1Q 2018: Výsledky Allianz, Swiss Re a Munich Re


			1Q 2018: Výsledky Allianz, Swiss Re a Munich Re

Od května začínají pojišťovny a zajišťovny zveřejňovat ekonomické údaje za 1. čtvrtletí. Představme si tak hlavní výsledky přední světové pojišťovny Allianz a dvou největších světových zajišťoven Swiss Re a Munich Re.

Allianz

V 1. čtvrtletí 2018 dosáhla Allianz takové výsledky, že se dá předpokládat splnění cílů stanovených pro celý rok 2018. Interní výnosy (očištěné o měnové a konsolidační efekty) vzrostly o 4,9 %.  Celkové výnosy se zvýšily o 0,7 % na 36,5 mld. EUR. Provozní zisk poklesl o 6,0 %, resp. o 176 mil. EUR, na 2,8 mld. EUR, včetně negativního měnového dopadu ve výši 142 mil. EUR. I tak se dostal na 25 % celoročního cíle,

Čistý přebytek připadající na akcionáře vzrostl o 6,8 % na 1,9 mld. EUR z důvodu nižších daňových poplatků a nižších restrukturalizačních výdajů. Solventnostní poměr (S II) činil na konci března 2018 robustních 225 % (na konci roku 2017 to bylo 229 %). ROE čili rentabilita vlastního kapitálu dosáhla úrovně 13,8 % (za celý rok 2017 pak 11,8 %).


Mohlo by vás zajímat: Exkluzivní fotogalerie: Jaká byla Pojišťovna roku 2017?


Swiss Re

Zajišťovna Swiss Re docílila v 1. čtvrtletí 2018 pozitivní výsledky. Tempo růstu hrubého předepsaného pojistného bylo přitom mimořádné. Čistý zisk skupiny činil 457 mil. USD. Je v tom zohledněn odhadovaný negativní dopad ve výši 280 mil. USD (před zdaněním) plynoucí ze změny účetnictví dle US GAAP.

Hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 13,1 % na 11,5 mld. USD. V neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) dosáhl čistý zisk 345 mil. USD a ROE čili rentabilita vlastního kapitálu 13,5 %. V životním a soukromém zdravotním zajištění pokračoval trend docilování stabilních úrovní klíčových ukazatelů: čistý zisk činil 201 mil. USD a ROE čili rentabilita kapitálu 11,5 %. Hrubé předepsané pojistné se ale zvýšilo o vynikajících 22,3 %.

Ukazatel ROI (návratnost investic) ve výši 2,2 % byl negativně ovlivněn změnou účetnictví dle US GAAP a ještě také zmiňme, že zahájení programu zpětného odkupu akcií až do výše 1 mld. CHF v nákupní hodnotě bylo stanoveno na 7. května 2018.


Mohlo by vás zajímat: Generali prodává dceřinou společnost v Belgii


Munich Re

U zajišťovny Munich Re ze solidních hodnot sledovaných ukazatelů vyniká především vysoký zisk. Čistý zisk skupiny činil 827 mil. EUR ve srovnání s 557 mil. EUR ve stejném období předchozího roku. Tento nárůst byl ovlivněn nižšími škodami a dobrými výsledky v upisování. Celoroční záměr docílit zisk v rozmezí 2,1 – 2,5 mld. EUR zůstává nezměněn,

Při obnově smluv k 1. dubnu 2018 bylo dosaženo mírného nárůstu cen ve výši 0,8 % a objem obchodu se zvýšil o 8,1 %. Kombinovaná kvóta v neživotním zajištění (bez zdravotního segmentu) činila 88,6 % díky menším škodám.

Hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 1,6 % na 13 126 mil. EUR (při očištění o měnové dopady by to bylo 7,8 %), ukazatel ROE čili rentabilita vlastního kapitálu byla na úrovni 11,9 % a solventnostní poměr ve výši 245 % byl o něco málo vyšší než na počátku tohoto roku (244 %).

Zdroj: Allianz; Swiss Re; Munich Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články