VIG zveřejnila výsledky za 1Q: Růst pojistného o 3,2 % bez jednorázově placeného pojištění


			VIG zveřejnila výsledky za 1Q: Růst pojistného o 3,2 % bez jednorázově placeného pojištění

Vienna Insurance Group zaznamenala v 1. čtvrtletí hospodářského roku 2016 vývoj v souladu s plánem. Objem pojistného dosáhl 2,7 mld. EUR a vykázal potěšitelný nárůst o 3,2 procenta bez jednorázově placeného životního pojištění. Celkově došlo v důsledku selektivního prodeje jednorázově placeného pojištění ve srovnání s předchozím rokem k mírnému poklesu pojistného o 1,8 procenta.

Ukazatel combined ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění výnosů z umisťování) představoval ve sledovaném období 97,8 procenta a zůstal tak nadále výrazně pod hranicí 100 procent. Zisk (před zdaněním) v 1. čtvrtletí 2016 tvořil 101,5 mil. EUR.

V 1. čtvrtletí 2016 představoval finanční výsledek koncernu VIG 236,0 mil. EUR. To je o 13,7 procenta méně než hodnota za stejné období předchozího roku, což souvisí zejména s nižšími realizovanými zisky z prodeje kapitálových investic v případě dluhopisů a půjček stejně jako investičních fondů. „Nízké úrokové sazby dle očekávání zatěžují náš finanční výsledek. Podobný negativní vliv očekáváme i v dalším průběhu hospodářského roku. Jak však ukazuje zisk (před zdaněním) za 1. čtvrtletí, jsme v souladu s plánem na cestě k tomu, abychom dosáhli náš cíl na rok 2016 – zdvojnásobení zisku (před zdaněním) až na 400 mil. EUR, “ zdůrazňuje Prof. Elisabeth Stadlerová, generální ředitelka Vienna Insurance Group. Kapitálové investice koncernu včetně likvidních prostředků dosáhly k 31. březnu letošního roku 32,7 mld. EUR (+2,6 procenta).

 

Podíl na pojistném podle odvětví

VIG1Q2016

Vývoj na trzích VIG Životní pojištění s běžně placeným pojistným dále vykazuje vzestupný trend Zatímco fáze nízkých úroků všeobecně vedla k poklesu v oblasti jednorázově placeného pojištění, vyvíjela se situace v životním pojištění s běžně placeným pojistným nadále pozitivně. Vyzvednout je třeba nárůst v České republice a v Maďarsku. Přírůstky v náročné oblasti pojištění motorových vozidel Na některých trzích je VIG konfrontovaná s přetrvávající tvrdou soutěží v pojištění motorových vozidel. Navzdory tomu zaznamenaly Rumunsko a Turecko v oblasti pojištění motorových vozidel značný růst.

V Polsku se navzdory této náročné situaci na trhu udržel ukazatel combined ratio pod hranicí 100 procent. Nová struktura v Pobaltí Segment Pobaltí tvoří Estonsko, Lotyšsko a Litva. Pobaltské koncernové společnosti dosáhly významného růstu pojistného na 34,3 mil. EUR. Vzestup kromě jiného vyplývá z prvotní konsolidace nově založené pojišťovny Compensa Non Life a prostřednictvím koupě získané neživotní pojišťovny Baltikums. Ostatní země CEE – dvojciferný růst objemu pojistného V segmentu VIG „Ostatní země CEE“, který tvoří Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Moldávie, Srbsko a Ukrajina, byl v prvním čtvrtletí 2016 znovu dosažen dvojciferný růst objemu pojistného (+13,5 procenta). Přispěly k tomu zejména Chorvatsko a Srbsko, které z pohledu VIG představují růstové trhy.

Koncernový výkaz zisku a ztráty (IFRS)

VIG1Q2016tab

Nové rozdělení na segmenty od 1. ledna 2016:,

Výkaz za odvětví (IFRS)

VIG1Q2016_big

Kooperativa_2016

 

Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články