Česká pojišťovna nabízí životní pojištění s programem „LADY“


			Česká pojišťovna nabízí životní pojištění s programem „LADY“
10.1.2013 Produkty

Každý rok evidují lékaři v České republice přes 6 000 nových pacientů s diagnózou karcinomu prsu. Jedná se o nejčastější zhoubné onemocnění českých žen. Více než 1 000 nových onemocnění pak připadá na rakovinu děložního čípku. Přestože rizika vzniku těchto diagnóz je možné snížit, zcela vyloučit je nelze. Česká pojišťovna proto u vybraných životních pojištění nově nabízí Program Lady, který v případě výskytu onkologického onemocnění ženských orgánů poskytuje nadstandardní pojistné plnění v průběhu rekonvalescence.

Program Lady získávají klienti automaticky, pokud si při uzavření nové pojistné smlouvy životního pojištění sjednají také pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou alespoň 20 000 Kč. Týká se rovněž těch klientů, kteří si v průběhu platnosti své stávající životní pojistky do jejího rozsahu pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou minimálně 20 000 Kč přidají.

„Pokud má klient sjednáno pojištění závažných onemocnění a je mu některé z nich diagnostikováno, získává jednorázové plnění z titulu tohoto pojištění. V případě, že podstoupí první operační výkon v souvislosti se zhoubným novotvarem prsu, děložního čípku, dělohy, děložního těla, vaječníků, vejcovodů, pochvy a vulvy, obdrží v rámci Programu Lady také sumu ve výši poloviny sjednané pojistné částky pro případ smrti,“ vysvětluje Petr Svoboda, vrchní ředitel občanského pojištění ČP.   

Pro uplatnění Programu Lady stačí do pojišťovny doručit pouze kopii operačního protokolu a kopii lékařské zprávy ze specializovaného zdravotnického pracoviště včetně histologického nálezu. Pojistné plnění se poté vyplácí v měsíčních splátkách postupně tak, že 40 % ze sjednané pojistné částky obdrží klienti ihned po operaci a v dalších pěti splátkách dostanou vždy 12 % pojistné částky.

„Snažíme se klientům pomoci v obtížně životní situaci, aby měli dostatek prostředků k úhradě kvalitní léčby, ale i rekonvalescence či dalších výdajů. Klienti tak od nás obdrží peníze ve chvíli, kdy je nejvíce potřebují. Věříme, že jim tyto prostředky usnadní návrat zpět do plnohodnotného života a přispějí k udržení jejich dosavadního životního standardu,“ říká Petr Svoboda.

 

Preventivní i následné řešení

Program Lady lze sjednat v rámci životního pojištění Diamant Zdravý život, Multirisk Zdravý život a také k dětskému pojištění Sluníčko Zdravý život. Životní pojištění České pojišťovny od loňského roku disponuje unikátními programy preventivní zdravotní péče (Zdravý život) a mimořádného následného vyrovnání (Návrat do života).

Program Zdravý život přináší asistenční služby, které klienty nejen seznámí s nároky na preventivní prohlídky, ale dokáží je také zařídit a včas připomenout. V rámci tohoto programu pak také Česká pojišťovna vyplácí dvojnásobné pojistné plnění v případě úmrtí klienta v důsledku rakoviny prsu, děložního čípku, prostaty nebo konečníku.

Program Návrat do života pak poskytuje v případě trvalé invalidity následkem úrazu pojistné plnění ve výši 500 000 Kč a dvojnásobné plnění v případě úmrtí pojištěného v důsledku úrazu.

Česká pojišťovna

Zdroj: Česká pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články