Nejčastější otázky klientů ohledně změny povinného ručení


			Nejčastější otázky klientů ohledně změny povinného ručení
16.11.2018 Produkty

Povinné ručení je již obecně známým označením odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. Č. 168/1999 Sb., který byl později novelizován zákonem č. 293/2017 Sb. ze dne 24. srpna 2017. Uzavřeno povinné ručení musí každý majitel motorového vozidla, který chce provozovat po veřejné komunikaci.Na časté dotazy klientů odpovídal zástupce společnosti Top-Pojištění.cz

Co byste měli vědět o povinném ručení?

Povinné ručení patří do kategorie odpovědnosti za škodu, kryje škody způsobené druhým, jak na majetku, tak na zdraví. Majiteli nepojištěného vozidla hrozí pokutou ve správním řízení. Od 1. ledna 2018 je Česká kancelář pojistitelů opět oprávněna vymáhat sankční poplatek za každý den bez platného pojištění.

Pojišťovna povinného ručení nahradí škodu na poškozeném vozidle nebo jeho nákladu, na pozemku nebo rodinném domě, na svodidlech, ekologickou nehodu, trvalé následky zranění cestujících v cizích i vlastních vozidlech atd. Povinné ručení naopak nekryje škodu na vašem vlastním vozidle.

Na krytí škod na vlastním vozidle existuje havarijní pojištění, které může majitel uzavřít, ale nemusí. Částka, kterou bude moci Česká kancelář pojistitelů vymáhat na vinících nepojištěných nehod, má nyní strop na částce 300 000 korun. Zabrání se tak sociálním dopadům na viníky nehody při vymáhání škod.


Mohlo by vás zajímat: Petr Jedlička k POV: Průměrné pojistné roste o 3,4 %


Jak na změnu pojišťovny?

Chcete najít levnější pojišťovnu, která bude zároveň splňovat vaše požadavky. Tady přichází na řadu hledání a počítání. Dnes je naprostou samozřejmostí, že bude nové nebo další nabídky hledat na internetu. Srovnávačů nejen povinného ručení alias pojištění z provozu motorových vozidel, jak se oficiálně jmenuje je celá řada, kde si můžete sami nejen porovnat pojišťovny, ale i doplňková pojištění stejně jako nezávazně sami zjistíte výši Vašeho bonusu.

Vždy je podstatné si vybrat z takového srovnání, kde máte k dispozici nabídky všech pojišťoven a dokážete se tak správně zorientovat v jejich nabídce.

Zjistěte si počet měsíců bez nehody, to je pro vás podstatné, období beze škody tzv. bonusy vám zajistí nižší cenu, a pokud jezdíte dlouho a bez nehod, mělo by to pro vás být jedině výhodné. Trvejte vždy na převodu bonusu povinného ručení tak, abyste o svoje bonusy nepřišli a abyvám zajistily  očekávané zvýhodnění ceny pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Jak se chtějí pojišťovat mileniálové v Německu a v Rakousku?


Bonus je velmi důležitý pro celkovou cenu vašeho nového pojištění, toto období za bezeškodní průběh za jízdu bez nehod je vaše a nikdo vám jej nemůže odepřít. Délka bezeškodného období se vždy přenáší k vaší nové pojišťovně, kde budete mít výhodnější povinné ručení.

Uzavřít novou smlouvu by nemělo být už nic těžkého. V dnešní době lze využít sjednání smlouvy tzv. na dálku, smlouvu i zelenou kartu vám pošlou poštou. Platbu z pojištění pak zvládnete sami rovnou na internetových stránkách, kde povinné ručení nakonec vyberete a objednáte, a to buď kartou anebo převodem, což jsou nejčastější formy úhrady v dnešní době, pokud jde o úhradu na dálku.

Kdy mohu změnit pojištění sám, i když auto neprodávám a neměním majitele?

Málokdo přesně ví, že pojišťovnu pro svoje povinné ručení můžete změnit jen jednou do roka, konkrétně k výročí pojistné smlouvy. Aby byl přechod k jiné pojišťovně možný, je pak zapotřebí dodržet určitá pravidla.

Výpověď povinného ručení vždy zašlete pojišťovně v písemné formě, s dostatečným předstihem, minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období (datum, kdy jste si pojištění sjednávali, najdete na zelené kartě), přičemž nezapomeňte, že pojištění na sebe musí navazovat, sjednejte si novou pojistku ode dne, kdy Vám stará pojistka končí, a to přesně podle pravidla, aby nevznikl jediný den, kdy vaše auto nebude vůbec pojištěno v rámci pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla.  

Rozhodně vám tedy doporučujeme mít vozidlo, které je registrované, každý den pojištěné. Žádná ochranná lhůta pro sjednání povinného ručení neexistuje, a i jeden den nepojištění Vás může stát spoustu peněz, což je určitě nepříjemné a hlavně zbytečné.


