Marek Orawski o založení a filozofii první P2P pojišťovny v Čechách


			Marek Orawski o založení a filozofii první P2P pojišťovny v Čechách

Sdílená ekonomika pomalu mění finanční svět. Sdílená auta, sdílené bydlení, sdílené půjčky a teď i sdílené pojištění. První Klubová pojišťovna spustila na českém vysoce konkurenčním trhu první sdílené pojištění. Jaký byl příběh založení První Klubové, o procesech a filozofii sdílení jsme si povídali s jejím zakladatelem Markem Orawským.

Jak se Vám podařilo sestavit tým, který pojišťovnu tvoří? Jaký je příběh týmu s panem Saidlem, Buškem a Matochou?

Příběh je takový, že se všichni již delší dobu známe. Když se vylíhla první myšlenka P2P pojišťovny, tak bylo jasné, že na tom musí pracovat tým lidí s různými zkušenostmi z různých pojistných odvětví. Rovněž jsem chtěl do týmu lidi, se kterými si lidsky sedneme a kteří jsou navíc volní. Nejsou v držení velkých korporací a jsou ochotní jít do projektu, jehož výsledek je nejistý.

Na začátku jsem oslovil pana Matochu a pana Buška, sedli jsme si nad tím a řekli jsme si, pojďme to rozpracovávat. Během pár týdnů jsme přibrali pana Saidla. Od začátku jsme tam tedy byli 4 a nápad jsme rozpracovávali až do podoby, než jsme mohli oslovit investora.

Má logo Klubové pojišťovny s jeho čtyřmi propojenými kruhy nějakou souvislost s Vaším čtyřčlenným týmem?

Nikoli prvoplánovitě. Logo má symbolizovat propojení lidí. Budování komunity i to, že se klienti navzájem znají. 4 kruhy v logu jsou spíše náhoda.

Co bylo během pilotního projektu nejnáročnější? Jaký proces vám dal nejvíce práce?

Museli jsme spoustu složitých věcí řešit dopředu. Pak už se jen vyskytly drobné věci v procesu, které klientům připadaly obtížné, nesrozumitelné, nebo se na tom zasekávali a nevěděli jak dál. Tedy úprava komunikace a e-mailů. Výměna dat, aby byla správná data na správném místě, nastavit vazby na ČKP, abychom mohli získávat data o klientech a obráceně, abychom je mohli odesílat. To bylo všechno připraveno tak, aby odpadlo co nejvíce ruční práce.

Jak dlouho trvá proces uzavření smlouvy, když mám doporučení a když jej nemám?

Nejdříve se člověk musí stát členem pojišťovny. Členství se uzavře smlouvu s pojišťovnou, tedy smlouvou o elektronickém pojišťovnictví. V té je uvedeno, jakým způsobem bude pojišťovna hospodařit s penězi a kolik si vezme maximálně na provoz. Jakým způsobem rozděluje zisk, jak se to dotkne klienta. Tato smlouva je nezávazná. Pouze pokud si do jednoho roku klient neuzavře žádnou pojistnou smlouvu, tak pak smlouva o elektronickém pojišťovnictví končí. To je první fáze. Uzavření této smlouvy může trvat jeden až dva dny. Uzavření pojistné smlouvy závisí na typu smlouvy. Může být velmi rychlé během jednoho dne, ale může to trvat i déle. To co s klienty důkladně řešíme, jsou parametry smlouvy, aby opravdu odpovídaly tomu, co klient chce a co potřebuje. Tedy spoluúčasti, výše pojistných částek apod. U nejjednodušších produktů, jako odpovědnost v běžném občanském životě. To může trvat necelý den.

Má AIS software nějaký podíl na zisku, případně podíl ve společnosti? Na tiskové konferenci jste uvedl, že váš SW naprogramovala za jiné ceny, než je běžné.

AIS software je akcionář a má 5% podíl. Je důležité říci, že s námi spolupracovali i na vývoji produktů a měli jsme k nim otevřené dveře i přístup přímo k jednotlivým lidem. Tím odpadlo složité řízení, které je běžné při programování SW ve velké korporaci. Spolupráce byla mnohem víc na osobní úrovni a i díky tomu to vyšlo levněji.

Členové, kteří doporučí pojišťovnu svým známým, jsou finančně motivováni přátelskými body. Proč může jeden člověk doporučit jen 3 lidi ročně?

Jestli to málo, nebo hodně, to my nevíme. Mohli jsme to nastavit jakkoli. Toto omezení je zde proto, aby si člověk skutečně vybíral mezi svými známými ty, o kterých si myslí, že sdílejí stejné hodnoty. Aby si skutečně vybral. Není to tak, že rozešle pozvánku všem lidem, které zná. Proto je tam omezení, ale je to parametr, který se může teoreticky v budoucnu změnit. Abych systém vysvětlil. Klient je motivován přátelskými body, pokud člověk, kterého pozval, nemá škodu. Není to tak, že by získal body za všechny smlouvy, které uzavře. Jde nám o to, abychom vybudovali zdravou komunitu lidí, kteří se chovají odpovědně k životu i svým věcem.

Na tiskové konferenci jste uvedl, že klientům v případě jejich zájmu hlídáte vypovězení starých smluv. Jak to funguje?

Jsou dvě možnosti, jak s námi uzavřít smlouvu. Jedna je, že si vše člověk sám vymodeluje na naší kalkulačce, ale častěji zájemci používají to, že nám zašlou své pojistné smlouvy a my jim na základě toho připravíme nabídku. V tom případě jim pomáháme i hlídat termíny, aby mohli smlouvy včas vypovědět a přejít k nám.

Účtujete si za tyto procesy nějaké poplatky?

Tyto služby poskytujeme zdarma v rámci našeho klubového servisu.

Kolik lidí tvoří v současné době klubový servis?

Klubový servis v současné době tvoří 4 lidé, ale zatím se do toho zapojujeme všichni.

Jakých závažných onemocnění a úrazů se bude týkat vaše životní pojištění? Budete krýt něco, co klasické pojišťovny nekryjí?

V závažných onemocněních se asi příliš odlišovat nebudeme, ale tento produkt je stále ještě ve vývoji a nerad bych o něm mluvil. V čem se chceme odlišit je hlavně úrazová část pojištění. Myslíme si, že klienti se často pojišťují na věci, které pro ně jsou zbytečné. Když si například zlomím prst, tak to že za to dostanu 10 000 Kč, neznamená, že mě to bolí méně, ani se mi to rychleji nezahojí. V drtivé většině navíc mohu i s takovým zraněním pracovat. Pojistka na takové riziko podle nás nedává smysl. Naopak si myslíme, že když je člověk závažně zraněný, omezí ho to na dlouhou dobu a nemůže pracovat, v tom případě musí mít dostatečnou péči. Potřebuje dostat peníze, které mu umožní uzdravit se, nebo uhradit vzniklé náklady, či ušlé příjmy. Chceme tedy úraz postavit tak, že nebudeme pojišťovat menší úrazy ale jen závažné úrazy. Nebude ani důležitá příčina, ale rozsah toho úrazu.

Máte nastaveno, jakých limitů bude toto pojištění dosahovat?

Mělo by to být do limitu 10 milionů korun.

Má Vaše pojišťovna nějaký systém odhalování pojistných podvodů?

Je to otázka, která přichází poněkud předčasně. My jsme zatím měli jen jednu pojistnou událost. Sám systém, jakým jsou klienti přijímáni do pojištění, eliminuje lidi, kteří by měli v plánu páchat pojistné podvody. Není to samozřejmě samospasitelné. V malém počtu škod, které v počátku budou, jsme schopni vidět na každou škodu a na všechny vazby které se k ní vážou. Já sám mám v tomto oboru dlouholeté zkušenosti, a když to bude potřeba, dokážu nastavit spolupráci se specializovanými firmami. Samozřejmě až bude pojišťovna větší, bude to standardní věc, kterou budeme řešit. Ale vzhledem k rychlosti vývoje to bude v době jednotek let.

