Přikryl a Čechová: ZDP aneb Zlomyslnosti Domácího „Právotvůrce“


			Přikryl a Čechová: ZDP aneb Zlomyslnosti Domácího „Právotvůrce“

V srpnu byla pod č. 170/2018 Sb. a 171/2018 Sb. zveřejněna nová právní úprava distribuce pojištění a zajištění, kterou provázela dosti trnitá cesta jejího vzniku. Zákon deklaruje, že jde především o implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (přepracované znění). V řadě případů se však zákon od této směrnice významně odklonil nebo šel nad její rámec.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.