Právě vychází Pojistný obzor 1/2014


			Právě vychází Pojistný obzor 1/2014
21.3.2014 Pojistný trh

Pojistný obzor je odborný čtvrtletník českého pojišťovnictví, který komentuje vývoj ekonomiky členských pojišťoven České asociace pojišťoven, vysvětluje otázky související s legislativním procesem, představuje problematiku pojistných produktů a přináší také informace z domácího, ale i zahraničního pojistného trhu.

Co obsahuje první letošní číslo Pojistného obzoru?

Rubrika na Aktuální téma se věnuje evropské regulaci Solventnost II. Bylo totiž dosaženo dohody na konečném znění směrnice a EIOPA vydala finální znění obecných pokynů pro přípravnou fázi. Začátek platnosti Solventnosti II 1. ledna 2016 je tedy reálný. Situaci v SII popisují specialisté společnosti Deloitte Dana Bohatová Chládková a její kolega Petr Svojítka. Doplňují je odborníci z ČNB Anna Vrzáňová a Pavel Nájemník.

V rubrice Legislativa a právo se Vladimír Přikryl s kolegyní Janou Čechovou zamýšlí nad nekonečným příběhem úrazového pojištění zaměstnanců. Eva Kozojedová z Generali pak představuje polemiku s úředním sdělením o klíčových povinnostech pojišťoven v souvislosti s řízením a kontrolou kvality činnosti distribuční sítě.

V rubrice Pojistné spektrum se expertka EY Kateřina Lhotská věnuje zajímavé problematice pojistného podvodu. Podle ní je účinná prevence ten klíčový způsobů, jak počet podvodů snížit. Na závěr také ještě přinášíme v rubrice Z domova anketu mezi generálními řediteli, kteří odpovídali na otázku „V čem vidíte největší příležitosti a naopak hrozby pro pojistný trh v roce 2014?“

Hezké jarní čtení přeje,

Jan Cigánik
šéfredaktor

 

Plné znění naleznete v časopise Pojistný obzor, který si můžete objednat na www.pojistnyobzor.cz. Přehled článků vycházejících v aktuálním čísle najdete ZDE.  

 

Anotace  1/2014

 • Interview
  • Jakub Strnad: Budoucnost pojišťovnictví leží v maximální transparentnosti

   Mgr. Jan Cigánik

   Allianz pojišťovna je součástí největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz Group, který chrání život a majetky 80 milionů lidí. Na český trh společnost vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Základní filozofií je poskytovat nejširší krytí spolu s nadstandardní péčí o klienty. Předsedy představenstva Jakuba Strnada se Pojistný obzor zeptal na zhodnocení současného vývoje sféry pojišťovnictví.

 • Na aktuální téma
  • Solventnost II konečně tady!

   Ing. Petr Svojítka

   V oblasti přípravy Solventnosti II došlo ve druhé polovině minulého roku k významnému posunu směrem k zavedení režimu. Bylo dosaženo dohody na konečném znění směrnice a EIOPA vydala finální znění obecných pokynů pro přípravnou fázi. Začátek platnosti Solventnosti II 1. ledna 2016 je tedy reálný a toto datum se již zdá být konečné.

  • Reporting v přípravném období na Solventnost II

   Ing. Pavel NájemníkIng. Anna Vrzáňová

   Dne 31. října 2013 vydal Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní připojištění (EIOPA) obecné pokyny určené národním dohledovým orgánům, jež stanovují, jak postupovat v přípravné fázi na nový regulatorní režim Solventnost II. Jednou z oblastí, na které se tyto obecné pokyny zaměřují, je předkládání informací pojišťovnami orgánům dohledu. Cílem tohoto článku je popsat přístup České národní banky k aplikaci požadavků na vykazování kvantitativních a kvalitativních informací podle Solventnosti II v rámci přípravného období.

 • Legislativa a právo
  • Úhel pohledu: ČNB a kontrola kvality činnosti distribuční sítě

   Mgr. Eva Kozojedová

   V částce 2/2014 Věstníku ČNB bylo dne 23. 1. 2014 publikováno úřední sdělení ČNB ze dne 21. 1. 2014, jehož účelem má být zvýšení kvality distribuční činnosti v pojišťovnictví. Úřední sdělení je dalším krokem v činnosti dohledového orgánu na poli řízení kvality činnosti distribuční sítě a efektivity kontrolních mechanismů pojišťovny s tím souvisejících, navazující na povinnost pojišťovny jednat s odbornou péčí a obezřetně. Volně pak navazuje na v prosinci 2012 publikovaný Dohledový benchmark č. 4/2012 Řízení a kontrola kvality činnosti distribuční sítě. Podívejme se na toto úřední sdělení zblízka.

