2019: Provozní zisky Zurich + 16 %, NN + 10,3 %


			2019: Provozní zisky Zurich + 16 %, NN + 10,3 %

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny Zurich a skupiny NN.

Zurich

 • provozní podnikatelský zisk se v roce 2019 zvýšil o 16 % na 5,3 mld. USD a čistý zisk po zdanění přiřaditelný akcionářům vzrostl o 12 % a tím se dostal na nejvyšší úroveň od roku 2010;
 • navrhuje se zvýšení dividendy na 20 CHF na akcii;
 • provozní zisk na srovnatelné bázi zaznamenal v roce 2019 nárůst o 38 % v neživotním pojištění a o 2 % v životním pojištění;
 • všechny cíle skupiny Zurich stanovené pro období 2017 – 2019 byly překročeny;
 • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu; v tomto případě byl použit provozní zisk po zdanění) skončil na úrovni 14,2 %, přičemž stanovený cíl byl překročit hranici 12 %;
 • čisté úspory nákladů v roce 2019 překonaly cílovou hodnotu a představovaly 1,56 mld. USD;
 • kapitálová pozice společnosti Zurich byla v roce 2019 velmi silná. Byla vykázána podle „Ekonomického kapitálového modelu Zurich“ (Z-ECM) na úrovni 129 % a dostala se tak výrazně nad cílové rozmezí 100 – 120 %.

K uvedeným výsledkům se vyjádřil výkonný ředitel skupiny Zurich Mario Greco. Podtrhl, že skupina v posledních třech letech úspěšně realizovala všechny své plány. Byla to podle něho obdivuhodná cesta, během které bylo významně posíleno podnikání, redukována volatilita v neživotním pojištění a byly zlepšeny služby poskytované klientům. To vše se odrazilo v tom, že je možno navrhnout zvýšení dividendy na 20 CHF na akcii, což je již třetí navýšení v řadě.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Nové zkoušky jsou věčným soubojem mezi teorií a praxí


NN (vč. 4. čtvrtletí)

 • provozní zisk vzrostl z 343 mil. EUR ve 4. čtvrtletí 2018 na 428 mil. EUR ve 4. čtvrtletí 2019, a to díky zlepšení téměř ve všech segmentech podnikání. Provozní zisk se v celém roce 2019 zvýšil o 10,3 % na 1,794 mld. EUR;
 • čistý zisk ve 4. čtvrtletí 2019 činil 329 mil. EUR, přičemž ve 4. čtvrtletí 2018 byl záporný ve výši 533 mil. EUR (vliv zhoršení goodwillu). Čistý zisk v celém roce 2019 byl vykázán ve výši 1,962 mld. EUR a v roce 2018 ve výši 1,117 mld. EUR;
 • ve 4. čtvrtletí 2019 došlo k dalšímu snížení nákladů ve výši 36 mil. EUR, čímž celková redukce nákladů ke konci roku 2019 oproti celoročním administrativním nákladům roku 2016 dosáhla 360 mil. EUR;
 • hodnota nové produkce v roce 2019 představovala 358 mil. EUR. Oproti roku 2018 byla nižší o 8,3 %. Projevil se zde dopad nižších prodejů v Japonsku z důvodu daňových změn, který byl částečně nahrazen zlepšením podnikatelského mixu a vyššími prodeji životního a penzijního pojištění v Evropě;
 • solventnostní poměr podle režimu Solventnost II skončil na úrovni 218 %. Pro srovnání lze uvést, že na konci 2. čtvrtletí 2019 činil 210 %. Jeho výši ovlivnila tvorba provozního kapitálu a projevily se i pozitivní tržní vlivy;
 • hotovostní kapitál holdingové společnosti se ve 4. čtvrtletí 2019 zvýšil na 1,989 mld. EUR s tím, že jeho výši ovlivnily především čisté úhrady od dceřiných společností a odliv peněžních prostředků k odkupu vlastních akcií;
 • pokud bude na valné hromadě schválen příslušný návrh, tak dividenda na kmenovou akcii pro celý rok 2019 bude činit 2,16 EUR, což představuje nárůst o 14 % oproti předchozímu roku.

David Knibbe, výkonný ředitel skupiny NN, v souvislosti s výsledky za rok 2019 vyzvedl mimo jiné, že provozní zisk v roce 2019 vzrostl ve srovnání s předchozím rokem o 10 %, k čemuž přispěla většina segmentů podnikání. Zdůraznil, že realizovaná opatření ke zlepšení ziskovosti v neživotním pojištění přinášejí plody. Potvrzuje to v roce 2019 docílená kombinovaná kvóta ve výši 95,4 %. V roce 2018 totiž skončila na 99,4 %. Skupina podle jeho názoru uspěla i v oblasti snižování nákladů, které činilo ke konci roku 2019 oproti úrovni nákladů v roce 2016 vynikajících 360 mil. USD.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.