Cestovní pojištění- co všechno zajímá klienty


			Cestovní pojištění- co všechno zajímá klienty
27.5.2011 Produkty

Na co se lidé v souvislosti s cestovním pojištěním ptají v Allianz nejčastěji?

I když pojišťovny dobře "vidí" do tohoto produktu- vždyť ho sami pro své klienty připravují - není zcela od věci podívat se na nejčastější dotazy klientů. Mnohdy jsou otázky velmi inspirativní.

°Pokud mám cestovní připojištění ke své platební kartě, má smysl mít další cestovní pojištění např. s letenkou nebo v ceně pobytového zájezdu?

Pokud u platební karty znáte přesně podmínky a výše limitů, záleží jen na vašem výběru, jaké zvolíte pojistné krytí. Pokud ne, určitě se na ně zeptejte a v případě, že nevyhovují vašim představám, vyberte cestovní pojištění s kompletním krytí rizik. Obecně však cestovní připojištění k platební kartě nezahrnuje pojištění stornovacích poplatků.

°Je možné souběžné čerpání, tzn. na pojištění na platební kartě i na zvlášť sjednané pojistce?

Ano, lze. Úrazové pojištění je obnosové pojištění a lze uplatnit souběžné čerpání.
U ostatních rizik, jako jsou léčebné výlohy v zahraničí, pojištění zavazadel, odpovědnosti, doplňkové asistenční služby a pojištění stornovacích poplatků, jde o pojištění škodové, a proto je možné je uplatnit pouze jednou.

°Koupili jsme si rekreaci u cestovní kanceláře, kde je v ceně automaticky zahrnuto
i cestovní pojištění. Je možné se pojistit ještě jednou u jiné pojišťovny tam, kde se nám zdají pro nás výhodnější podmínky?

Ano je možné pojistit se i u jiné pojišťovny. Pojistné plnění se řídí dle pojistných podmínek dané pojišťovny.

°Je rozdíl mezi tím, když se chci pojistit na pracovní, turistickou nebo sportovní cestu?
Pojištění pracovních, turistických a sportovních cest (pro vybrané sporty) je zahrnuto
v základní sazbě bez rozlišení a navýšení pojistného.

°Na co se cestovní pojištění nevztahuje?

Cestovní pojištění se nevztahuje například na odpovědnostní škody z výkonu povolání, u zavazadel jsou vyloučeny doklady, platební karty, jízdenky, peníze a také předměty sloužící k výkonu povolání. Nehradí se poškození nebo poničení zavazadel během přepravy, neboť tato škoda se uplatňuje na přepravci. Výluky z pojištění pro jednotlivá rizika upravují příslušná ustanovení v pojistných podmínkách.

°Lze pojistit elektroniku?

Elektronika je pojištěná v rámci pojištění zavazadel do sjednaného limitu pojistnou smlouvou nebo je uveden v pojistných podmínkách. Ve výluce je pouze elektronika, která slouží k výkonu povolání anebo je věcí vypůjčenou či převzatou.

°Nabízíte cestovní pojištění, které zahrnuje krytí pro případ např. zpoždění/zrušení letu pravidelné linky a jakým způsobem toto pojištění funguje? Pojištění zpoždění letu a zpoždění zavazadel zahrnuje již základní balíček pojištění.

Dojde-li ke zpoždění zavazadel pravidelného letu rezervovaného pojištěným o více než 6 hodin, uhradíme pojištěnému za každou ukončenou hodinu zpoždění 200 Kč, maximálně 5 000 Kč.
V případě, že rezervovaný pravidelný potvrzený let je zpožděný o více než 6 hodin, anebo je zrušený z důvodu neočekávané stávky, provozních důvodů, nepříznivého počasí anebo selhání techniky, je úhrada stejná jako u zavazadel.

°Jaký typ pojistné události je nejčastější v souvislosti s cestovním pojištěním?
Z běžných diagnóz od praktických lékařů v době prázdnin - převládá zánět horních cest dýchacích, zánět mandlí příp. šlápnutí na mořského ježka. Ale často stále zaznamenáváme solární dermatitis - alergie na sluneční opálení. Převládají lehké případy nemocí, ale je jich hodně. Od specialistů je nejčastější stomatologie a gynekologie. U zavazadel dochází ke ztrátám při přepravě, loupežích, přepadeních a okradeních.

°Kolik stojí běžné lékařské výkony v zahraničí?

Následující údaje jsou pouze informativní, ale jednoznačně ukazují, že se vyplatí investovat několik set korun do cestovního pojištění, které v případě potřeby pokryje náklady v řádu deseti až statisíců korun. Tyto reálné příklady se skutečně staly, na jejich příkladu si lze udělat orientační představu: zlomenina pravé nohy v Chorvatsku 10 200 Kč, zánět zubu v Německu 9 546 Kč, zlomená noha v Rakousku 220 176 Kč, slepé střevo v Egyptě 100 295 Kč, slepé střevo ve Spojených státech amerických 133 767 Kč.

°V jakém státě musím zaplatit za ošetření a pak následně po návratu uplatnit regres na pojišťovně a v jakém státě naopak není vůbec problém s poskytnutím zdravotní péče bezplatně a lékař si uplatňuje náhradu škody sám u pojišťovny?

Prostřednictvím asistenční služby jsme schopni zajistit úhradu lékařské péče přímo lékaři téměř po celém světě. Podmínkou je, aby pojištěný v případě potřeby lékařské péče kontaktoval asistenční službu, která mu v dané lokalitě doporučí lékaře, nebo zařízení, které bude s asistenční službou spolupracovat.

°Který stát je nejdražší a který naopak nejlevnější, pokud jde o poskytnutí zdravotní péče?

Cenu lékařské péče nelze přesně dělit podle státu. Obecně je nejdražší zdravotní péče ve Švýcarsku, USA a Rusku, záleží ovšem na typu a úrovni zařízení, které péči poskytuje.

°Mohu si u vaší pojišťovny sjednat pojištění rizikových sportů?

Ano, zahrnuje pojištění velké skupiny sportovních aktivit v základní sazbě bez navýšení pojistného (cyklistika, plavání, vysokohorská turistika do 3 000 m n.m.atd.). Na rizikové sporty se lze připojistit do všech destinací. Mezi rizikové sporty patří např. přístrojové potápění, jachting, bojové sporty, vysokohorská turistika od 3 000 m n.m. do 5 000 m n.m., rafting a sporty obdobné rizikovosti.

°Zajímalo by mě cestovní pojištění na Slovensko do hor (zásah záchranné služby).
Je součástí pojištění léčebných výloh nebo se připojišťuje zvlášť?

Pojištění zahrnuje krytí pro zásahy záchranných sborů a horské služby i bez návaznosti na lékařské ošetření. Součástí pojištění jsou léčebné výlohy v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnosti a doplňkové asistence.

°Lze si sjednat cestovní pojištění ze zahraničí? 

 Ano, je to možné prostřednictvím internetu nebo u kteréhokoli obchodního zástupce Allianz pojišťovny v ČR.

Allianz

Zdroj: Allianz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS