USF ČR varuje před neetickými praktikami při prodeji ŽP


			USF ČR varuje před neetickými praktikami při prodeji ŽP
30.8.2010 Produkty

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) varuje spotřebitele před neetickými a nestandardními praktikami při prodeji životního pojištění.

V současné době se v mnoha oblastech ČR objevují případy prodeje životního pojištění, při kterém je spotřebiteli (pojistníkovi) předložen k podpisu dodatečný dokument, na základě kterého je při případném vypovězení tohoto životního pojištění povinen uhradit prodejci vysokou smluvní pokutu. Tento dokument není v žádném případě součástí pojištění jako takového, ani není vyžadován zákonem nebo poskytovatelem produktu (pojišťovnou) a může vést ke značné finanční ztrátě spotřebitele. Tyto praktiky rovněž poškozují zavedené finanční instituce, zprostředkovatele a finanční trh jako takový.

USF ČR se od podobných praktik distancuje, považuje je za neetické a důrazně varuje před podpisem takovýchto dodatečných dokumentů a uzavírání životního pojištění touto formou. Životní pojištění představuje složitý a komplexní produkt, který by měl být uzavírán vždy s maximální odbornou péčí.

USF proto doporučuje, aby se spotřebitel při jakékoliv pochybnosti o serióznosti protistrany obrátil na společnosti, které jsou členy renomovaných profesních sdružení.

USF

 

Share/Bookmark

Zdroj: USF

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS