Významné spojení! GrECo International vstupuje do STAR INSURANCE GROUP


			Významné spojení! GrECo International vstupuje do STAR INSURANCE GROUP

Pojistný trh je v poslední době plný informací, změn a nových projektů jak z řad pojišťoven, tak i makléřského obchodu. STAR INSURANCE GROUP začíná patřit do kategorie, kde nové informace jsou základem pro úspěšné projekty, které následně vyvolávají zajímavé změny na pojistném trhu. Jednou z těch nejzajímavějších je skutečnost, že v závěru února stvrdily podpisem svou spolupráci společnosti STAR INSURANCE GROUP, s.r.o. a GrECo International, s.r.o. O novém projektu jsme hovořili s Ing. Petrem Kmochem, jednatelem společnosti STAR INSURANCE GROUP, s.r.o. a předsedou představenstva PETRISK International, makléřská pojišťovací spol., a.s. – a s Ing. Jiřím Kulasem, Ph.D a panem Petrem Poděbradským, jednateli GrECo International, s.r.o.

Společnost GrECo International, s.r.o. v odborných kruzích není nutné dlouze představovat. GrECo International je všeobecně vnímána jako přední pojišťovací makléřská společnost poskytující své služby domácím i mezinárodním společnostem v oblasti průmyslu, obchodu, asociací a municipalit. Svým propojením na mezinárodní partnerskou síť jsme nositelem nejmodernějších pojišťovacích technik a produktů, běžných na nejvyspělejších trzích. Dnes je naše skupina vedoucím makléřem a poradcem ve střední, jižní a východní Evropě a ve Společenství nezávislých států. Od konkurence se GrECo odlišuje rozsáhlou sítí poboček. Skupina GrECo obsluhuje ze svého sídla ve Vídni 57 poboček v 16 zemích s více než 1000 zaměstnanci a prostřednictvím GrECo ova je zastoupena ve více než 200 zemích. Vedle hlavní orientace na makléřskou a poradenskou činnost pro firemní klientelu skupina GrECo poskytuje také makléřské zajištění, unikátní srovnávací portál pojištění pro privátní klientelu a vyspělá softwarová řešení,“ popisuje jednatel společnosti GrECo Jiří Kulas.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Nové zkoušky jsou věčným soubojem mezi teorií a praxí


A jaké byly hlavní motivy, které vedly k rozhodnutí připojit se ke STAR INSURANCE GROUP? To je ve své podstatě velmi jednoduché. Někteří členové STAR a společnost GrECo v minulosti spolupracovali na několika obchodních projektech a nikdy si neházeli klacky pod nohy. Takže máme společnou dobrou zkušenost. Naši spolupráci tak chceme rozšířit i do dalších oblastí, kterými je mj. legislativa, správa pojištění nebo podpora členů STAR v oblasti správy zahraniční klientely,“ stručně popisuje hlavní motivy Petr Poděbradský, druhý z jednatelů GrECo International.

„Navazujeme na komunikaci z druhé poloviny loňského roku o možnosti spojit síly pod „jednu vlajku“. Projekt STAR je nám svým pojetím velmi blízký, má svou obchodní i manažerskou logiku a jak dnes všichni vidíme, za pouhý rok existence přináší i pozitivní výsledky. S Petrem Kmochem se navíc osobně známe a máme vybudované dlouhodobě velmi dobré vztahy. STAR INSURANCE GROUP pro nás představuje stabilního obchodního partnera a naplnění naší dlouhodobé strategie. Takže, další v celku logická úvaha při našem rozhodování. Proto padlo rozhodnutí spojit síly se společností STAR,“ doplňuje svého kolegu Jiří Kulas.

„A to je to důležité a vzájemně spojující obě strany,“ dodává jednatel STAR INSURANCE GROUP Petr Kmoch a pokračuje: GrECo International je mezinárodní pojišťovací makléř pro velké korporátní a průmyslové podniky, tedy nám přesně „zapadá“ do konceptu STAR. Dále, stejně jako všichni členové STAR INSURANCE GROUP upřednostňuje dlouhodobou spolupráci se zákazníky, smysl pro odpovědnost a kvalitu poskytovaných služeb a není mu lhostejné dění na pojistném trhu.“


Mohlo by vás zajímat: Cizinci u nás berou vyšší mzdy


Žijeme v hektické době, ve které je důležité dělat ta správná rozhodnutí. Od 26. února letošního roku, kdy byla podepsána smlouva o spolupráci, tak byla učiněna řada podstatných kroků, které všem zúčastněným hráčům pomohou na jejich společné cestě. „Naše nové spojenectví nyní hlavně interně komunikujeme se zaměstnanci a ve spolupráci se STAR budeme postupně komunikovat další společné postupy s pojistiteli. S některými členy STAR připravujeme detailní postupy řešení některých obchodních případů,“ vyjmenovává aktuální průběh Petr Poděbradský. „Spojenectví v rámci STAR je pro nás silný impuls, příležitost k rozvoji obchodních aktivit a zároveň cestou k výraznému posílení pozice na trhu. Každý subjekt má tomu druhému co nabídnout, to je obrovská přidaná hodnota pro všechny v rámci STAR, uvádí Jiří Kulas.

