Věštírna Martina Podávky: Vize férového ŽP se naplnila!


			Věštírna Martina Podávky: Vize férového ŽP se naplnila!
26.5.2020 Produkty

Tato předpověď byla učiněna již před 5 lety, a tak je možné ověřit, jak moc se naplnila. Bylo 16. dubna 2015, 20 minut po třetí hodině odpoledne a já začal na konferenci jednoho pojišťovacího zprostředkovatele prezentaci s názvem „Konec životního pojištění s nesmyslnými poplatky“.

Reagujete na komentář

 

Martin Podávka, 4. 6. 2020
Fakta
Dobrý den, děkuji za reakci. Čísla v grafu neohýbám. Předepsané pojistné je z účetních výkazů (kontrolují u pojišťoven auditoři), nákladovost je z kalkulačky ČAP a věřte mi - zkontroloval jsem pečlivě výpočty a jsou vzhledem ke zvolené metodice správně. I zvolená metodika je vhodně nastavená.

Plně oddělitelná složka je dle účetních pravidel platných v ČR účtována jako předepsané pojistné. Souhlasím, že by to mohlo být jinak. Pokud by změna zákona vydělila investice do fondů pojišťovny by by obhospodařovaly jako investiční a penzijní společnosti, bylo by to nejlepší. Podobně jako když před lety toto proběhlo u tzv. penzijních fondů.  Pravděpodobnost změny je ale malá.

Pokud nějaký údaj vidíte jako chybný, uveďte správnou hodnotu a zdroj, ze kterého čerpáte. Tak nás to na škole učili :)

Pozn.: položky označené * jsou povinné.