AMCICO AIG Life v ČR dostojí svým závazkům


			AMCICO AIG Life v ČR dostojí svým závazkům
17.9.2008 Pojistný trh

Mateřská společnost AIG dnes oznámila, že operace jejích dceřiných společností zabývajících se životním pojištěním, neživotním pojištěním a službami důchodového pojištění standardně pokračují a zůstávají adekvátně kapitalizovány a plně schopny dostát svým závazkům vůči klientům.

Vedení První americko-české pojišťovny, a.s., AMCICO AIG Life sděluje klientům, že pojistné smlouvy, které uzavřeli se společností jsou přímým závazkem pojišťovny AMCICO AIG Life v České republice. Nedávná situace na finančním trhu v USA nemá žádný vliv na činnost pojišťovny AMCICO AIG Life, pojistné smlouvy a finanční prostředky klientů jsou adekvátně zajištěny. Společnost je dobře kapitalizována a standardně přesahuje lokální regulatorní požadavky na kapitálovou přiměřenost stanovené Českou národní bankou (ČNB). AMCICO AIG Life úzce spolupracuje s ČNB, jejíž tiskové oddělení poskytlo vyjádření : „Pojišťovna AMCICO AIG Life dosahuje každoročně zisk a požadovanou solventnost převyšuje více než 3,5násobně. Situaci v úzké spolupráci s AMCICO AIG Life sledujeme, v současné době nevidíme žádný důvod pro použití mimořádných nástrojů dohledu, které poskytuje zákon o pojišťovnictví.“ Společnost AMCICO AIG Life standardně pokračuje ve všech aktivitách a operacích.

Ujištění auditora

Výsledky hospodaření společnosti AMCICO AIG Life potvrzuje také nezávislá auditorská společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.: Zisk po zdanění v předcházejícím roce dosáhl výše téměř 332 mil. Kč a výše vlastního kapitálu AMCICO AIG Life činí téměř 1,7 mld. Kč. Výše technických rezerv, které slouží na krytí budoucích pojistných plnění, překročila 8,2 mld. Kč. Rezervy jsou investovány především v České republice do státních a vysoce bonitních cenných papírů (dluhopisů) ve smyslu platné české legislativy.

Celková suma aktiv dosáhla 10,1 mld. Kč. Výroční zpráva 2007 pojišťovny AMCICO AIG Life je k dispozici na webových stránkách www.amcico.cz.

Ujištění generálního ředitele

Generální ředitel společnosti AMCICO AIG Life Daniel Martínek uvedl: „AMCICO AIG Life funguje normálně a prostředky našich klientů jsou v bezpečí. Chtěl bych upozornit naše klienty, že jsme již zaznamenali případy, kdy se jednotlivci i podnikatelské subjekty snaží zneužít nedávné situace na americkém finančním trhu. Cíleně přesvědčují naše klienty o „nebezpečí a nezbytnosti“ ukončit existující pojistné smlouvy se společností AMCICO AIG Life a uzavřít si pojištění právě u pojištovny, kterou reprezentují oni. Jedná se o účelové klamání spotřebitele s prokazatelným negativním finančním dopadem pro klienta.“

Profesionální tým našich pojišťovacích zprostředkovatelů je klientům standardně k dispozici pro zodpovězení dotazů či jakoukoli asistenci v oblasti pojištění.

Zdroj: AIG Europe

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články