1Q 2022: Ping An s provozním ziskem +10 %. Berkshire se nedaří v investicích


			1Q 2022: Ping An s provozním ziskem +10 %. Berkshire se nedaří v investicích

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2022. V tomto článku je prezentován výkon čínské skupiny Ping An a americké investiční a pojišťovací skupiny Berkshire Hathaway.

Ping An

  • provozní zisk přiřaditelný akcionářům mateřské společnosti dosáhl v 1. čtvrtletí 2022 výše 43,047 mld. RMB (1 CNY/Chinese Yuan Renminbi = 0,149344 USD; 25. 5. 2022) a zvýšil se oproti stejnému období roku 2021 o 10 %,
  • základní provozní zisk na akcii byl vyprodukován ve výši 2,46 RMB a byl tak o 11,3 % vyšší než v čtvrtletí 2021,
  • čistý zisk přiřaditelný akcionářům mateřské společnosti v 1. čtvrtletí 2022 činil 20,658 mld. RMB. Oproti 1. čtvrtletí předchozího roku byl však nižší o 24,1 %,
  • hodnota nového obchodu[1] v životním pojištění poklesla v čtvrtletí 2022 ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 o 33,7 % na 12,589 mld. RMB,
  • kombinovaná kvóta[2] v majetkovém a odpovědnostním pojištění skončila v 1. čtvrtletí 2022 na úrovni 96,8 %. Proti sledovanému období roku 2021 se zhoršila o 1,6procentního bodu,  
  • počet retailových klientů docílil na konci 1. čtvrtletí 2022 výše 223,43 mil., což je o 0,7 % více než 31. 12. 2021. Na jednoho retailového klienta připadalo v 1. čtvrtletí 2022 v průměru 2,94 smluv.

Nad rámec těchto hlavních výsledků je důležité zmínit důvody poklesu hodnoty nového obchodu v životním pojištění. Samotný Ping An to vysvětluje novým přístupem k pojišťovacím agentům, změnou produktového mixu a vysokou základnou, která vyplynula z prodeje pojištění závažných chorob. Ten v 1. čtvrtletí 2021 na základě změny definice závažné choroby vysloveně „vystřelil“ nahoru.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Budou pojišťovny zdobit nástěnky?


Berkshire Hathaway (USA)

  • čistý zisk přiřaditelný akcionářům Berkshire Hathaway v 1. čtvrtletí 2022 činil 5,460 mld. USD, kdežto v 1. čtvrtletí minulého roku to bylo 11,711 mld. USD,
  • provozní zisk byl v 1. čtvrtletí 2022 vykázán ve výši 7,040 mld. USD; ve stejném období roku 2021 byl zhruba na stejné úrovni (7,018 mld. USD),
  • výše čistého zisku byla negativně ovlivněna výsledkem v oblasti investic. V 1. čtvrtletí 2022 došlo ke ztrátě ve výši 1,580 mld. EUR, přičemž ve stejném období předcházejícího roku byl docílen zisk z investic ve výši 4,693 mld. USD,
  • na výše zmíněné výši provozního zisku v 1. čtvrtletí 2022, tj. 7,040 mld. USD, se podílelo upisování pojištění jen 47 mil. USD (propad oproti 1. čtvrtletí 2021 o 717 mil. USD) a výnosy z investic příslušných pojišťovacích entit této skupiny ve výši 1,170 mld. USD (propad oproti 1. čtvrtletí 2021 o 38 mil. USD).

[1] Hodnotou nového obchodu (New Business Value – NBV) v životním pojištění se obvykle rozumí současná hodnota budoucích zisků spojených s předepsanou novou produkcí (za rok).
[2] Souhrn škodného poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články