VIG roste. Zisk za 3Q stoupl na 331 milionů eur


			VIG roste. Zisk za 3Q stoupl na 331 milionů eur

Vzestupný trend Vienna Insurance Group (VIG) z minulého roku pokračuje i ve výsledcích za první tři čtvrtletí 2017. VIG si polepšila ve všech důležitých ukazatelích, které se dle prognóz vyvíjejí pozitivně.

Výsledky Vienna Insurance Group v prvních třech čtvrtletích 2017:

  • Nárůst pojistného kolem 3 % na 7 153 mil. eur
  • Zisk (před zdaněním) stoupl o zhruba 10 % na 331 mil. eur
  • Ukazatel combined ratio se zlepšil na 97,3 %
  • Míra solventnosti stabilně na vynikající úrovni zhruba 225 %

„Být vnímán jako stabilní a spolehlivý partner, to je naše přidaná hodnota, kterou dokládáme přiloženými čísly. Navzdory vlivu živelných pohrom očekáváme podobně pozitivní vývoj i ve čtvrtém čtvrtletí 2017, podobně jako za dosavadní rok 2017. Dokážeme tak, jak se v současnosti jeví, výrazně zvýšit náš beztak velmi dobrý výsledek z roku 2016“, uvádí P Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group.

Nakolik výsledky ovlivní orkán "Herwart" z konce října, nelze kvůli chybějícím škodovým hlášením zatím definitivně upřesnit. „Počítáme se škodami v řádu 40 až 45 mil. eur brutto. Orkán postihl zejména naše společnosti v České republice, v Rakousku a v Polsku“, vysvětluje Elisabeth Stadler.

Vzestup pojistného
Předepsané pojistné koncernu stouplo za první tři čtvrtletí roku 2017 o 2,7 % na 7 153 mil. eur.
S výjimkou jednorázově placeného životního pojištění, kde VIG nadále uplatňuje obezřetnou politiku
upisování, všechna ostatní pojistná odvětví potěšitelně rostla. Bez zohlednění jednorázově placených
produktů dosáhl růst pojistného 5,6 %.

VIG. Koncernový výkaz zisku                                                                                                                                          Zdroj: VIG

K nárůstu pojistného, pocházejícího především ze segmentu pojištění motorových vozidel a jiného pojištění majetku, přispěly zejména Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvatsko a Srbsko. Polsko, Slovensko a Rumunsko zaznamenaly nárůst i v životním pojištění. Ve zdravotním pojištění, kterému je věnována zvláštní pozornost v rámci programu „Agenda 2020“, přispěly k nárůstu pojistného především Rakousko, pobaltské země a Gruzie.


Mohlo by vás zajímat: VIG míří do Bosny. Získala 100 % v pojišťovně Merkur


Nárůst zisku
Zisk koncernu (před zdaněním) stoupl v prvním až třetím čtvrtletí 2017 na 331 mil. eur. Trhy střední a
východní Evropy k tomu přispěly více než šedesáti procenty. Nárůst zisku o přibližně 10 % oproti
stejnému období minulého roku vyplývá zejména ze zlepšení hodnoty combined ratio, stejně jako z
dobrého vývoje finančního výsledku. Zvýšením výnosnosti v pojištění majetku byl vykompenzován vliv
nízkých úrokových měr.

Výrazný vzestup zisku v porovnání s předešlým rokem zaznamenaly Polsko, Maďarsko a – v segmentu Ostatní země CEE – v první řadě Srbsko. Zejména v Polsku a Maďarsku rozhodlo o zvýšení zisku  zlepšení v oblasti pojištění zodpovědnosti za provoz motorového vozidla, v Rumunsku k tomu přispělo zlepšení v havarijním pojištění, spolu s udržitelnými opatřeními ke zvýšení ziskovosti.

Zlepšení ukazatele combined ratio
Combined ratio VIG za první až třetí čtvrtletí 2017 představovalo 97,3 % (2016: 97,9 %). Míra škodovosti a nákladovosti se ve srovnání s předchozím rokem zlepšily. O celkově nízkou hodnotu combined ratio se v první řadě zasloužily Rakousko, Polsko, Srbsko a pobaltské země. Tento vývoj pramení zejména ze zlepšené situace v oblasti výnosů z pojištění motorových vozidel. 

VIG. Výkazy za odvětví                                                                                                                                                                                     Zdroj: VIG

Stabilní míra solventnosti, zvýšený finanční výsledek
Míra solventnosti k 30. září 2017 na úrovni na burze kótované skupiny VIG ve výši 224,8 % představuje potvrzení vynikající míry z 1. pololetí 2017 (224,5 %). Finanční výsledek po prvních třech čtvrtletích 2017 zodpovídá 732 mil. eur. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku to představuje zlepšení o 4,1 %.

Příčinou růstu je zvýšení běžných výnosů na základě zahrnutí veřejně prospěšných společností (Gemeinnützige Gesellschaften) jako plně konsolidovaných podniků, spolu s vyššími realizovanými zisky z prodeje akcií. Finanční investice koncernu včetně hotovostních prostředků k 30. září 2017 stouply z důvodu zvýšené investiční činnosti na 37,2 mld. eur (k 31. prosinci 2016: 36,2 mld. eur).  

Zdroj: Vienna Insurance Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články