Směrnice IDD a její transpozice z hlediska dohledu pojišťoven  


			Směrnice IDD a její transpozice z hlediska dohledu pojišťoven  
22.1.2019 Pojistný trh

Oblasti regulace a dohledu v sektoru pojišťovnictví prošly v posledních letech poměrně náročným vývojem, a to jak z pohledu posílení obezřetnostních pravidel, včetně zohlednění důležitých aspektů finanční stability tohoto odvětví, tak rovněž i z pohledu pravidel odborné péče a ochrany klientů. Dohled ČNB pozitivně vnímá potřebu posílení a zpřehlednění pravidel odborné péče v oblasti pojišťovnictví. Těmto otázkám je věnován následující text, který vyšel v odborném časopise Pojistné rozpravy.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.