Generali 2017: Provozní výsledek na rekordní úrovni


			Generali 2017: Provozní výsledek na rekordní úrovni

Generali Group zveřejnila v březnu předběžné výsledky za rok 2017. Provozní výsledek dosáhl rekordní úrovně a také hodnoty dalších ukazatelů potvrdily naplňování strategie společnosti. Podívejme se na hlavní výsledky a souhrnné hodnocení vývoje hospodaření Generali Group.

Hlavní výsledky 2017

 • Provozní výsledek dosáhl rekordní výše 4,89 mld. EUR, což znamená nárůst o 2,3 % oproti předchozímu roku. K tomuto výsledku přispělo životní pojištění, investice, správa aktiv a dosažení cíle ve snižování nákladů před stanoveným termínem.
 • Čistý zisk byl vyšší než 2,1 mld. EUR a vzrostl oproti roku 2016 o 1,4 %.
 • Provozní ROE čili rentabilita vlastního kapitálu činila 13,4 %, což je v souladu s úkolem obsaženým ve strategickém plánu (>13%).
 • Čistý příliv peněz v životním pojištění představoval 9,7 mld. EUR, což patří mezi nejvyšší úrovně dosažené v evropském měřítku,
 • Kombinovaná kvóta skončila na úrovni 92,8 % a byla tak nejlepší mezi srovnatelnými subjekty (pojišťovnami).
 • Kapitálová pozice Generali Group v roce 2017 posílila. Regulatorní solventnostní poměr činil 208%.
 • Na jednu akcii připadne dividenda ve výši 0,85 EUR, což bude o 6 % více než v roce 2016.

Mohlo by vás zajímat: Transpozice IDD po česku: Znovu a lépe?


Hodnocení výkonu v roce 2017

Výkonný ředitel Generali Group Philippe Donnet zhodnotil výsledky dosažené v roce 2017 následovně: „Vynikající výsledky, které jsme dnes zveřejnili, potvrzují platnost a efektivnost našeho strategického plánu v současném tržním kontextu.  Jsme perfektně nastaveni, abychom dosáhli všechny naše cíle, které jsme si stanovili pro rok 2018. Ve světle těchto výsledků představenstvo navrhne dividendu ve výši 0,85 EUR na akcii, což je zvýšení o 6 % z 0,80 EUR v roce 2016.“

„Naše zaměření na výtečnou technickou úroveň, spojenou s našimi výsledky v oblasti investic, ve správě a řížení aktiv a naplněním cíle ve snižování nákladů o dva roky před stanoveným termínem, posunulo provozní výsledek do rekordní výše.  V roce 2017 jsme realizovali řadu důležitých projektů, jako jsou spuštění nové strategie řízení aktiv,   racionalizace stop (přítomnosti) v zahraničí a transformace našeho německého podnikání. Všechny tyto iniciativy přispívají k celkové odolnosti skupiny. Výsledky, docílené díky každodenní oddanosti a zaujetí našich kolegů, pojišťovacích zástupců a spolupracujících osob, nám umožňují dívat se do budoucna s důvěrou a vytvářet udržitelnou hodnotu pro naše zainteresované osoby,“ pokračoval Philippe Donnet.


Mohlo by vás zajímat: Kybernetická kriminalita stála svět 600 miliard dolarů


Další vybrané výsledky

 • Celkové pojistné skupiny zůstalo v roce 2017 v podstatě stabilní, neboť činilo 68 537 mil. EUR, což ve srovnání s předchozím rokem představuje snížení jen o 0,2 %. V životním pojištění pokleslo pojistné o 1 %, kdežto v neživotním pojištění vzrostlo o 1,7 %, přičemž se zlepšil vývoj jak v pojištění motorových vozidel (+3 %), tak v ostatním pojištění (+0,9 %).
 • Technické rezervy životního pojištění dosáhly výše 388,7 mld. EUR a byly o 4,2 % vyšší než v roce 2016. Technické rezervy životního pojištění spojeného s fondy vzrostly dokonce o 12,1%.
 • Provozní výsledek v neživotním pojištění v roce 2017 činil 1972 mil. EUR a byl tak o 4,9 % nižší než v předchozím roce. Projevil se zde vliv přírodních katastrof, zejména škod způsobených hurikány v USA a vichřicemi ve střední Evropě, ale rovněž zapůsobily menší investiční výnosy v důsledku fungování v prostředí nižších úrokových sazeb. Pojistná plnění z titulu přírodních katastrof byla vyplacena ve výši 416 mil. EUR.
 • Pokud jde o provozní výsledek Generali Group ve střední a východní Evropě, tak byl v životním a neživotním pojištění v roce 2017 značně rozdílný. V neživotním pojištění činil 249 mil. EUR a byl vyšší oproti roku 2016 o 22,2 %. Naproti tomu v životním pojištění dosáhl v roce 2017 výše 229 mil. EUR a byl o 8 % nižší než v předchozím roce.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články