Axa Group se díky svým výsledkům v oblasti udržitelnosti řadí mezi přední pojišťovny


			Axa Group se díky svým výsledkům v oblasti udržitelnosti řadí mezi přední pojišťovny

Společnost AXA v roce 2014 zůstává zahrnuta do indexů Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) „World“ a „Europe“, jak uvádí S&P Dow Jones Indices1 a RobecoSAM2 ve výsledcích zprávy o DJSI za rok 20143. Dobré výsledky jsou zaznamenány v rámci mnoha oblastí včetně řízení vztahů se zákazníky, obchodního rizika a příležitostí, odpovědného zásobování, řízení ochrany životního prostředí, mikropojištění, systémů řízení společnosti a odhalování rizik.

Tyto výsledky vyplývají z umístění skupiny AXA na 1. místě v oblasti udržitelnosti v pojišťovnictví dříve v tomto roce, a to na základě hodnocení prováděného ratingovou agenturou Vigeo4 a Interbrand za její umístění v žebříčku „Best Global Green Brands“5.

Toto externí ocenění je odrazem stále větší integrace otázek společenské odpovědnosti a udržitelnosti do základní obchodní strategie skupiny AXA.

„Rok 2014 byl rokem, kdy pokrok skupiny AXA v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti byl zdůrazněn interně díky posílené struktuře řízení i externě díky různým hodnocením a umístěním v žebříčcích. Zejména jsme rádi, že AXA je opět součástí indexů Dow Jones Sustainability Indices“, prohlásila Alice Steenland, Corporate Responsibility Director skupiny AXA.

Pro další informace o:

1 Společnost S&P Dow Jones Indices je poskytovatel indexů finančních trhů.

2 Ratingová agentura SRI a investor RobecoSAM každý rok provádí hloubkovou analýzu těchto faktorů dlouhodobého výkonu v rámci investičního světa.

3 Viz: http://www.sustainabilitv-indices.com/review/annual-review-2014.isp

4  Viz: http://www.axa.com/lib/en/librarv/pr/qroup^O'M/axa-corporate-responsibilitv-performance-ranked-i.aspx

5 Viz: http://www.axa.com/en/news/2014/AXA-ranked-1-qlobal-qreen-insurance-brand-in-2014.aspx

AXA

Zdroj: AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články