Mohlo by vás zajímat: Nesou vinu za pojistné podvody samotné pojišťovny?


Zdražování povinného ručení je nevyhnutelně zde

Povinné ručení začalo zdražovat, za letošek jeho průměrná cena vzroste o 3,4 procenta na 2869 korun. Důvodem je narůstající počet nehod i finanční náročnost škod. Růst pojistného již převyšuje růst počtu pojištěných vozidel.

Nejvyšší růst cen pojistek postihl rizikové klienty, kteří v minulosti dělali opakovaně škody. Informovala Česká asociace pojišťoven (ČKP) k 31. říjnu 2018. Proti trendu z minulých let, kdy průměrné pojistné v povinném ručení prakticky nerostlo, se v letošním roce očekává, že za celý trh dosáhne částky 2869 korun. To odpovídá 3,4procentnímu růstu proti loňskému roku, uvedl pojistný matematik ČKP Petr Jedlička.

To podle něj proti předchozím rokům se stagnací a mírnými poklesy průměrného pojistného představuje posun směrem nahoru. Růst počtu pojištěných vozidel zůstává i dále na stabilní úrovni okolo tří procent ročně, pojistné ale svůj růst urychluje ze tří procent na šest. Absolutní počet pojištěných vozidel již překonal hranici osmi milionů.

Vývoj průměrné majetkové škody vykazuje trvale rostoucí trend. Již za období let 2011 až 2014 to bylo průměrně o 3,3 procenta ročně, od roku 2015 to je už o 7,2 procenta ročně. Průměrná škoda tak i nadále roste a aktuálně překračuje 42 000 korun.


Mohlo by vás zajímat: Brexit: Co hrozí pojistitelům?


Jak si správně vybrat povinné ručení?

Povinné ručení musí být podle zákona v České republice sjednáno ke každému vozu. Bez něj nelze auto, motocykl ani další silniční vozidla provozovat nebo ponechat odstavené na pozemních komunikacích. Kryje škody na zdraví a majetku, které provozem vozidla způsobíte dalším osobám. Povinné ručení se nevztahuje na škody způsobené na vašem voze, k tomu slouží havarijní pojištění. Pokud tedy například způsobíte dopravní nehodu, povinné ručení za vás uhradí škodu na autě osoby, kterou jste nabourali, ale náklady na opravu vašeho vozu nekryje.

Jaké by tedy mělo být Vaše nové povinné ručení, aby Vás skutečně chránilo?

Výběr máte ze mnoha limitů pojistného plnění – strop krytí je s možností maximálního pojistného limitu na trhu 200 milionů korun. Pro připomenutí – nejnižší hranice je sice stanovena zákonem na výši 35 milionů korun, avšak v případě vážných nehod je tato suma nedostatečná. Důkazem jsou reálné příklady, kdy viníci dopravní nehody musejí platit nejen škody způsobené na vozidlech, ale také uhradit odškodnění za újmu na zdraví, případně ušlý zisk, platby v nemocnicích nebo vzniklé škody na budovách či silnicích.

Žádejte úhradu půjčení náhradního auto zdarma v rámci pojištění, a to v dostatečně dlouhé době. Základní asistenční služby nebo dokonce právní poradenství poskytuje řada pojišťoven zdarma a dnes se tak stávají standardem, na kterém byste měli trvat. Sami si volíte doplňková pojištění podle svých požadavků.

Skvělou volbou je preference pojišťoven s možností přímé likvidace škod – pokud Vám někdo způsobí škodu, nemusíte to řešit s jeho pojišťovnou. Pokud si zvolíte přímou likvidaci, stačí zavolat svojí pojišťovně, která vše zařídí za Vás.


Mohlo by vás zajímat: ERGO prodává dceru v Rusku. AXA opouští Ukrajinu


Na co se ještě připravit v případě sjednávání povinného ručení?

Povinné ručení poskytuje nyní na trhu v České republice až 13 pojišťoven. Většina z nich sazby takzvaně segmentuje, tedy stanovuje podle věku a místa bydliště řidiče, stáří vozidla, objemu a výkonu motoru, počtu ujetých kilometrů a dalších kritérií. V budoucnu půjde i o frekvenci a rozsah přestupků či vybavenost asistenčními systémy. Podstatnou roli hraje také výše bonusů nebo naopak malusů, a to pokud jste měli v minulosti nějakou škodu.

Jaká jsou dostupná připojištění?

