Plechová historie


			Plechová historie
30.12.2008 Pojistný trh

Součástí reklamy většiny pojišťoven byly od 19. století tabulky visící na domě na viditelném místě, většinou poblíž popisného čísla. Oznamovaly okolojdoucím, že dům je pojištěn u příslušného slovutného pojišťovacího ústavu a zároveň zajišťovaly majiteli domu, že bude ušetřen návštěv alespoň některých agentů jiných pojišťoven, kterým tabulka řekla: „Sem nechoď, zde již uspěla konkurence!“

Na území dnešní České republiky pracovalo v letech 1827-1945 několik stovek pojišťoven. Od malých, lokálních ústavů, přes „okresní“, až po dominantní podniky typu První české nebo Banky Slavie. Mnoho z nich se soustředilo na pojišťování speciálních rizik a zároveň malou územní oblast působení – desítky obcí měly vlastní pojišťovny pro pojišťování dobytka a jiný ústav např. pro pojištění koní. Reklama v podobě tabulek u takových pojišťoven není pravděpodobná. Zároveň ale existovaly desítky ústavů, které tabulky vydávaly. Byly to všechny velké tuzemské i zahraniční, dále pak různé „okresní“ nebo „požární“ pojišťovny a jistě i mnohé další. Některé vydaly jen jeden nebo dva typy tabulek, mnohde, zvláště u velkých podniků, šlo až o desítky různých typů, včetně různých jazykových variant.

Seznam tabulek pojišťoven

V následujících číslech přineseme seznam tabulek pojišťoven. Nebude to kompletní katalog, to ani není možné. Jednak se některé druhy zachovaly pouze ve stavu, který neumožňuje kvalitní reprodukci, jiné druhy lze pouze předpokládat (např. jazykové mutace) a především naprostá většina starších tabulek je velmi pravděpodobně nenávratně ztracena.

Budeme postupovat podle jednotlivých pojišťoven … a postupně předvedeme jejich známé verze a typy tabulek. Budeme velmi rádi, když  nám vy – čtenáři tohoto webu - pomůžete doplnit chybějící informace, v nejlepším případě i s obrázky.  V takovém případě pište na mail pojtabulky@seznam.cz.

Začínáme od Banky Slavie

Dnes začneme náš přehled nejznámější tabulkou – je od Banky Slavie, jednoho z největších pojišťovacích ústavů, působících v českých zemích. Byla natolik rozšířena, že i dnes, po více jak šedesáti letech po ukončení jejího vyvěšování, není problém ji na nějaké starší fasádě objevit. Málokdo ale ví, že existuje ve velikém množství variant. Dá se říci, že najít dvě shodné je dost velký problém. Ze „sběratelského“ pohledu se však jedná o jeden druh, pouze s mnoha variantami vydání - Slavia (obr. vlevo).

Mnohem zajímavější je tabulka na obrázku vpravo. Banka Slavie se totiž od svého založení prezentovala jako „slovanská“ pojišťovna a německá mutace je do značné míry překvapující. Je však důkazem dobrého obchodního smyslu vedení Slavie, který pochopitelně nebral, stejně jako ve většině jiných podnikatelských aktivit, ohled na jazykovou nebo národnostní příslušnost zákazníků. Zároveň je důkazem toho, že lze předpokládat mnohem větší množství druhů tabulek, vydaných postupem doby, než je dnes známo.

TJ

Zdroj: TJ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články