Pojišťovací makléřství Inpol navýšilo tržby o 9 %


			Pojišťovací makléřství Inpol navýšilo tržby o 9 %

Makléřské společnosti začínají publikovat své výroční zprávy a výkazy. Podívejme se tak ve zkratce, jak se jednotlivým makléřům v loňském roce dařilo. Jejich výsledky se také odrazí v exkluzivním žebříčku TOP 30 pojišťovacích makléřů, který oPojištění.cz pravidelně vydává začátkem podzimu. Podívejme se na výsledky společnosti Pojišťovací makléřství Inpol.

Společnost Pojišťovací makléřství Inpol vznikla v roce 1994 jako společnost s ručením omezeným. Již v roce 1995 se transformovala na společnost akciovou. Svým klientům zajišťuje komplexní služby při přípravě, uzavírání a správě pojistných smluv, při likvidaci pojistných událostí, přípravě a realizaci individuálních pojistných programů, vytváření strategie krytí pojistných rizik atd.

Rok 2018 byl pro společnost úspěšný. V objektivně ověřitelném kritériu „Tržby z prodeje služeb“ došlo k růstu, když společnost za 2018 vykázala částku 143 367 tis. Kč. Pro srovnání v roce 2017 tomu bylo 131 913 tis. Kč. Tato částka představuje navýšení tržeb o cca 9 %. Konkrétněji společnost vykázala v kritériu „Tržby pojišťování – inkaso“ částku 113 907 tis. Kč., v kritériu „Tržby pojišťování – čisté provize“ částku 29 461 tis. Kč. a „Provozní výnosy“ byly 1870 tis. Kč.


Mohlo by vás zajímat: Vlastní vinou zemřela na silnicích jen necelá pětina chodců


Ve sledovaném období také došlo k navýšení nákladů na mzdy vzhledem k obecnému tlaku na jejich zvyšování a nutnosti udržet vysokou odbornost při poskytování služeb. Společnost investovala do implementace směrnic GDPR a IDD vč. zapracování do informačního systému. Tedy především stoupaly náklady na poradenskou činnost, právní službu a IT.

Společnost dosáhla zisku před zdaněním ve výši 20 %. V období roku 2018 společnost plynule a bez výkyvů financovala svoji činnost a splácela závazky z titulu úvěrů na manažerská vozidla. Regionálně se hospodářsky i obchodně dařilo všem pobočkám, kromě pobočky v Plzni, která nedosahuje očekávaných výsledků. Společnost tradičně vyplatila zaměstnancům odměny v červnu a listopadu jako podíl na úspěšném hospodaření společnosti, a to zhruba vždy ve výši běžného platu.


Mohlo by vás zajímat: Překvapivý kreditní rating: Coface snižuje hodnocení Německa


Společnost se podrobila s kladným výsledkem dozorovému auditu ISO 9001-2015 a každoročnímu ratingu společnosti Moody´s. Lze konstatovat, že ve vztahu k regulaci trhu se neúměrně zvýšila administrativní náročnost spojená s poskytováním služeb pojišťovacího makléře a agenta, což vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků na trhu svým způsobem vede ke zpomalování rozvoje společnosti, především v oblasti obchodu.

Více informací ZDE.

 

Zdroj: Pojišťovací makléřství Inpol oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články