Právě v tom je podle Petra Kmocha smysl myšlenky skupiny STAR. Dodat všem zúčastněným něco navíc, co by sami těžko zvládli. „GrECo je stabilní a silný hráč na pojistném trhu s mezinárodním zázemím a zkušenostmi, které u nás má málokdo. STAR dnes představuje největší progres řekněme v oblasti „fúzí“ a networkingu, což nás všechny vážně těší a docela i uspokojuje (úsměv). Každý máme své know-how, ale žádný z nás neumí všechno na jedničku a kdo toto o sobě tvrdí, tak ho brzy přivítá těžký pád. Nejhorší je sebeuspokojení s vlastním „já“ a momentální situací, což my vlastně teď ve STARu děláme (úsměv), zároveň však stojíme všichni pevně nohami na zemi. Je to pro nás obrovský závazek vůči naším partnerům, klientům i pojišťovnám na sobě nadále tvrdě pracovat a skupinu STAR posouvat neustále kupředu,“ říká Petr Kmoch.

Spojením dvou takto významných subjektů se společné znalosti, zkušenosti a možnosti raketově násobí a obě strany výrazně zvýší svoje postavení na pojistném trhu se vším, co k tomu patří. Souhrnný objem předepsaného pojistného těchto společností dosahuje hranice cca 2,2 mld. Kč. „Naším cílem je, abychom z tohoto spojenectví a postavení na pojistném trhu profitovali všichni ve „skupině“, naučili se navzájem novým věcem a získali další cenné informace z branže. A pak je tu hlavní cíl, což je především zaměření na naší korporátní klientelu, které můžeme tímto spojenectvím zabezpečit větší objem služeb a know how nejen po celém ČR,“ dodává předseda představenstva PETRISK International.


Mohlo by vás zajímat: Tomáš Lébl: Koronavirus oslabil imunitu akciových trhů


V době, kdy řada makléřských společností přemýšlí o vstupu do různých uskupení, je důležitou otázkou budoucnost značky GrECo International. Již při úvodním představení společnosti STAR INSURANCE GROUP jsme řekli, že žádný nový subjekt neztratí vstupem do tohoto společenství svou identitu. A toto platí stále, notabene pro makléře velikosti a mezinárodního významu, jakým je GrECo, který se stává TOP partnerem ve skupině,“ tvrdí Petr Kmoch. „Spojenectví se STAR je skutečně o razantním rozšíření potenciálu obou značek, a to nejen na tuzemském trhu. Při našich společných setkáních s Petrem Kmochem nikdy ani ze strany vedení společnosti STAR INSURANCE GROUP nezazněl požadavek, námět nebo dotaz na ztrátu identity, značky nebo něco podobného. To by upřímně ani s našimi akcionáři a strategií nešlo realizovat a nikdy to nebylo v plánu,“ doplňuje Jiří Kulas.

Na podzim loňského roku se mluvilo o tom, že společnost STAR má v plánu dohody se třemi velkými partnery. První opravdu významný partner se tedy opravdu povedl. „Díky moc za pochvalu, to mě vážně těší. Dnes je pochvala v naší společnosti už spíše výjimkou, a i to je důvod naší mise ve STAR kultivovat vztahy mezi obchodními partnery. Kdo mě zná, ví, že nejdu pro peprnější výraz daleko, ale zakládám si stejně jako moji kolegové na upřímnosti a férovosti, což je základ pro jakékoliv fungování mezi obchodními partnery či kolegy na pracovišti. Z navázání spolupráce s GrECo mám vážně radost a Jirkovi děkuji za důvěru, kterou dal našemu projektu. My za tuto důvěru odvedeme pensum práce, kterou bude kvitovat nejen on, ale i akcionáři skupiny GrECo. Co se týká ostatních potencionálních partnerů či TOP partnerů, tak máme mnoho rozjednaných věcí a stejně jako v září loňského roku nechci úplně předbíhat. Máme v plánu se do roka dostat na objem spravovaného pojistného 3 mld. Kč,“ popisuje Petr Kmoch.

„Jediné, co mohu poodkrýt je, že chceme spolupracovat i s jedním silným partnerem v oblasti finančního poradenství, myšleno hlavně v oblasti zaměstnaneckých programů pro naše korporátní klienty, což jen potvrzuje naši strategii podělit se o zkušenosti a know how z oblasti, ve které nejsme tak silní neb tento segment není naší prioritou. Již mnoho našich konkurentů se v problematice finančního poradenství spálilo a my se rádi s naším budoucím partnerem navzájem podělíme o naše portfolia v tom, v čem jsme dobří, a proto tímto směrem – vlastnit síť finančních poradců, nikdy nepůjdeme,“ dodává jednatel společnosti STAR INSURANCE GROUP.


Mohlo by vás zajímat: Nadnárodní podniky jsou v české ekonomice nepostradatelnými hráči


Na českém pojistném trhu tak vzniká významný hráč se širokým záběrem, který disponuje stabilním a početným týmem specialistů a poradců, širokou paletou produktů, sofistikovaným servisem pro zákazníky nejen v ČR a moderními nástroji pro praktický výkon poradců a správců pojištění. „Jde o mimořádné spojení dvou subjektů, které dlouhodobě sdílejí stejnou vizi a prosazují na pojistném trhu kvalitu a zajišťují svým zákazníkům jistotu, že je o ně dobře postaráno,“ říká Petr Kmoch. „Nové silné společenství na pojistném trhu je jasný signál, že se dokáží domluvit na spolupráci i středně velcí a velcí mezinárodní hráči. Dokáží se spojit a prosazovat své vize a strategické plány ve shodě a s jasným cílem,“ uzavírá jednatel GrECo International Jiří Kulas.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články