Život se má žít aneb jarní novinky NN Životní pojišťovny


			Život se má žít aneb jarní novinky NN Životní pojišťovny
14.6.2017 Produkty

NN Životní pojišťovna nabízí od 1. května 2017 řadu produktových novinek a vylepšení, která reagují na měnící se potřeby a rostoucí nároky klientů, především rodin s dětmi. NN pro nové i stávající klienty odstranila mnohé výluky, rozšířila pojištění dětí, pojištění invalidity učinila flexibilnějším a nově nabízí také užitečné asistenční služby. NN chce zkrátka zbavit klienty starostí a dopřát jim, aby si život užívali naplno, a to je i esencí jarní kampaně. 

„Život by si měli naši klienti užívat bez stresu právě díky tomu, že jim NN nabídne komplexní a hodnotné řešení, které jim pomůže přesně tehdy, kdy to potřebují,“ vysvětluje nový přístup Kateřina Štěrbová, členka představenstva NN zodpovědná za marketing a produktový vývoj. S touto vizí pojišťovna NN od května v mnoha oblastech vylepšila své nejoblíbenější produkty – rizikové životní pojištění NN Život a investiční životní pojištění NN Smart.

Jarní produktové novinky NN

Vylepšené připojištění invalidity pro dospělé

Novinky si kladou za cíl potěšit klienty NN touto trojicí lepších produktových vlastností: větší flexibilita, odstranění výluk a zkrácení čekací doby.

Větší flexibilita: Každý stupeň invalidity má odlišný finanční dopad do rozpočtu klienta. Je velký rozdíl, postihne-li klienta invalidita 3. stupně, anebo 1. stupně, kdy to ještě nemusí znamenat konec pracovního života. Stát dokonce přímo předpokládá, že lidé, kterým je přiznána invalidita 1. stupně, budou i nadále pracovat. Z těchto důvodů NN rozdělila připojištění invalidity na dvě základní varianty:

 • Krytí nejvážnějších situací, tj. pojistné krytí 2. a 3. stupně invalidity
 • Komplexní krytí rizika invalidity zahrnuje všechny tři stupně invalidity. Pro 1. stupeň si klient volí samostatnou pojistnou částku, která se může lišit od částky zvolené pro krytí invalidity 2. a 3. stupně

Obě varianty je možné sjednat s konstantní, nebo klesající pojistnou částkou. dospely

Odstranění výluk: Psychiatrické diagnózy představují 21 % všech příčin, které vedou k přiznání invalidity v České republice. Proto se NN rozhodla, že od letošního května bude klientům vyplácet pojistné plnění v případě invalidity způsobené duševními poruchami nejen u 3. stupně invalidity, ale nově také u 1. a 2. stupně invalidity. „Neznamená to ale, že bychom takto mohli postupovat i u klientů, kteří již do pojištění s duševní poruchou vstoupí. V tomto případě se nejedná o nahodilou událost a při zkoumání zdravotního stavu se k této informaci přihlíží,“ vysvětluje produktový ředitel NN pojišťovny a penzijní společnosti Vladimír Dvořák.

Zkrácení čekací doby: Pro nová připojištění invalidity a připojištění zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity platná od 1. května 2017 bude zkrácena čekací doba z 24 měsíců na 18 měsíců. Bude-li klient chtít přejít ze současného připojištění invalidity na nové připojištění invalidity, v systému mu již „odčekanou“ čekací dobu NN umí započítat.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Když ranní ptáče nedoskáče


Rozšíření nabídky pojištění dětí

Největší změny a rozšíření služeb se týkají pojištění dětí. Musí-li rodič v případě nemoci či úrazu dítěte zůstat doma, aby o něj pečoval, rodinný rozpočet tím může dost utrpět. Proto NN Životní pojišťovna nabízí komplexní řešení, které zmírní různé problémy způsobené onemocněním dětí.

Ošetřovné dětí u 114 chorob: Pomoc od státu, kterou dostane rodič, onemocní-li mu dítě, je krátká. Stát poskytuje ošetřovné pouze prvních 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování (péče), resp. 16 kalendářních dnů u samoživitelů. Navíc tato pomoc má celou řadu omezení – nevztahuje se na osoby samostatně ditevýdělečně činné a o dítě musí rodič pečovat osobně, čímž přichází o část příjmu. „Abychom alespoň částečně zmírnili negativní dopady nemoci dítěte na chod domácnosti i v případech, kdy o dítě nepečuje přímo rodič, ale třeba babička nebo chůva, vyplácíme rodině pojistné plnění přímo na základě diagnózy nemocného dítěte,“ říká Vladimír Dvořák. NN připravila nové připojištění vybraných onemocnění dětí, které se vztahuje na 114 diagnóz. Připojištění neřeší lehká onemocnění, která se vyléčí během jednoho týdne, jako je nachlazení.