  • Zamyšlení: Nekonečný příběh úrazového pojištění zaměstnanců

   PhDr. Vladimír PřikrylJUDr. Jana Čechová

   V souvislosti s posledním návrhem odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se otevírá otázka budoucí podoby tohoto pojištění. Lze poznamenat, že diskuze na toto téma se vedou od počátku 90. let se stejnými argumenty a v podstatě se shodnými podobami základních řešení. Pokud se dosáhlo nějakého rozhodnutí, pak vždy záviselo spíše na politických než na věcných argumentech. Tomu se pak přizpůsobovalo i jejich odůvodňování, které bylo mnohdy založeno jen na povrchních znalostech jednotlivých systémů nebo dokonce hraničilo s demagogií. Shrňme si základní východiska, aniž bychom se k některému z nich přikláněli.

  • Priority a další vybrané cíle vlády

   Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

   6. ledna 2014 byla podepsána mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL koaliční smlouva na volební období 2013 – 2017. 14. 2. 2014 pak bylo zveřejněno programové prohlášení vlády ČR obsahující i tu zásadní tezi, že politika vlády bude vycházet důsledně a v plném rozsahu z koaliční smlouvy. Smyslem tohoto stručného přehledu je upozornit na vybrané cíle vládního prohlášení a koaliční smlouvy, a to zvláště na ty, které mohou mít jistý vliv na rozvoj pojišťovnictví.

  • Novinky z legislativy

   Mgr. Eva Kozojedová

   Předsedkyně České sekce Mezinárodního sdružení pro pojistné právo upozorňuje na přehled právních předpisů za období 1. 11. 2013 – 31. 1. 2014.

 • Ekonomické informace
  • Boj s pojistným podvodem – kudy vede cesta?

   Ing. Kateřina Lhotská

   Aktuální článek přináší hodnocení vývoje povinného ruční z hlediska celkové bilance pojistného a všech vzniklých nákladů. V analýze prozradíme, k jakému posunu došlo ve výsledcích roku 2012, jaká rizika dále pokračují a prohlubují se a v jakých oblastech začínají naopak nastávat pozitivní korekce.

  • Prevence pojistných podvodů je stále aktuálním tématem

   Mgr. Ondřej Karel

   Pojištění je svým charakterem, zejména kvůli neekvivalentnosti pojistného a pojistného plnění, velmi lákavé k pokusům různých nepoctivců o jeho účelové zneužití. To poškozuje ekonomické zájmy nejen pojišťoven samotných, ale přeneseně také všech poctivých pojistníků. Pojišťovny přijímají řadu preventivních opatření, jejichž cílem je zabránit zneužívání pojištění nebo alespoň co nejvíce zúžit prostor pro takové jednání a současně maximalizovat pravděpodobnost jeho odhalení.

  • Zajištění 2013: Česko a Německo v centru pozornosti

   Lukáš ČížekRadek Novák

   Rok 2013 byl pro pojistné odvětví neobvykle příznivý. Zatímco průměrné celosvětové pojištěné škody za poslední dekádu oscilují kolem 58 miliard dolarů, loni pojistitelé vyplatili pouze 45 miliard. Od roku 2009 tak jde o nejlepší výsledek. Odvětví si především v USA a některých asijských zemích připsalo zajímavé zisky, které kompenzují historicky nejhorší výsledek z roku 2011, kdy byla globální škoda téměř trojnásobná.

 • Pojistné spektrum
  • Předseda AČPM: Nadměrná regulace je pro makléře největší hrozbou

   Mgr. Jan Cigánik

   Asociace českých pojišťovacích makléřů si připomíná 20 let od okamžiku, kdy zahájila svoji činnost. V březnu 1994 vzniklo toto sdružení z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem, které považovaly za klíčové, aby se konkurenční subjekty sdružily k prosazování společných profesních zájmů a ke kultivaci prestiže této nové profese ve sféře českých finančních služeb. Současného předsedy AČPM Ivana Špirakuse se Pojistný obzor zeptal na zhodnocení uplynulých 20 let v životě Asociace.

  • Domácí asistence jako hit současnosti

   Ing. Vladimír Fuchs

   Asistenční trh rostl i v roce 2013. Rostoucí využívání asistenčních služeb je v pojišťovnictví patrné napříč odvětvími, nevyjímaje oblasti s vykázaným poklesem předepsaného pojistného. V posledních letech se mění preference klientů směrem k využívání externích expertů tam, kde dříve „zasahovali“ rodinní příslušníci. Současně se výrazně rozvinula nabídka a distribuce asistenčních programů pro domácnosti. V posledních třech letech tak zažívá oblast Home Assistance dynamický rozvoj a nejaktivnější asistenční společnosti již atakují hranici 10 000 asistenčních zásahů ročně.

