Růst poradenských společností za 2Q 2016 v počtu PPZ


			Růst poradenských společností za 2Q 2016 v počtu PPZ

Společnost Experti na finance začala na svých stránkách v kvartálních intervalech publikovat aktuální čísla, týkající se vývoje počtů podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů (PPZ) v jednotlivých společnostech a toho, jak se vyvíjí jejich počet v čase. Zdrojem dat je registr ČNB a na něm zveřejněné počty jednotlivých PPZ pod konkrétními společnostmi.

Aktualizace údajů plánuje společnost přidávat na začátku každého kvartálu v konkrétním roce, vždy k 9. dni v prvním měsíci kvartálu. Čtenáři si tak mohou udělat přibližný obrázek o tom, která ze společností se rozrůstá (co do počtu poradců v ní zasmluvněných) a která naopak ztrácí. „Nebudeme uvádět spekulace proč tomu tak je,“ upozorňuje společnost na svých stránkách. „Záměrem je pouze dát poradcům k dispozici číselné a grafické údaje. Jak je využijí, je na nich.

Aktuální data jsou vždy porovnávána s obdobím předchozím. Nárůst je znázorněn zelenou šipkou směřující nahoru, pokles červenou šipkou směřující dolu a stav beze změny je znázorněn žlutým kolečkem.

MLM_2Q2016

 

Pool_2Q_2016

 

Meziroční1

MeziročníPool

 

Grafy ke každé společnosti můžete najít na stránce Expertů na finance zde

 

Zdroj: Experti na finance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.