Přikryl: Z malých pojišťoven vzniknou vzájemné pojišťovací spolky


			Přikryl: Z malých pojišťoven vzniknou vzájemné pojišťovací spolky
20.4.2011 Pojistný trh

Z malých českých pojišťoven by se v budoucnosti měly stát vzájemné pojišťovací spolky. Takové řešení totiž může být přijatelným kompromisem pro pojišťovny i pro orgány dohledu nad finančním trhem. Na semináři SmithNovak to uvedl Vladimír Přikryl z odboru Legislativy finančního trhu Ministerstva financí ČR.

„Tyhle pojišťovny se velmi bránily tomu, aby fungovaly na trhu pod označením malá pojišťovna. Přitom mají tu výhodu, že jsou dobře kapitálově vybaveny,“ konstatoval Přikryl. Zdůraznil, že tyto pojišťovny přijdou o jediné - nebudou mít tzv. evropský pas.

Každý z nás si v této souvislosti vybaví smutný příběh českých kampeliček. Obnovení vzájemných pojišťovacích spolků by mohlo tento mimořádně neúspěšný pokus zdánlivě připomínat. Skutečně však jen zdánlivě. Vznik vzájemných pojišťovacích spolků bude podle Přikryla doprovázet novodobá legislativa, která zabrání jakémukoliv tunelování.

Kampeličky, které úspěšně fungovaly za první republiky, vznikly v devadesátých letech z iniciativy poslance Mandelíka a se souhlasem České národní banky jako družstevní záložny. Byly tak přesazeny do zcela jiného prostředí. Zatímco na venkově si sousedé a členové družstva dokázali ohlídat splácení půjček, které zemědělcům a malým podnikatelům kampeličky poskytly - byznys, který se v nové podobě rozjel ve velkém a zcela anonymně, připravil o úspory mnoho lidí.

V současné době z původního velkého počtu zůstalo jen několik. V mnoha případech se těmto kampeličkám daří úspěšně konkurovat velkým bankám.

„Jsem přesvědčen, že nazrála doba, aby se na českém pojišťovacím trhu objevily vzájemné pojišťovací spolky. Změnami v legislativě se začneme zabývat hned poté, až začne platit Solvency II,“ upřesnil Přikryl. Dodal, že se zástupci malých pojišťoven již hovořili, ale ti se zatím takovému opatření brání. O jaké pojišťovny konkrétně jde, Přikryl neupřesnil.

Dořešit bude třeba v této souvislosti ještě mnoho legislativních opatření. Například otázka přijatého pojistného: u pojišťovacích spolků bude pevně stanovena hranice přijatého pojistného. Ale co když tuto částku překročí?

Nabízí se ještě další řešení: pokud by tyto malé pojišťovny koupil silný nadnárodní vlastník, bylo by to bezesporu po problému.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Zaj

J,  21. 4. 2011

Zajímavé...

RSS