VIG v 1. čtvrtletí 2018: Růst pokračuje


			VIG v 1. čtvrtletí 2018: Růst pokračuje

Společnost Vienna Insurance Group publikovala své výsledky za 1. čtvrtletí roku 2018. A jaké jsou základní údaje?  Pojistné vzrostlo na 2,83 mld. EUR (+3,9 %). Zisk (před zdaněním) stoupl na 117,3 mil. EUR (+7,0 %). Ukazatel combined ratio se zlepšil na 96,2 procenta (1. čtvrtletí 2017: 96,9 %).

VIG uvádí za 1. čtvrtletí 2018 zlepšení všech ukazatelů oproti stejnému období předchozího roku. „Výsledky odpovídají naší snaze o udržitelný růst. V současném období stoupající konjunktury v oblasti střední a východní Evropy to považujeme za obzvlášť důležité. Naše dlouhodobě orientovaná podnikatelská strategie sází na systematické upevňování postavení na trhu, diverzifikaci a zvyšování efektivity díky využití synergických efektů na našich trzích,“ říká Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group, a potvrzuje tak cílenou obchodní strategie a výsledky.


Mohlo by vás zajímat: GDV vysvětluje pojem „Run-off“


Výrazný růst pojistného

Celkový objem pojistného dosáhl za první tři měsíce roku 2018 výši 2,83 mld. EUR. To představuje růst o +3,9 % v porovnání s 1. čtvrtletím roku 2017. Bez nadále klesajícího jednorázově placeného životního pojištění dosáhl nárůst pojistného oproti předchozímu roku +7,1 %.

„Je třeba zdůraznit, že naše velké trhy ve střední a východní Evropě, Česká republika, Polsko a Rumunsko, poháněly růst nejen v případě vzestupu pojistného, ale při zvýšení zisku (před zdaněním) v prvním čtvrtletí 2018. Zároveň se jedná o trhy, na kterých jsme v rámci strategického pracovního programu „Agenda 2020“ zahájili pilotní projekty optimalizace našeho obchodního modelu a kde už zaznamenáváme první pozitivní efekty na výnosovou složku a ukazatel combined ratio,“ vysvětluje Elisabeth Stadler.


Mohlo by vás zajímat: Zákon o distribuci pojištění a zajištění míří do Senátu


Jasný nárůst zisku (před zdaněním)

Zisk (před zdaněním) dosáhl 117,3 mil. EUR. To odpovídá vzestupu +7,0 % oproti 1. čtvrtletí 2017. Kromě již jmenovaných trhů České republiky, Polska a Rumunska zaznamenaly výrazný růst výsledku (před zdaněním) i Maďarsko a Bulharsko.

Další zlepšení ukazatele combined ratio

Nastoupenou cestu udržitelného růstu potvrzuje i setrvale pozitivní vývoj ukazatele combined ratio.  V sledovaném období se tento ukazatel znovu zlepšil o 0,7 procentního bodu na 96,2 % oproti hodnotě 96,9 % v roku 2017. „Podnikli jsme tak další krok v našem úsilí o dosažení cílové veličiny ve výši 95 procent v roce 2020,“ pokračuje generální ředitelka Vienna Insurance Group.  

Finanční výsledek dosáhl v prvním čtvrtletí 2018 výši 238,4 mil. EUR. Tato hodnota je o -3,8 procenta nižší než hodnota porovnávacího období uplynulého roku, což souvisí zejména se sezonními výkyvy v oblasti nákladů na údržbu nemovitostí. Finanční investice koncernu včetně likvidních prostředků dosáhly k 31. březnu 2018 hodnotu 37,5 mld. EUR. 


Mohlo by vás zajímat: Anketa Pojišťovna roku 2017: ČPP třikrát první


„Agenda 2020“ – úspěšný rozvoj zajišťovací činnosti

„Setrvale můžeme růst pouze tehdy, budeme-li dlouhodobě modernizovat struktury a operativní procesy v našem koncernu. S tímto cílem jsme v rámci strategického programu ‚Agenda 2020‘ přijali příslušná opatření, která od minulého roku realizujeme podle plánu,“ doplňuje Elisabeth Stadler. Oblast, kterou chce VIG v rámci „Agendy 2020“ rozvíjet, je zajištění prostřednictvím dceřiné společnosti VIG Re se sídlem v Praze.

VIG Re (včetně přidruženého srbského zajišťovatele Wiener Re) dosáhla v roce 2017 konsolidovaného objemu pojistného ve výši kolem 460 mil. EUR (+10,2 %). Podíl pojistného ze zajistných smluv, nepocházejících od dceřiných společností VIG (obchod s třetími stranami), se v roce 2017 výrazně zvýšil na zhruba 125 mil. EUR (+31,2 %). Počet klientů z třetích stran se podařilo v prvním čtvrtletí 2018 opětovně zvýšit z 304 na 331.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Před digitalizací není úniku


První kroky byly uskutečněny i v rámci řízeného vstupu na západoevropské trhy. Na podzim 2017 zahájila ve Frankfurtu nad Mohanem činnost pobočka VIG Re, která se soustředí na klienty v Rakousku, Německu a ve Švýcarsku. Tato nová pobočka v současnosti poskytuje v rámci zajištění služby už 48 klientům s objemem pojistného ve výši 40 mil. EUR. Další pobočka, která bude poskytovat služby klientům ve Francii, Belgii a Lucembursku, je plánovaná na podzim 2018 v Paříži.

VIG Re se na těchto trzích hodlá zaměřit především na regionálně orientované prvopojistitele, kteří sázejí na dlouhodobou spolupráci. Z obchodních segmentů jsou středobodem pojistná odvětví, ve kterých VIG Re využije své rozsáhlé kompetence v oblasti upisování a které vyhovují strategii VIG Re v oblasti rizika. 

Průběžná zpráva za 1. čtvrtletí 2018 bude dostupná od 29. května 2018 ZDE.

Zdroj: Vienna Insurance Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články