V čem se První Klubová liší od Lemonade insurance?

Nevím přesně, jakým způsobem funguje Lemonade insurance, takže nemohu říct, v čem přesně se liší. Od běžných P2P systémů pojištění se však lišíme tím, že máme pojišťovací licenci. Friendsurance a Guevara (dva peer to peer startupy působící v Evropě pozn.red.) pojišťovací licenci nemají. Friendsurance je projekt, který dává dohromady komunitu lidí,  jenž si chtějí zlevnit pojištění tím, že se vzájemně doporučí a sdílí spolu riziko. To je něco, co budujeme také. To je infrastruktura, o které jsem hovořil, členství je na pozvání, přátelské body, sdílení zisku atd. to je platforma P2P. Friendsurance k tomu však potřebuje pojišťovny, jež jim pojistí rizika, která jsou větší, než dokáže obsáhnout jejich pojistný fond. My jsme zároveň pojišťovnou, která tohle umí a máme tak vše v jednom balíku. Proto říkáme, že jsme první peer to peer pojišťovna, protože na rozdíl od ostatních k fungování nepotřebujeme další pojišťovny, máme licenci od regulátora a máme i pojistné zajištění u zajišťoven. Tím jsme výjimeční.

Jak probíhaly procesy licencování s ČNB. Jakým způsobem se k tomu postavili, když jste jim poprvé představili Váš nápad?

Úplně na začátku, ještě než jsme vše řešili s ČNB, jsme začali vyjednávat s investorem. Oslovili jsme některé společnosti a jako první RSJ. To jednání probíhalo poměrně dlouho, protože si chtěli svou investici dobře spočítat. Najali si pojistné matematiky, kteří zkoumali náš model a když zjistili, že to dává smyl tak jsme se domluvili. Následně jsme začali připravovat žádost o licenci. Součástí této žádosti, je velmi detailní byznys plán na řadu let dopředu a skládá se z mnoha účetních odhadů, mimo jiné je tam postaveno i zajištění. Je tedy nutné mít dopředu dohodnuty parametry zajistné smlouvy, aby bylo vůbec možné požádat o licenci. Projekt jsme tedy představili nejdříve zajistnému makléři, ten jej uznal funkčním a oslovil zajistitele. Parametry zajištění tedy byly součástí obchodního plánu. Musím říct, že jednání probíhala velmi dobře. Nejsložitější pro ně bylo to, že z počátku budeme velmi malou pojišťovnou. Takže podpořit projekt, kde zajištění bude extrémně nízké, bylo pro zajišťovny velkou otázkou. Na druhou stranu poptávka po našem zajištění byla větší, než jsme mohli upsat. Takže to dopadlo dobře.            

V současné době se mnoho pojišťoven snaží zavést systémy prodeje produktů online. Hovoří se i o prodeji životního pojištění. Jak vy zatím vidíte současnou úroveň online prodeje pojištění v porovnání s vašim systémem a jak by to podle Vás mohlo být v budoucnu?

Obecně online obchodování, stejně jako ve všech dalších odvětvích, půjde nahoru. Jednak z hlediska rozmachu a dostupnosti technologií a stále více se bude ukazovat, že klasický prodej je velmi nákladný. Rovněž bude dorůstat generace, pro kterou je internet naprosto přirozený svět a cítí se v něm jako doma. Takže to půjde nahoru. Pro nás je online způsob jak doručit pojištění klientovi nejlevněji a také způsob, jak budovat komunitu. Filozoficky je to něco, co už tu bylo. Lidé, kteří se znali, vytvářeli fond, ze kterého kryli své škody, a zbytek jim zůstal. To je naše mantra. Všechno ostatní je přizpůsobeno současné legislativě, technologiím a možnostem.

A naše tradiční otázka. Proti čemu všemu jste vy osobně pojištěn?

Mám pojištěna auta, jak na havárku, tak povinným ručením včetně asistence, občanskou odpovědnost, domácnost a až budeme mít u nás produkty na zdraví, tak si je také nepochybně sjednám.

Děkuji za rozhovor

Zdroj: oPojištění

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články