Pojištění skel vozidla se vztahuje obvykle na čelní sklo pojištěného vozidla, někdy na všechna obvodová skla nebo i hlavní světlomety vozu. Pojištění kryje rizika poškození nebo zničení pojištěného skla v důsledku působení vnějších mechanických sil při nahodilé události, jako střet, náraz, pád apod. a dále poškození nebo zničení způsobené vandalismem, tj. úmyslným jednáním cizí osoby, které jí nepřináší žádné materiální obohacení.

Úrazové pojištění osob ve vozidle je kupříkladu pojistnou událostí, kdy je o úraz pouze úraz pojištěného nebo jeho následky případně pro případ úmrtí. Jde o případy, které vznikly v přímé příčinné souvislosti s provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, tj. při nastupování nebo vystupování ze stojícího vozidla, při uvádění vozidla do chodu bezprostředně před začátkem jízdy, během jízdy vozidla, při odstraňování běžných poruch vozidla vzniklých v průběhu jízdy předepsaným způsobem a řádnými pomůckami a po dopravní nehodě, nebo v blízkosti místa takové nehody. Pojištění lze sjednat pouze pro řidiče anebo pro řidiče a osoby dopravované ve vozidle, které je pojištěno příslušnou pojistnou smlouvou. Pojištění se sjednává obvykle bez spoluúčasti.


Mohlo by vás zajímat: Přikryl a Čechová: ZDP aneb Zlomyslnosti Domácího „Právotvůrce“


Pojištění asistenčních služeb v podobě technické asistence se poskytuje v případě havárie nebo poruchy vozidla. Administrativně právní a před cestovní asistence se poskytuje kdykoliv pojištěný tuto pomoc potřebuje. Pokud se pojištěný dostane do potíží, měl by kontaktovat asistenční službu dané pojišťovny.

Pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí se vztahuje na věci, které mají osoby přepravované vozidlem uvedeným v pojistné smlouvě na sobě nebo u sebe nebo je dopravují na místě určeném pro přepravu zavazadel. Pojištění se často vztahuje i na věci uložené v zavazadlovém prostoru zaparkovaného vozidla, jsou-li tyto věci ve spojení s účelem cesty. Pojištění se obvykle nevztahuje na věci, které jsou vedeny v účetnictví jejich vlastníka jako zásoby nebo jsou přepravovány za úhradu.

V neposlední řadě z řady volitelný připojištění pro Vaše nové povinné ručení vybíráme střet vozidla se zvěří, kdy pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození vozidla některou z uvedených událostí, kdy dojde ke střetu vozidla se zvířetem nebo zvěří nebo jakékoliv poškození vozidla zvěří (např. okus kabeláže apod.).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Návaznost pojištění

Pája123654,  7. 6. 2020

Koupil jsem si auto, minulý majitel zrušil pojištění a auto je tedy pár dní bez povinného ručení. Musím nyní platit nějak pojištění zpětně nebo nevdí, když pojištění nebude navazovat?

Dotaz

Petr123445,  1. 9. 2019

Můžu skončit povinné ručení u direct pojišťovny a hned se u ní zase registrován?  Diky

Povinné ručení

Slávek Kubeška,  16. 5. 2019

Kryje základní povinné ručení škody na zdraví osob dopravovaných osob v případě havarie pojištěného vozidla?

Pojištění osob jedoucích ve vozidle

Slavek Kubeška,  16. 5. 2019

Zajímalo by mě,jak je to z odškodněním osob jedoucích v pojištěném vozidle/uzavřené základní povinné ručení/ v případě poškození jejich zdraví?

Pojištění osob jedoucích ve vozidle

Slavek Kubeška,  16. 5. 2019

Zajímalo by mě,jak je to z odškodněním osob jedoucích v pojištěném vozidle/uzavřené základní povinné ručení/ v případě poškození jejich zdraví?

Prevod bonusu

Michal123,  16. 1. 2019

Dobry den,nevite nahodou,zda lze nejakym zpusobem prevest bonus povinneho ruceni,ktere jsem nabral za 12 let zijici v Anglii tady do CR?Nerad bych prisel o 7 let bonusu bez nehody...dekuji

Bez pojištění jen do 300 000 Kč?

N,  21. 11. 2018

Pokud nebudu mít povinné ručení a způsobím škodu např. za 150 mil. Kč, ČKP za mě zaplatí max. 300 000 Kč a zbytek je mi tedy v podstatě odpuštěn?
Když povinné ručení mít budu, např. limit jen 100 mil. Kč, zbylých 50 mil. Kč budu muset ještě platit ze svého.
Nechápu proč jsou takto chráněni osoby, které si povinné ručení neuzavřou - pokud na to nemají, nemají jezdit. To spíš nabádá k tomu si povinné ručení schválně neuzavřít, pokud mi nevadí zaplatit si škody ze svého do 300 000 Kč, nemusel bych pak doplácet při velké škodě třeba uvedených 50 mil. Kč ;)

RSS

Související články