NN Životní pojišťovna vyplatí pojistné plnění v předem smluvené pojistné částce, přičemž pojistné krytí tím nezaniká. Pokud by dítěti ve stejném okamžiku byly stanoveny dvě různé diagnózy z vybraných onemocnění, vyplatí mu NN smluvenou pojistnou částku za každou z nich. Pokud se diagnóza, kterou dítě onemocní, bude opakovat, NN mu vyplatí pojistnou částku i opakovaně (s výjimkou několika diagnóz, za které se plní pouze 1x za dobu trvání připojištění jako např. cukrovka 1. typu).

Pojištění závislosti dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci nebo úrazu: Úraz a onemocnění mohou být natolik závažné, že mohou vést až k závislosti dítěte na péči jiné osoby. NN proto nově nabízí připojištění pro případ těžké a úplné závislosti dítěte. Dlouhodobá péče o bezmocné dítě může znamenat opravdu citelný zásah do fungování a financí domácnosti. Příspěvky státu rozhodně nepokryjí všechny náklady na péči o dítě a nenahradí příjem rodiče, který se o ně stará – pohybují se mezi 3 300 Kč a 13 200 Kč měsíčně.


Mohlo by vás zajímat: Terorizmus ovlivňuje dovolenou. Češi se bojí více než zbytek Evropy


„Filozofií NN je být nejlepší v krytí závažných zdravotních problémů. Mohou nastat případy, kdy dítě nemusí být už nikdy soběstačné, schopné vystudovat a vydělávat si,“ vysvětluje produktový ředitel NN pojišťovny a penzijní společnosti Vladimír Dvořák a dodává: „V takových případech může být připojištění velmi vážných rizik u dětí opravdu užitečné. Prostředky z pojistného plnění mohou být využity například na pořízení kompenzačních a jiných pomůcek, přístrojů, bezbariérové řešení bydlení, na další péči o dítě v domácím prostředí.“

Asistenční službyrodina

Balíček asistenčních služeb je velmi doporučovaným doplňkem k jakémukoliv životnímu pojištění. Asistenční služby pomohou například v situaci, kdy je člověk nemocný nebo po úrazu a nemůže si sám dojít pro léky nebo na nákup. Pojišťovna NN klientům zařídí nákup i dovoz až do domu. Když se klienti nemohou dočasně kvůli nemoci nebo úrazu postarat o své děti nebo domácnost, tak jim asistenční služba zařídí hlídání dětí a úklid.

Nemocným dětem, které potřebují v nemocnici rozveselit, zprostředkuje dětského klauna. Lidem po úraze pojišťovna usnadní rekonvalescenci tím, že jim pomůže uhradit rehabilitační pomůcky. Součástí balíčku je i celá řada neomezených telefonických služeb, například konzultace s lékařem. Získat potřebné informace v okamžiku, kdy je nutně potřebujeme, je totiž často k nezaplacení.

Připojištění asistenčních služeb od NN je možné si zřídit k pojištění NN Život i NN Smart. Stojí jen 59 korun za měsíc a zahrnuje služby, které lze čerpat neomezeně po telefonu, a to 7 dní v týdnu a 24 hodin denně, a dále pak služby s finančním limitem. 

Neomezené služby po telefonu

 • telefonická linka pro zdravotní konzultace
 • lékař na telefonu
 • infolinka domácí asistence
 • informace o akcích v dětských centrech
 • organizace, přivolání taxi s dětskou autosedačkou

Služby s celkovým ročním limitem 20 000 Kč

 • doprava na/z vyšetření či ošetření u lékaře
 • doprava z nemocnice po hospitalizaci
 • dovoz předepsaných léků
 • dovoz jídla na adresu pojištěného
 • zabezpečení nákupu základních potravin a hygienických potřeb
 • úklid domácnosti
 • ošetřování a hlídání dětí
 • zprostředkování návštěvy lékaře u klienta doma

Rehabilitační služby – dovoz na rehabilitaci (s limitem 3 000 Kč)

Rehabilitační pomůcky – finanční příspěvek na rehabilitační pomůcky (s limitem 3 000 Kč)

Dětský klaun – možnost využití 3x ročně s celkovým limitem 20 000 Kč

Zdroj: NN Životní pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články