Aviva dvakrát rychlejší než trh v běžně placeném pojistném


			Aviva dvakrát rychlejší než trh v běžně placeném pojistném

Rok 2007 byl pro životní pojišťovnu Aviva úspěšným zejména v oblasti pravidelně placeného pojistného, na které se pojišťovna obecně primárně orientuje. V tomto segmentu Aviva dosáhla meziročního růstu 12,63% v porovnání s 6,39% růstem celého pojistného trhu (dle předběžných údajů ČAP za rok 2007). Celkový objem hrubého předepsaného pojistného dosáhl v minulém roce 788,5 miliónů korun, což představuje meziroční nárůst 8,77%.

 

Životní pojišťovna Aviva se v České republice specializuje na celosvětově velmi žádané produkty investičního životního pojištění. Pozitivní vývoj potvrzují i další ukazatele - objem nově uzavřených smluv (APE) narostl meziročně o 20 procent, aktiva společnosti zaznamenala 18 procentní nárůst a dosáhla téměř 3 miliard korun (2 931, 6 mil. Kč).

 

"Náš nový obchod vzrostl meziročně o 20 procent a rok 2007 tak byl obchodně nejúspěšnějším rokem v dosavadní historii Aviva v České republice. O nárůst se zasloužila především interní obchodní síť, velmi nadějně se navíc rozvíjí také spolupráce v oblasti externích obchodních kanálů," komentuje výsledky Karel Veselý, obchodní ředitel životní pojišťovny Aviva.

 

Výsledky mateřské skupiny Aviva (Aviva plc) byly ovlivněny likvidacemi škod, které v minulém roce ve Velké Británii způsobily největší povodně za posledních 60 let. Přesto se provozní zisk skupiny (před zdaněním, na bázi EEV) zvýšil meziročně o jedno procento. Skvělých výsledků dosáhla skupina Aviva navíc v oblasti životního a důchodového pojištění, kde objem nově uzavřených smluv dosáhl 38,6 mld. liber (52,6 mld. Euro), což znamená 25% meziroční růst. Provozní zisk před zdaněním z životního pojištění (na bázi EEV) pak celosvětově vzrostl meziročně o 35% na 2 753 mil. liber (3 753 mil. Euro).

 


Základní ekonomické ukazatele Aviva životní pojišťovna, a.s.
za rok 2007 a 2006
(v mil. Kč)

  2007 2006 Meziroční nárůst
Hrubé předepsané pojistné (za rok) 788,5 724,9 + 8,77%
Aktiva celkem (čistá výše, k 31. 12. roku 2007 a 2006) 2 931,6 2 483,4 + 18,05%
Z toho: Finanční umístění 2 811,6 2 372,7 + 18,50%
           Technické rezervy (čistá výše) 2 390,9 1 990,5 + 20,12%

Zdroj: aviva-pojistovna.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Související články