AXA 2017: Nejvíce rostlo soukromé zdravotní pojištění


			AXA 2017: Nejvíce rostlo soukromé zdravotní pojištění

V únoru zveřejnila pojišťovací skupina AXA ekonomické výsledky za rok 2017, ze kterých je patrná spokojenost, protože výsledky jsou veskrze pozitivní. Níže uvádíme hlavní výsledky i jejich hodnocení provedené zmíněnou společností.

Hlavní výsledky

  • základní zisk [1] na akcii vzrostl o 7 % na 2,40 eur,
  • představenstvo navrhuje navýšení dividendy o 9 % na 1,26 eur na akcii,
  • solventnostní poměr dosáhl ke konci roku 2017 úrovně 205 % a ve srovnání s koncem roku 2016 se zvýšil o 8 bodů.

Hodnocení výkonu v roce 2017 vedením společnosti

Thomas Buberl, výkonný ředitel AXA, v tiskovém prohlášení vyzvedl, že AXA docílila silný provozní výsledek s tím, že základní zisk na akcii vzrostl o 7 % a čistý zisk se dostal historicky na nejvyšší úroveň.  Hodnota jak základního zisku, tak čistého zisku překročila poprvé v historii společnosti hranici 6 mld. eur, přičemž se na tom podílely všechny hlavní geografické oblasti. Hodnota nové produkce se zvýšila o 8 %. Soukromé zdravotní pojištění bylo v roce 2017 nejrychleji rostoucím segmentem s tím, že výnosy se zde zvýšily o 6 % a zisk o 11 %.

V souvislosti s pokračujícím úspěšným plněním cílů společnosti shrnutých v plánu nazvaném Ambice 2020 (Ambition 2020 plan) a silnou rozvahou navrhuje představenstvo vyplatit za rok 2017 dividendu ve výši 1,26 eur na akcii, což znamená vzestup o 9 % ve srovnání s předchozím rokem.


Mohlo by vás zajímat: AXA kupuje XL Group. Bude lídrem v majetkovém pojištění


Buberl dále uvedl, že v souladu s vizí podpořit úsilí lidí k vedení kvalitnějšího života AXA zlepšila své schopnosti v oblasti naplňování své strategie od „Plátce k Partnerovi“ („From Payer to Partner“) tím, že koupila digitální společnost Maestro Health, Inc., která sídlí v USA a zabývá se správou zdravotních plnění. AXA pokračuje v orientování pojišťovnictví na boj proti klimatickým změnám a chce čtyřnásobně navýšit svůj závazek pro rok 2020 v oblasti zelených investic.

Buberl neopomněl poděkovat klientům za důvěru a zaměstnancům i distributorům za jejich podporu při naplňování vize AXA. Na tomto základě lze podle jeho názoru společně zajišťovat udržitelný dlouhodobý růst. 

Z výsledků AXA lze uvést ještě následující informace:

  • základní zisk v roce 2017, který se zvýšil oproti roku 2016 o 6 % a činil 6 002 mil. eur, byl vytvořen geograficky takto: Francie 1 385 mil. eur, Evropa 2 305 mil. eur, Asie 1 047 mil. eur, USA 998 mil. eur (zbytek – OSTATNÍ),
  • upravený čistý zisk k vlastnímu kapitálu vzrostl v roce 2017 ve srovnání s předchozím rokem o 1 procentní bod na 14,5 %, přičemž byl tažen především silným nárůstem upraveného zisku,
  • rating: ratingová agentura S&P znovu potvrdila dne 24. října 2017 svůj dlouhodobý rating finanční síly pro hlavní dceřiné společnosti skupiny AXA na „AA-„ se stabilním výhledem. Obdobné výsledky přinesly ratingy provedené v roce 2017 ratingovými agenturami Fitch a Moody´s,
  • vybrané segmenty pojištění: výnosy v soukromém zdravotním pojištění byly v roce 2017 o 6 % vyšší než v předchozím roce. K růstu došlo na všech hlavních trzích AXA, zejména však ve Francii a v Německu, kde bylo nabízeno kompletní pojištění, nikoli tedy doplňkové, nebo připojištění. U ostatních pojistných odvětví neživotního pojištění byl zaznamenán vzestup výnosů o 2 % s tím, že bez autopojištění činí nárůst dokonce 3 %. U pojistných produktů životního pojištění, jež mají jisté rysy pojištění spojeného s fondy a jež AXA vymezuje jako „ochranné“ („protection“) produkty, nastal pokles výnosů o 1 %, který byl způsoben vyšší selektivitou ve Španělsku a neopakováním velkých smluv ve Švýcarsku. Poklesy na zmíněných dvou pojistných trzích byly nahrazeny vyššími prodeji v Asii.

[1]„ underlying earnings“ je zde přeložen jako „základní zisk“, protože z něj se vypočítává „upravený zisk“ a z něho teprve „čistý zisk“. AXA vysvětluje tyto ukazatele např. na str. 71 dokumentu  Activity Report/December 31,2017, který je dostupný zde.

Zdroj: AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články