Jiří Šindelář za USF: Výsledek novely zákona o pojišťovnictví je až Kafkovsky bizarní


			Jiří Šindelář za USF: Výsledek novely zákona o pojišťovnictví je až Kafkovsky bizarní

Zákon o pojišťovnictví, čekající v Poslanecké sněmovně na třetí čtení je podle Jiřího Šindeláře, výkonného ředitele Unie společností finančního zprostředkování a poradenství bizarní a hrající do karet pojišťovnám.

Jaký je postoj USF k tomuto řešení po tak dlouhých jednání a diskusích?

Nový návrh poslance Šincla a Votavy oproti minulým verzím nic důležitého nemění. Smyslem podání tohoto návrhu je v souladu s potřebami pojišťoven zdůraznit či vyloučit jakoukoli pochybnost o tom, že do plánované regulace „životního pojištění budou zahrnuty i produkty s tzv. nerezervotvornou složkou“ a nikoli jen „spořící“ část, která je podporována státem a klient při jejím předčasném ukončení může být krácen na odkupném. Nikdo z předkladatelů těchto návrhů přitom nikdy nevysvětlil, jaký je důvod pro regulaci nerezervotvorných pojistek, kde není žádné odkupné a klient může na změně pojišťovny vydělat. Jediným vysvětlením tak zůstává zájem pojišťoven držet klienty ve starých a nevýhodných smlouvách.

Jak podle Vás může klient  na změně pojišťovny vydělat, při změně nerezervotvorné pojistky?

Obdobně jako například u povinného ručení, dík snižujícím se cenám rizik. Samozřejmě za předpokladu obdobného zdravotního stavu. (více v infografice zde)

Pokud návrh projde, jaký bude mít dopad na pojistný trh? Má šanci zmírnit přepojišťování?

Dopad na pojistný trh bude drtivý, jak na zprostředkovatele, tak na pojišťovny. Jen v prvním roce předpokládáme pokles nově předepsaného pojistného u běžně placeného ŽP o 30 - 60%, což bude finančně destabilizuje zejména menší pojišťovny, které patrně odejdou z trhu, resp. budou prodány velkým hráčům. Ostatní pojišťovny budou hledat cesty jak svým přeživším distributorům regulaci „vykompenzovat“, čímž se produkty ještě více znetransparentní. A konečně, velcí hráči budou nerušeně obhospodařovat své historické kmeny, což je prvořadý cíl návrhu. V důsledku tak dojde ke kontrakci celého trhu, propojištění populace a ke snížení konkurence na obou stranách.

Jsou zprostředkovatelské společnosti schopné implementovat potřebné změny do svých systému před 1.1.2016? Jak se dá tato situace řešit?

Zprostředkovatelské společnosti, stejně jako pojišťovny, již nepochybně horečně promýšlejí strategie, jak se pokusí tento náraz vstřebat. Nastavená přechodná lhůta je ale samozřejmě nesmyslně krátká, jde o jeden z likvidačních prvků návrhu. Vyznění „za měsíc vám zákonem snížíme příjmy z vašeho podnikání na pětinu“ je až Kafkovsky bizarní a pevně věřím, že pomůže proti návrhu vybudit další odpor.

Je možné, že by toto řešení mohlo být likvidační pro velkou část pojistného trhu? Jaký dopad to může mít na MLM společnosti, jejichž příjmy jsou na životním pojištění závislé?

Dělali jsme si na toto téma propočty, které brzy představíme veřejnosti. Vezmeme-li průměrnou finančně-zprostředkovatelskou společnost, která má mírně přes polovinu výnosů z životního pojištění, na kompenzaci výpadku příjmů v důsledku regulace bude tato v prvním roce potřebovat zhruba čtyřnásobek průměrného ročního zisku. To je samozřejmě drtivá záležitost, která předurčí k přežití hlavně kapitálově silné společnosti, bez ohledu na business model. Velká část zprostředkovatelů tento krok nepřežije, což pro ně bude znamenat i sociální problém. Ale znovu opakuji: to je žel skutečným cílem návrhu, jak jej pojišťovny tlačí.

Děkuji za odpovědi.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články