Pojištění před kyberšikanou i rozšířená asistenční služba. ČSOB kryje internetová rizika.


			Pojištění před kyberšikanou i rozšířená asistenční služba. ČSOB kryje internetová rizika.
21.1.2016 Produkty

Pojišťovna ČSOB představila nový produkt pojištění internetových rizik. Snaží se tak bránit běžné uživatele, před nástrahami internetu, od kyberšikany na sociálních sítích, přes doručení vadného zboží, zneužití osobních dat až po krádeže údajů kreditních karet. Zajímavým benefitem pojištění je také asistenční služba, kterou nyní můžete volat nejen při pojistné události, ale i v případě, kdy budete potřebovat IT radu.

Na internetu si můžeme objednat služby či zboží všeho druhu a z celého světa. Při platbě kreditní kartou však musíme sdělit její číslo, dobu platnosti i bezpečnostní kód. Pokaždé tím riskujeme, že někdo zneužije naše osobní údaje ke svému obohacení a nikdy nemáme stoprocentní jistotu, zda internetový prodejce dodá zaplacené zboží v řádném stavu a včas. 98 % Čechů e-shopy využívá. A většina z nich přiznává, že při tom cítí obavy.

Pojištění internetových rizik bylo poprvé zavedeno ve Francii před necelými třemi roky. Odtud se úspěšně šíří do dalších západoevropských zemí.

Rizika, která pojištění kryje se týká i případů, kdy se někdo zmocní našich údajů z našeho emailu nebo sdílením snímkům na facebooku, které poškozují naší pověst, nebo v případě nestane obětí kyberšikany. Pokud někdo neoprávněně použije například fotografie, ČSOB Pojišťovna pomůže zajistit stažení dat poškozeného, případně povede soudní spor.

Rozsah služeb

Nákup zboží na internetu
  • Při špatném dodání nebo nedodání zboží zakoupeného na internetu provedeme reklamační řízení pro zajištění správně objednaného zboží. V případě neúspěšného vyřízení reklamace vám zaplatíme vzniklou škodu.
Zneužití platební karty
  • Při zneužití platební karty vám pomůžeme získat zpět odcizenou finanční částku. Případně vám poskytneme finanční náhradu za vzniklou škodu.
Zneužití identity na internetu
  • Vznikne-li zneužitím identifikačních údajů na internetu finanční škoda, pomůžeme vám získat zpět odcizenou finanční částku nebo zajistíme zrušení neoprávněného závazku. Případně vám uhradíme vzniklou finanční škodu.
Poškození pověsti na internetu
  • Když dojde k poškození vaší pověsti na internetu nebo sociálních sítích, provedeme opatření k zamezení šíření negativních informací. Pomůžeme vám také odhalit zdroj šíření a domoci se omluvy.

 

Navíc IT asistence

  • Při problémech s výpočetní technikou, nainstalovanými programy, internetem nebo elektronikou (digitální kamera, telefon, set top box, DVD apod.), vám poskytneme telefonickou konzultaci nebo se vzdáleně připojíme k vašemu počítači a problém vyřešíme.

 

Během tiskové konference jsme položili několik otázek i generálnímu řediteli ČSOB Vladimíru Bezděkovi. 

Na úvod tiskové konference jste zmínil, že nové asistenční služby, nad rámec pojistných událostí, jsou prvním dílkem do mozaiky pojištění budoucnosti. Jaké jsou podle Vás další dílky?

Mezi další díky budoucnosti pojištění podle mě patří digitalizace. Víc a víc opouštět papír, čímž můžeme šetřit náklady, urychlovat procesy a zvyšovat efektivitu. Třetím dílkem jsou otevřené oči. Nezapadnout do provozní slepoty v rámci pojišťovnictví a koukat k sousedům vlevo i vpravo. Sousedy však myslím i odlišná odvětví a přemýšlet o věcech, které se dějí za hranicemi pojišťovacího „lesíka“. Zda se tam náhodou neděje něco, co by mohlo být zajímavým způsobem využito v pojišťovnictví.

Dostal jste se Vy osobně v posledním roce do situace, kde byste využil Váš nový produkt?

Určitě bych využil IT asistenci v oblasti hardwaru. Mám doma takovou lepší zvukovou aparaturu k televizi a na začátku jsme se prali s bezdrátovým spojením všech reproduktorů. Nešlo nám to správně nastavit a sladit. Takže to by byl okamžik, kdy bych volal v rámci našeho nového pojištění na asistenční linku.

ČSOB však není jedinou pojišťovnou, která se o internetová rizika intenzivně zajímá. Minulý týden uveřejnila AXA Assistance vylepšení v rámci produkutu DOMOV IN, který nyní poskytuje právní, ale i IT asistenci při nákupech online. 

Zdroj: ČSOB

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS