Jaké faktory ovlivňují vývoj v pojišťovacím sektoru v Evropě?


			Jaké faktory ovlivňují vývoj v pojišťovacím sektoru v Evropě?

Pojišťovací sektor má zásadní význam pro fungování ekonomiky. Podporuje vývoj v reálné ekonomice a napomáhá zachování finanční stability snížením dopadu ztrát na podniky a domácnosti prostřednictvím sdílení rizik. Zároveň však činnost pojišťoven a zajišťoven může přinášet a zesilovat rizika jiná, včetně rizik se systémovým rozměrem. Analýzy pojišťovacího sektoru a jeho provázanosti s vývojem v ostatních sektorech finančního systému i reálné ekonomice jsou proto důležitou součástí péče o finanční stabilitu ze strany dohledových orgánů.  ČNB ke zhodnocení dopadů možného nepříznivého vývoje v ekonomice využívá nástrojů zátěžového testování, které umožňují identifikovat zranitelnosti nejen pojišťovacího sektoru vůči ekonomickým a finančním šokům. ČNB provádí pravidelné mikrozátěžové (dohledové) i makrozátěžové testování pojišťoven, jehož výsledky jsou publikovány na webu ČNB.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.