1Q 2018: Jaké jsou výsledky Generali a AXA?


			1Q 2018: Jaké jsou výsledky Generali a AXA?

Generali Group zveřejnila v květnu předběžné výsledky za 1. čtvrtletí 2018. Souhrnně je lze charakterizovat jako pokračování pozitivního trendu z roku 2017 s tím, že vzrostl zisk a upevnila se kapitálová pozice. Rovněž AXA vydala zprávu o výsledcích dosažených v 1. čtvrtletí tohoto roku. Vyzdvihuje provozní výsledek a prosazování orientace na preferované segmenty pojištění.

Generali

Provozní výsledek se zvýšil o 4,9 % na 1,3 mld. EUR a čistý zisk dokonce o 8,6 % na 581 mil. EUR. K tomu přispěl především excelentní výkon v neživotním pojištění, a to přes vyšší pojistná plnění z titulu přírodních katastrof a též výnosy z investic a správy majetku. Výsledky životního pojištění zůstaly solidní.

Kombinovaná kvóta dosáhla vynikající úrovně 91,4 % a oproti stejnému období roku 2017 se snížila o 1,6 procetních bodů. Pozitivně hodnotí Generali ziskovost v nové produkci u životního pojištění. Provozní ROE čili rentabilita vlastního kapitálu činila 13,2 %, což je v souladu s úkolem obsaženým ve strategickém plánu (>13%).

Celkové pojistné se zvýšilo o 2,5 % na 18,6 mld. EUR díky růstu v životním i neživotním pojištění. Kapitálová pozice posílila, přičemž regulatorní solventnostní poměr činil 211 % a ekonomický solventnostní poměr 233 %.


Mohlo by vás zajímat: 1Q 2018: Výsledky MetLife, Talanx a Hannover Re


AXA

Celkové hrubé výnosy se zvýšily o 2 % na 30,8 mld. EUR. Objem nové produkce dosáhl 1,8 mld. EUR, což je o 5 % více než ve stejném období roku 2018.

V rámci preferovaných segmentů pojištění vzrostly výnosy u soukromého zdravotního pojištění o 7 % na 3,5 mld. EUR a objem nové produkce u pojistných produktů životního pojištění, jež mají jisté rysy pojištění spojeného s fondy a jež AXA vymezuje jako „ochranné“ („protection“) produkty, se zvýšil o 9 % na 0,6 mld. EUR.

Výnosy u podnikatelských pojištění majetku a odpovědnosti dosáhly 6,3 mld. EUR, což znamená přírůstek ve výši 2 % oproti stejnému období předcházejícího roku. Solventnostní poměr stoupl na 221 %, tj. o 16 procentních bodů více oproti stavu k 31. 12. 2017.

Zdroj: Generali Group; AX

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články