpočtem z historicky osvědčeného matematického modelu.

Do balíčku bylo distorzní zdanění rezervy životního pojištění v ročním objemu v řádu miliard korun zařazeno přesto, že dohledový orgán – ČNB – v rámci připomínkového řízení vyslovil v případě životních rezerv nesouhlas. Stejně tak nebyl brán v úvahu notoricky známý fakt, že prostředky v této rezervě představují pro komerční pojišťovny cizí zdroje, patřící klientům, kteří rezervu vytvořili platbami pojistného za životní pojistku.


Mohlo by vás zajímat: Česká národní banka reaguje na ZDPZ: Záznam z jednání


Tento již poslanci schválený krok, který teď projedná senát, má svou historickou analogii. V roce 1953 tehdejší totalitní politická garnitura uskutečnila měnovou reformu, která měla mimo jiné použitým mechanismem i významný třídní podtext. Pro nižší částky a vklady byl stanoven kurz přepočtu nové a staré měny 1:5, pro větší obnosy buržoazie, kulaků apod. byl stanoven kurz 1:50 a mezi trestné kurzy byl zahrnut i přepočet životních pojistek, a to dokonce i těch, které byly uzavřeny po roce 1948(!) – kurz přepočtu byl stanoven 1:30. Tento krok, kterým dalo tehdejší komunistické vedení jasně najevo svůj názor na produkt tohoto druhu, významně poškodil pojištěné občany životním pojištěním a jejich důvěrou otřásl natolik, že k významnějšímu růstu zájmu o toto pojištění došlo až zhruba o čtvrt století později. 

Tato reminiscence na totalitní časy má významnou konsekvenci – životní pojištění u nás v současnosti neprožívá dobré časy, jeho schopnost makroekonomicky pozitivně působit jako komponent měnové rovnováhy a nástroj snižování tlaku na rostoucí rozpočtové výdaje spojené s financováním postaktivního věku a také vytvářet dočasně volné prostředky k obezřetnému investování ve prospěch hospodářského růstu je významně snížena. Vedle negativního vlivu neefektivního finančního trhu, zejména v oblasti konzervativních investičních instrumentů a současné záporné hodnoty peněz k tomu v nedávné minulosti přispíval i určitý konflikt mezi pojišťovnami a zprostředkovateli ohledně provizního odměňování za sjednávání životního pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Maďarská národní banka stopla produkt pojišťovny NOVIS


Po provedených legislativních změnách se nabídka ze strany pojišťoven i zprostředkovatelů orientuje spíše na riziková životní pojištění. Tyto produkty ovšem nejsou substitucí alternativního postaktivního financování. Prakticky jediným produktem takového druhu zůstalo investiční životní pojištění. Tento produkt však má svá úskalí. Jeho prestiži rozhodně nepomohl před časem deklarovaný názor finančního arbitra vyvolávající diskusi, zda životní pojištění na dožití se sjednaného věku, neobsahující riziko, je vůbec pojištění. Odpůrci produktu nedávno medializovali požadavek zrušit možnost snížení daňového základu o pojistné zaplacené za toto pojištění.

Ke konkrétnímu produktu lze samozřejmě mít určité výhrady, ale zrušit celý institut daňového odpočtu na pojistné životního pojištění připomíná příslovečné vylévání vody z vaničky i s dítětem. Co když se finanční trhy v budoucnosti vrátí do starých kolejí a pojišťovny obnoví celou škálu nabídky životních produktů, včetně kapitálových? V zemích s prognózou stárnutí populace a jejím dopadem na státní penzijní systémy právě rychlá dynamika těchto pojištění vedla k tomu, že národní pojistné trhy rostly v posledních dekádách rychleji než HDP.


Mohlo by vás zajímat: UNIQA posílila ve 3Q téměř o 9 %. Kolik smluv má ve kmeni?


Negativním vlivem, který by podobně jako totalitní měnová reforma zřejmě na delší dobu ovlivnil postoj klientů a koneckonců zřejmě i současnou strukturu českého pojistného trhu, by se nepochybně stalo definitivní schválení změny metody tvorby a daňové uznatelnosti pojistně-technických rezerv komerčních pojišťoven či realizování návrhů na zrušení daňového odpočtu. Podaří se nám tyto hrozby odvrátit v čase za pět minut dvanáct?

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články