VIG v prvních třech čtvrtletích 2016 zaznamenal nárůst pojistného i zisku


			VIG v prvních třech čtvrtletích 2016 zaznamenal nárůst pojistného i zisku

V prvních třech čtvrtletích roku 2016 se činnost Vienna Insurance Group vyvíjela v souladu s předpoklady. Koncernové pojistné stouplo o 0,7 procenta. Tento nárůst si zaslouží pozornost vzhledem k přetrvávající zdrženlivosti při uzavírání jednorázově placeného životního pojištění, jehož pokles dosáhl 18,6 %.

Pojistné bez zohlednění jednorázově placeného pojištění významně vzrostlo o 4,7 procenta. „Současné úrokové míry jsou výzvou, které mezičasem čelí všechny evropské pojišťovny. Za těchto okolností jsme s vývojem hospodářského výsledku, který zodpovídá zveřejněným cílům na rok 2016, velmi spokojeni“, uvedla Prof. Elisabeth Stadler, CEO VIG, a doplnila: „Výsledky celkově ukazují, že naše zdrženlivost v klasickém životním pojištění s jednorázově placeným pojistným byla správným rozhodnutím.

Z pohledu zisku (před zdaněním) ve výši 301,3 mil. EUR se výsledek VIG vyvíjí podle plánu. Výrazný růst o 88,4 procenta je třeba vnímat v souvislosti s tvorbou opravných položek v porovnávacím období roku 2015. Koncernové trhy zemí střední a východní Evropy přispěly k tomuto výsledku přibližně 65 procenty. Ukazatel Combined Ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění z výnosů z umisťování) představoval za 1.-3. čtvrtletí 2016 97,9 procenta. Kapitálové investice koncernu včetně likvidních prostředků tvořilo k 30. září 2016 36,5 mld. EUR. Za první tři čtvrtletí roku 2016 dosáhl koncern VIG finančního výsledku ve výši 703,2 mil. EUR (-10,0 procenta).

Vývoj na trzích VIG „Přesně podle hesla ‚Rozpoznat příležitosti‘ jsme na našich trzích vsadili na zásadu lokálního managementu. Vývoj pojistného dokazuje, že díky naší diverzitě dokážeme v jednotlivých zemích a regionech individuálně reagovat na nejrůznější tržní specifika. VIG má díky svým dceřiným společnostem blízko ke klientům a dosahuje úspěchy jako lokální pojišťovatel“, ozřejmila Elisabeth Stadler strategii koncernu VIG ve střední a východní Evropě. Navzdory náročným rámcovým podmínkám se koncernovým společnostem VIG na mnoha trzích podařilo dosáhnout potěšitelného nárůstu pojistného. Kromě jiných to platí například pro Maďarsko (+14,2 procenta), Rumunsko (+30,3 procenta) anebo Turecko/Gruzii (+15,6 procenta). Podíl pojistného podle odvětví

VIG_3Q2016

Pojistné se vyvíjelo pozitivně zejména v oblasti neživotního pojištění. VIG dosáhla výrazného růstu v pojištění povinného ručení, havarijního pojištění i v oblastech mimo pojištění motorových vozidel. Zdravotní pojištění bylo ze strany VIG před časem definováno jako strategické růstové odvětví. Za prvních devět měsíců stouplo pojistné v tomto segmentu o 6,3 procenta. Ale i na trzích, které nejvíce zasáhly nízké úrokové sazby, jako jsou Česká republika, Slovensko nebo Rakousko, vzrostlo přijaté pojistné, po očištění o jednorázově placené životní pojištění, o +6,7 procenta, +4,5 procenta resp. +0,6 procenta.

V Polsku bylo, po očištění od vlivu přesunu neživotního pojištění v Pobaltí a od efektů měnových kurzů, dosaženo výrazného růstu o 6,4 procenta. Ziskovost pojišťovací činnosti je pro VIG nejvyšší prioritou. Je třeba zdůraznit, že k výsledku kladně přispěly téměř všechny regionální segmenty. Zisk (před zdaněním) stoupl například v Maďarsku (+41,6 procenta), v Rumunsku (+16,6 procenta) nebo v segmentu Turecko/Gruzii (+80,4 procenta). Výjimku představovalo pouze Pobaltí, kde – především kvůli poklesům při náběhu nově založené pojišťovny Compensa Non Life – byla vykázána ztráta (-7,8 mil. EUR)

Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články