Makléřský obchod je pro nás alfou a omegou


			Makléřský obchod je pro nás alfou a omegou
3.4.2014 Rozhovory

Očekává se, že kvůli novému občanskému zákoníku půjdou škody z pojištění odpovědnosti výrazně nahoru a vzrostou také náklady na průmyslové škody. Jak to ovlivní ceny za pojištění odpovědnosti v průmyslu, to vše (a ještě mnoho dalšího) se dozvíte z rozhovoru s Ing. Pavlem Wiesnerem, ředitelem úseku podnikatelských rizik České podnikatelské pojišťovny.

- Jak moc myslí podnikatelé na rizika? Investují do kvalitního pojištění?

Investují. Jsou si vědomi toho, že kdyby nebyli pojištěni,  případná pojistná událost by znamenala citelnou finanční ztrátu. Kryjí proto rizika nahodilých událostí právě formou pojištění. Své služby nabízíme nejen velkým firmám, ale i malým a středním podnikatelům nebo živnostníkům. Každá skupina je trošku jiná a má své specifické potřeby. Pro živnostníky a ty nejmenší podnikatele nabídka zahrnuje produkty, které obsahují pojištění na základní rizika -  tedy živelní pojištění, včetně přírodních kalamit, pojištění na škody způsobené krádeží nebo vandalismem, ale i na strojní rizika a odpovědnost za škodu. To vše je základem pojištění malých podnikatelů. Aby to pro ně bylo co nejjednodušší, produkt nabízíme jako balíček -  pod názvem Podnikatel Plus. Pokud chtějí podnikatelé širší krytí rizik, není to problém, lze sjednat specifickou pojistnou smlouvu. Pro střední a malé podnikatele máme produkt Komplex, který umožňuje pojistit majetek v hodnotě až 100 miliónů korun. Tam je krytí rizik daleko širší, některá jsme převzali i z pojištění velkých rizik, aby to pokrylo všechna pojistná nebezpečí.

- Takže jsme se dostali až k velkým společnostem. Jak ty se pojišťují?

Velké firmy jsou obvykle zastoupené makléři. Makléř vytvoří individuální poptávku a vybírá z nabídek různých pojišťoven tu nejvýhodnější pro svého klienta. Každá pojišťovna se snaží zaujmout svou nabídkou a připravit pojistný program podle požadavků. U jednotlivých nabídek se liší pouze pojistná ujednání, která jsou součástí všeobecných pojistných podmínek a liší se i postup likvidace. To, co potřebuje klient pojistit, to se mu snažíme splnit. Své slovo má samozřejmě i náš risk management.

-  Předpokládám, že máte vlastní „riskaře“. Může makléř jeho služeb využít?

Je možné využít služeb našeho „riskaře“, nicméně velcí makléři, jako například Renomia, Marsh, INSIA, Respect, své „riskaře“ mají. To by měl být v podstatě hlavní přínos makléřských služeb. Makléř by měl mít svůj risk management, který by pro nás měl umět riziko posoudit a vypracovat rizikovou zprávu. Samozřejmě i naši „riskaři“ musí obhlédnout objekty, které jsou předmětem pojištění. Každá pojišťovna upisuje trochu jinak, má jiné limity a i jinou bázi pro určování maximální možné škody. Způsobů, jakým se určuje maximální možná škoda, je víc. To, co určí makléř, bere pojišťovna jako vodítko. Ve finále si vše musí ověřit a stanovit pojistnou částku tak, aby se vešla do svých zajistných kapacit.

- To mě přivádí k otázce, zda velké firmy, jako například ČEZ, mají svůj vlastní risk management anebo za ně všechno řeší makléřské společnosti?

Ano, velké společnosti mají své „riskaře“. Jsou to ty největší korporace a tito odborníci mají obvykle na starosti i pojištění. Nicméně většinu těchto velkých společností zastupují makléři. Proto se zaměřujeme v této oblasti především na makléřský obchod. Téměř celý kmen velkých rizik je pojištěn prostřednictvím makléřů. Věříme, že makléř je pro klienty potřebný, protože je to odborník, na něhož se mohou kdykoliv obrátit. Nejenže jim dokáže poradit, ale zároveň může poskytnout srovnání pojistného trhu. Nutno říct, že z toho vychází ČPP velmi úspěšně. V korporátním obchodě jsme si nebudovali svoji vlastní síť. A makléři tak nebojují s našimi obchodními zástupci. U některých pojišťoven, které mají vybudovanou vlastní odbytovou síť, se to může navzájem střetávat. To se u nás neděje.

