VIG roste. Daří se všem ekonomickým ukazatelům


			VIG roste. Daří se všem ekonomickým ukazatelům

Po potěšitelných výsledcích hospodářského roku 2016 oznámila Vienna Insurance Group (VIG) velmi pozitivní čísla i za 1. čtvrtletí 2017. „V porovnání s 1. čtvrtletím předchozího roku se všechny důležité ukazatele jasně zlepšily a postupujeme přesně podle plánu. Dobré vyhlídky na konjunkturu v Rakousku i na našich trzích ve střední a východní Evropě nás opravňují věřit, že v roce 2017 budeme pokračovat v úspěšném kurzu,“ řekla předsedkyně představenstva VIG Elisabeth Stadler.

Narůst pojistného

Celkový objem pojistného dosáhl za první tři měsíce roku 2017 zhruba 2,72 mld. eur. To představuje zvýšení o +0,5 % oproti 1. čtvrtletí 2016. Nadále klesal objem jednorázově placeného životního pojištění (-22,1 %). Bez jednorázově placeného pojištění by pojistné ve srovnání s předchozím rokem vzrostlo +4,2 %. Ve zdravotním pojištění, které patří mezi deklarované růstové segmenty v rámci programu managementu „Agenda 2020“, se podařilo dosáhnout nejvyššího růstu pojistného o +12,5 % na 150,7 mil. eur.


Mohlo by vás zajímat: IFRS 17 Pojistné smlouvy: Odpočet do roku 2021 začal!


V pojištění motorových vozidel zaznamenala oblast havarijního pojištění výrazný vzestup o +10,7 % (284,4 mil. eur), zatímco pojistné v oblasti pojištění zodpovědnosti za provoz motorového vozidla mírně kleslo o -0,6 % (368,5 mil. eur). Zřetelný růst zaznamenalo ostatní neživotní pojištění s +6,8 % (1,3 mld. eur) a životní pojištění s běžně placeným pojistným, které vzrostlo o +1,5 % (666,6 mil. eur).

„V oblasti jednorázově placeného klasického životního pojištění si na většině trhů velmi cíleně zachováváme restriktivní přístup. Proto i v rámci pojištění zodpovědnosti za provoz motorového vozidla, kde jsme v některých zemích vystaveni masivní cenové soutěži, upřednostňujeme ziskovost před růstem a patřičně jsme zpřísnili naši upisovací politiku. Ve všech ostatních segmentech jsme zaznamenali velmi potěšitelný růst a pokračovali v stabilním vývoji,“ uvedla Elisabeth Stadler.

Vig1

Velmi pozitivní vývoj pojistného vykázali sousední země Maďarsko (+46,5 %), Slovensko (+10 %) a Česká republika (+5,1 %). V segmentu Ostatní země CEE, který tvoří Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Moldávie, Srbsko a Ukrajina, bylo dosaženo růstu pojistného o +12,4 %, přičemž největší růstové trhy představují zejména Bosna a Hercegovina a Srbsko. I segment Turecko/Gruzie stoupl o +17,7, což v procentuálním vyjádření odpovídá dvojcifernému růstu pojistného. S výjimkou Slovenska a Srbska, kde bylo motorem růstu životní pojištění (jednorázově placené investiční pojištění), byly přírůstky získány převážně v neživotním pojištění. Značný růst pojistného v Pobaltí ve výši +122,8 % vyplývá z prvotní konsolidace společnosti BTA Baltic převzaté v uplynulém roce.

Vig 2

Při sumarizaci zaokrouhlených částek a procentních údajů se mohou vyskytnout rozdíly v důsledku zaokrouhlení.
Údaje za 3M2016 jsou přizpůsobené.

Pokles pojistného v Rakousku (-4,2 %) je důsledkem přetrvávajícího poklesu prodeje jednorázově placeného pojištění. V Rumunsku měla regulativní omezení výše pojistného v oblasti pojištění zodpovědnosti za provoz motorového vozidla ze strany vlády negativní vliv na celkový vývoj pojistného (-7,5 %).

Výrazné zlepšení ukazatele combined ratio

Ukazatel combined ratio se v předmětném období podařilo výrazně zlepšit o téměř jeden procentní bod na 96,9 % oproti hodnotě 97,8 % v roce 2016. Zatímco škodovost se v porovnání se stejným obdobím předchozího roku téměř nezměnila, podařilo se zřetelně snížit nákladovost. V mnoha našich zemích se tak ukazatel combined ratio zlepšil, což platí zejména pro Rakousko.

Zisk (před zdaněním) o +22,4 procenta vyšší

Zisk (před zdaněním) představoval kolem 110 mil. eur. To odpovídá zvýšení oproti 1. čtvrtletí 2016 o +22,4 %. Nejvíce ke koncernovému zisku s 38 % přispěly společnosti z České republiky, následuje Rakousko (35 %) a Slovensko (10 %). V 1. čtvrtletí 2017 dosáhla VIG finančního výsledku ve výši 247,7 mil. eur. To je o +10,6 % nad hodnotou stejného období předchozího roku, což vyplývá zejména z vyšších běžných výnosů na základě zahrnutí obecně prospěšných bytových společností jako plně konsolidovaných podniků. Míra Solvency II, vypočítaná k 1. čtvrtletí 2017 na úrovni na burze kótované skupiny VIG, stoupla na přibližně 206 %. Finanční investice koncernu včetně hotovostních prostředků představovaly k 31. březnu tohoto roku 36,2 mld. eur.

Realizace „Agendy 2020“

V rámci programu „Agenda 2020“ byly v prvním čtvrtletí 2017 uskutečněny konkrétní kroky v oblasti optimalizace obchodního modelu. V neživotních pojišťovnách v Polsku bylo dokončeno zavedení modelu ke snížení pojišťovacích podvodů pro celou oblast pojištění motorových vozidel a začalo se jeho spouštění v oblasti neživotního a úrazového pojištění. V Rumunsku probíhá implementace tohoto modelu v segmentu pojištění motorových vozidel, v Bulharsku v současnosti začíná pilotní fáze. V rámci digitalizační iniciativy VIG byly spuštěny první projekty za využití spolupráce s Insurance Innovation Lab Lipsko, jejichž součástí je kromě vývoje konkrétních produktů i digitalizace provozního modelu.

Zdroj: Vienna Insurance Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články