Praní špinavých peněz v pojišťovnách


			Praní špinavých peněz v pojišťovnách
3.2.2010 Legislativa

Zájem klienta uzavřít pojistnou smlouvu ve výši, která se zdá být v rozporu s pojistnými potřebami klienta - to je jeden z ukazatelů, který může naznačovat, že ve skutečnosti nejde o pojištění, ale o praní špinavých peněz. Na konferenci IIR s tématem Anti Money Laundering 2010 to konstatovala Radka Šerclová z životní pojišťovny AXA.

Dalším signálem je skutečnost, že klient přijímá nevýhodné podmínky, které nemají žádný vztah k jeho zdraví či věku a je ochoten platit pojistné, které očividně převyšuje jeho finanční možnosti, uvedla Šerclová.

Pro lidi, pracující v pojišťovně, by mělo být oním pomyslným rozsvícením signálního červeného světla také to, že klient si přichází koupit pojistný produkt, který nemá žádný zřejmý účel a na dotaz pracovníka pojišťovny není ochoten prozradit důvod pro tuto investici.

Zvláštní kapitolou v praní špinavých peněz jsou změny v oprávněných osobách, určených ve smlouvě (nebo v osobách obmyšlených). Často jde o obmyšlenou osobu, která nemá jasnou vazbu na pojistníka (nebo pojištěného).

A další podezřelé signály: navrhovatel neprojevuje žádný zájem o plnění smlouvy, ale projevuje mnohem větší zájem o předčasné zrušení smlouvy. A ještě něco: zdá se, že navrhovatel má pojištění u více institucí...


Další indikátory podezřelých transakcí

Pozor na to, když pojistník požaduje extrémní navýšení pojistné částky a pojistného, uvedla Šerclová. „A nejen to: pozornost je třeba věnovat uzavírání více pojistných smluv jedním pojistníkem ve prospěch více pojištěných a také vícenásobným změnám účtu pro placení a vracení pojistného,“ vysvětlila.

Ukazatelem, který vysílá varovný signál, je rovněž změna chování pojistníka: místo pravidelných příspěvků do pojistného programu najednou provede jednorázovou úhradu na několik let dopředu.

Pokud jde o platby, varovným signálem jsou vždy platby v hotovosti, šekem, nebo jednání o možnosti platit častěji.


Produktové riziko

O možném úmyslu prát špinavé peníze může svědčit i volba produktů.

O mnohém vypovídá, když si klient zvolí pojištění pouze pro případ smrti a pojištění vážných chorob. Ale to jde jen o nízkou úroveň rizika. Riziko výrazně narůstá, když si klient zaplatí jednorázové pojistné s možností odkupného nebo flexibilní investiční životní pojištění s možností odkupného.

Obecně platí, že „na tapetě“ jsou pojistné produkty se spořicí složkou, tedy investiční životní pojištění a kapitálové životní pojištění.


Geografické riziko

Závěrem nutno zmínit i geografické riziko. To se vztahuje na země s nedostatečnou legislativou a ty, které poskytují financování nebo podporu teroristickým aktivitám. „V této kategorii jsou i země, které mají vznamnou úroveň korupce nebo jiných kriminálních aktivit,“ uzavřela Radka Šerclová z AXA životní pojišťovna.

 

Share/Bookmark
Zdroj:

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články