- Jaká je vaše spolupráce s makléři?

Od roku 2002 jsme v makléřském obchodě vzrostli o více než desetinásobek. Loni jsme v pojištění průmyslu poprvé překročili miliardu korun. Snažíme se být přátelskou pojišťovnou pro makléře i pro klienty. A to nejen v  první fázi, tedy v té smluvní, ale děláme všechno pro to, aby s námi byli klienti spokojeni i při likvidaci pojistných událostí. To je daleko nejdůležitější. Výsledkem naší snahy je, že řešíme jen minimum stížností od makléřů na postup při likvidaci škod. Makléř má vždy možnost obrátit se na obchodní službu a my mu pomůžeme v případech, kdy se jedná o nestandardní pojistné události. Makléřský obchod je pro nás alfou a omegou.

- Jak se vyvíjí oblast pojištění průmyslu a podnikatelů, pokud jde o ceny? Týká se cenová válka i tohoto segmentu?

Ano, tato válka ceny ovlivňuje. Po katastrofálních povodních v roce 2002 ceny pojištění vzrostly, od té doby postupně klesají. Negativně se projevují i větší přírodní kalamity, například povodně v loňském roce, za které zaplatily pojišťovny miliardy korun. Přesto se sazby zvedly jen u klientů, kteří byli zaplaveni. Ve srovnání s tím v roce 2002 vzrostly sazby plošně, nyní tomu tak nebylo. Ceny u pojištění podnikatelů a průmyslu jsou v současné době na dně.

- Zvyšují vám ceny zajistitelé?

Zajistné podmínky zůstaly pro letošní rok zhruba stejné jako v roce minulém. Škodní průběhy ale nejsou dobré a do toho přišly v loňském roce povodně. Pokud škodní průběh bude mít rostoucí trend i nadále, dá se předpokládat, že ceny zajištění porostou.

- Jak ovlivňuje nový občanský zákoník oblast vašeho podnikání?

Již loni jsme přepracovali všechny smlouvy s našimi obchodními partnery, takže jsou od 1. ledna 2014 také úplně nové. Jde o smlouvy s agenty a makléři. To vyplývá nejen z nového občanského zákoníku, ale i benchmarku ČNB. Předělat jsme museli veškerou metodiku. Také všechny dokumenty od nabídkových formulářů přes pojistné smlouvy, všeobecné pojistné podmínky i doplňkové pojistné podmínky a smluvní ujednání. Vše prakticky úplně znova, od nuly.

Co se týče likvidace, zejména pokud jde o pojištění odpovědnosti za škodu, tam teprve uvidíme, jakým způsobem bude probíhat odškodnění za způsobenou újmu. Největší změny se očekávají v případech, kdy se bude jednat o škody na zdraví. Zatím neexistují žádné judikáty, jak to bude vypadat, ukáže teprve praxe. Máme jedinou jistotu - škody z pojištění odpovědnosti půjdou výrazně nahoru. U škod na zdraví to bude zhruba dvojnásobek. Odhadujeme, že náklady na průmyslové škody vzrostou cca o 30 %.

- Chystáte na poli pojištění podnikatelských rizik nějaké novinky?

Aktuálně připravujeme inovované allriskové podmínky pojištění stavebně montážních rizik. Naše inovace vycházejí z přání a požadavků makléřů a klientů. Pojišťujeme například také speciální rizika, jako je pojištění nekonání akce, ať už kulturní, společenské či sportovní. Příkladem může být pojištění Jizerské padesátky. Jsme schopni pojistit také rizika spojená s natáčením krátkých reklam i celovečerních filmů, pořádáním divadelních představení či hudebních festivalů. Jsme jedni z mála, kteří takové typy pojištění nabízí.

Děkuji vám za rozhovor.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.