VIG vydal předběžné výsledky pojistného za rok 2015

VIG jako přední pojišťovací koncern Rakouska a zemí střední a východní Evropy zaznamenal v roce 2015 dobrý vývoj pojistného. V neživotním/úrazovém pojištění došlo k růstu o 2,0 procenta a v životním pojištění nastal v oblasti běžně placeného pojistného nárůst o 2,3 procenta.

Pokles celkového přímo předepsaného, nekonsolidovaného pojistného (-1,5 procenta) na přibližně 9,2 mld. EUR je dán zejména přetrvávajícím nízkým úročením a s tím spojenou zdrženlivostí při prodeji jednorázově placeného životního pojištění. Znovu se projevil strategický význam výrazné regionální diverzifikace koncernu v regionu SVE, protože země v rámci segmentu „Ostatní trhy“ opět dosáhly dynamického růstu o zhruba 10 procent.

VIG cíleně využívá dané potenciály

V neživotním/úrazovém pojištění bylo získáno pojistné o přibližné výši 4,8 mld. EUR (+2,0 procenta). V Rakousku projevila společnost Wiener Städtische Versicherung svou sílu především v oblasti odbytu majetkového pojištění a dosáhla výrazného růstu o 3,4 procenta. Na obou pro VIG významných trzích zemí SVE, České republiky a Slovenska, zvýšily koncernové společnosti pojistné v neživotním/úrazovém pojištění o 4,8 resp. o 1,5 procenta. V Rumunsku se za příznivějších podmínek na trhu projevil úspěch kontinuálně realizovaných opatření.

Po prvních náznacích pozitivního obratu v roce 2014 dosáhly rumunské koncernové společnosti VIG vzestupu v neživotním/úrazovém pojištění o 20,6 procenta. Velmi dynamicky se znovu vyvíjely obchodní aktivity v mnoha zemích SVE v segmentu „Ostatní trhy“. Dvojciferného nárůstu v neživotním/úrazovém pojištění dosáhly například Bulharsko, Turecko, Albánie a Bosna a Hercegovina. Taktéž koncernové společnosti v Maďarsku a Srbsku se v tomto segmentu vyvíjeli velmi úspěšně. VIG pokračovala na Ukrajině v silném růstu z minulého roku a dosáhla zde v lokální měně růstu o 30,9 procenta.

Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel je v mnoha zemích vystaveno silnému konkurenčnímu tlaku. Vienna Insurance Group se proto cíleně zaměřila na jiná odvětví majetkového pojištění a dosáhla díky tomuto diferencovanému přístupu k trhu potěšujícího růstu o celkově 3,2 procenta.

Životní pojištění

V životním pojištění zaznamenala VIG v případě produktů s běžně placeným pojistným dobrý vývoj s nárůstem o 2,3 procenta. V důsledku cílené zdrženlivosti u jednorázově placeného pojištění (-16,3 procenta) kleslo pojistné v životním pojištění celkově o 5,8 procenta.

Navzdory tomu došlo na mnoha trzích zemí střední a východní Evropy k pozoruhodnému nárůstu v životním pojištění. Polské koncernové společnosti dosáhly v lokální měně růstu běžně placeného pojistného o 5,5 procenta. V Rumunsku pokračovala VIG v nastoupeném kurzu, což znamenalo vzestup pojistného v životním pojištění o 51,8 procenta. Také „Ostatní trhy“ opět projevily mimořádnou výkonnost. Koncernové společnosti zvýšily pojistné v životním pojištění o 13,6 procenta. Vyzvednout je třeba zejména Srbsko (+22,8 procenta), Bulharsko (+22,5 procenta), pobaltské státy (+15,0 procenta) a i menší země, jako jsou Makedonie nebo Bosna a Hercegovina. Na Ukrajině bodovala VIG i v životním pojištění – růst pojistného o 54,0 procenta v lokální měně zvýrazňuje důvěru klientů v přední pojišťovací koncern regionu SVE.

VIG_2015_1

Pobaltí - trh VIG s nejvyšším růstem

V roce 2015 VIG v rámci své strategie velmi soustředěně expandovala na trhu pobaltských zemí. V uplynulých letech zde životní pojištění setrvale výrazně rostlo. Objem pojistného se za pět let ztrojnásobil a pojistné naposledy dosáhlo výše zhruba 60 mil. eur.

Koncern to vedlo k posílení aktivit i v oblasti neživotního a úrazového pojištění. Kupříkladu v Litvě byla založena nová neživotní pojišťovna Compensa. Tato společnost v Litvě, Lotyšsku a Estonsku převezme dosavadní aktivity polské společnosti Compensa v neživotním a úrazovém pojištění a bude v rámci nové struktury rozvíjet další distribuční cesty. Další expanze v oblasti neživotního a úrazového pojištění se kromě toho zdařila v podobě akvizice lotyšských neživotních pojišťoven Baltikums a BTA Baltic2 – obě společnosti nabízejí své produkty i v Estonsku a Litvě. Pojistné těchto dvou společností ještě není zahrnuto v předběžném pojistném Vienna Insurance Group za rok 2015. Byly tak učiněny zásadní kroky, aby se koncern VIG stal jedním z předních pojišťovatelů v pobaltských zemích.

Předběžné, nekonsolidované a neauditované pojistné 2015

VIG_2015_2

Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články