  • Kolik stojí bezbariérová rekonstrukce bytu? Češi netuší

   Ing. Jana Jirásková

   Češi nemají představu, kolik člověka připoutaného na invalidní vozík stojí úprava bytu, na základě jakých kritérií se určuje konkrétní stupeň invalidity nebo jaké výše může dosahovat invalidní důchod. Unikátní výsledky výzkumu, který pro Pojišťovnu České spořitelny zpracovala společnost Ipsos, jsou velmi zajímavé, někdy i překvapivé, a přinášejí přidanou hodnotu i pro zaměstnance pojišťoven.

 • Ze světa
  • Proč Evropská komise analyzuje přeshraniční pojištění?

   Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

   Evropská komise (dále jen EK nebo Komise) zveřejnila dne 27. února 2014 Finální zprávu odborné skupiny EK k pojistnému smluvnímu právu (EICL). K tomuto názvu je připojen důležitý dovětek, že informace v této zprávě uvedené jsou názory členů odborné skupiny a nutně nevyjadřují oficiální stanovisko EK. Význam zprávy je však dán už samotným zadáním a faktem, že komisaři budou zřejmě v červnu 2014 rozhodovat o dalším postupu, a to například o vydání Zelené knihy k evropskému pojistnému smluvnímu právu2, která může být počátkem legislativního procesu.

  • Jaký je vývoj katastrofických rizik v zahraničí?

   JJMC, s.r.o, redakce

   Česká republika je v posledním dvacetiletí stíhána živelními událostmi, které mají někdy až katastrofický charakter. Působí na rozlehlejším území, svými následky postihují čím dál vyšší počet osob a působí škody nemalého rozsahu. Zatímco stát hledá zdroje a možnosti jak pomoci postiženým, pojišťovny s každou katastrofickou událostí řeší otázky vlastního rizika. Jak se tato problematika řeší v zahraničí? V článku se zaměříme na systémy ochrany proti živelním rizikům ve vybraných zemí Evropy.

  • Pro underwritery je výzvou evropská legislativa a pokrok v medicíně

   Mgr. Jan Cigánik

   Hlavním cílem Evropské asociace underwriterů životního a zdravotního pojištění (ELHUA) je zvýšení povědomí o životním a zdravotním underwritingu na evropském pojišťovacím trhu a výměna informací a zkušeností z jednotlivých zemí. V tomto duchu také proběhne ve dnech 9. – 11. dubna 2014 v Praze už čtvrtá výroční mezinárodní konference této asociace, která se tentokráte uskuteční v Prze. Pojistný obzor při této příležitostí položil několik otázek prezidentce ELHUA Susan Hentschelové.

  • Historický exkurz: Swiss Re oslavila 150 let existence

   Swiss Re, Redakce

   Oheň, který vypukl v roce 1861 ve švýcarském městě Glarus, zanechal škody, jež byly pětkrát vyšší než místní kantonální pojistné rezervní fondy pro případ požáru. Společně s potřebou profinancovat velké domácí projekty v oblasti infrastruktury způsobilo toto nekontrolované řádění živlu vhodné podmínky pro vznik zajišťovny. V roce 1863 se tak zrodila Swiss Re.

 • Z domova
  • Anketa: Co přinese pojistnému trhu rok 2014?

   Redakce

   Bude rok 2014 v kontextu vývoje českého pojistného trhu spíše pozitivní, nebo máme čekat některé dramatické momenty? Čtenářům Pojistného obzoru představí svá očekávání odpovědní zástupci vybraných členských pojišťoven.

  • Exkluzivní průzkum ČAP: Jak se Češi pojišťují proti živlům?

   Jolana Ackermannová

   Česká asociace pojišťoven (ČAP) už posedmé zrealizovala další ročník své osvětové kampaně Únor měsíc pojištění. Ta byla tentokrát tematicky zaměřena na pojistnou ochranu majetku před působením přírodních živlů. Součástí kampaně byl opět rozsáhlý průzkum veřejnosti, který pojistnou ochranu Čechů proti rozmarům počasí zmapoval a upozornil na oblasti, ve kterých má veřejnost největší rezervy.

  • Pojišťovny po roce opět pod lupou

   Redakce

   Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci s ČAP a informačním serverem oPojištění.cz zahájila přípravy na v pořadí již 14. ročník své odborné ankety Pojišťovna roku, v níž se hodnocení pojistitelů tradičně ujímají pouze pojišťovací makléři vedení v příslušném registru České národní banky.

 • Insurance digest
  • The Underwriters are challenged by European legislation and progress in medicine

   Mgr. Jan Cigánik

   The main objectives of the European Life and Health Underwriters' Association (ELHUA) are to increase awareness regarding life and health underwriting in the European insurance market and promote the exchange and sharing of information and experience between countries. In this spirit, this relatively young association will hold its third annual international conference in Prague from 9 to 11 April 2014. Pojistný Obzor has interviewed the association's president, Susan Hentschel.


Pojistný obzor 

Zdroj: ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články