Česká národní banka reaguje na ZDPZ: Produktové řízení


			Česká národní banka reaguje na ZDPZ: Produktové řízení

Česká národní banka vydala v září reakci na časté dotazy, které se týkaly zákona o distribuci pojištění a zajištění. ČNB upozorňuje, že odpovědi vyjadřují názor pracovníků České národní banky. Bankovní rada České národní banky případně může zaujmout odlišný názor. Současně také ČNB upozorňuje, že na základě diskuse v rámci EIOPA, a případně i z dalších důvodů, může dojít ke změně předkládaných odpovědí. V tom případě poskytne Česká národní banka dotčeným osobám vždy dostatečný čas pro přizpůsobení. V dnešním článku se podívejme, jak ČNB nahlíží na téma – Produktové řízení.

Jaký je rozsah aplikace postupů produktového řízení na stávající produkty, resp. produkty schválené před 1. 12. 2018 a distribuované po 1. 12. 2018 do současnosti? 

Na produkty schválené pojišťovnou před 1. 12. 2018 je třeba vztáhnout průběžné povinnosti plynoucí z § 53 ZDPZ a nařízení č. 2017/2358. To zahrnuje také dodržení § 53 odst. 2 a 3 ZDPZ. Při náběhu povinností je třeba vzhledem k absenci přechodného ustanovení uplatnit princip proporcionality.

Jelikož stávající produkty byly vytvořeny a schváleny před 1. 12. 2018, ale povinnosti produktového řízení byly v právní úpravě zakotveny až po 1. 12. 2018 (podle § 53 ZDPZ), musí pojišťovna, samostatný zprostředkovatel či PZ s domovským státem jiným než ČR plnit pouze ty z nich, které jsou průběžného charakteru a které musí být naplňovány po celou dobu trvání pojistného produktu.


Mohlo by vás zajímat: Martin Rotkovský: Změna zdanění rezerv nemusí být v souladu s platnými zákony


Jde o průběžný přezkum a pravidelné hodnocení pojistného produktu, hodnocení vhodnosti distribučního kanálu a také schvalování produktu při jeho podstatné změně podle čl. 4 nařízení č. 2358/2017, a to vzhledem k tomu, že při podstatné změně tak, jak je definována v citovaném nařízení, může de facto vznikat nový produkt. Stávající produkty tak nebude třeba znovu schvalovat, nicméně bude třeba vytvořit alespoň předpoklady pro naplnění povinnosti monitoringu produktů, jejich pravidelného přezkumu a navazující povinnosti.

Na produkty vytvořené před 1. 12. 2018 a po tomto datu nelze vztahovat odlišné průběžné povinnosti, neboť nová právní úprava mezi produkty nerozlišuje.[1]


[1] Rovněž lze upozornit, že již od r. 2016 byly vydány Přípravné obecné pokyny EIOPA k opatřením pro dohled nad produktem a jeho řízení přijímaným pojišťovnami a distributory pojištění, s nimiž ČNB prohlásila buď že complies nebo intends to comply. Proces a pravidla produktového řízení tak nejsou zcela nové, nutné je však zohlednit princip proporcionality a náběh pravidel produktového řízení uplatnit přiměřeně, neboť jde o novou zákonnou povinnost, u níž nebylo zákonem ani evropskou právní úpravou stanoveno přechodné období.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články