Česká republika a Slovensko vydělaly pro Allianz nejvíc


			Česká republika a Slovensko vydělaly pro Allianz nejvíc

Slovensko a Česká republika byly pro skupinu Allianz jedničkami na trzích střední a východní Evropy, pokud jde o provozní zisk. Vyplývá to z konsolidované účetní závěrky za letošní třetí čtvrtletí. Nicméně hrubé předepsané pojistné německé pojišťovací skupině za první tři čtvrtletí v neživotním pojištění kleslo o 8 %  na 1,84 miliard eur, zatímco segment životního pojištění zaznamenal 12,5% růst  na 948 miliónů eur. Kurzové vlivy snížily výsledek o 3 miliony eur.

Ve třetím čtvrtletí roku 2012 Allianz pokračovala v kurzu, nastoupeném v první polovině roku. Stejně jako v prvních dvou čtvrtletích vzrostly výnosy, provozní zisk i čistý zisk ve srovnání se stejným obdobím roku 2011. Celkové tržby za třetí čtvrtletí roku 2012 vzrostly na 25,2 miliardy eur ve srovnání s 24,1 miliardami eur v roce 2011, což představuje nárůst o 4,7 %. Čtvrtletní provozní zisk vzrostl o 32,8 % na 2,5 miliard eur. Ve všech třech obchodních segmentech došlo ke zlepšení. „V těchto nejistých časech  hledají zákazníci spolehlivé partnery pro možnost pojištění a investování." uvedl Michael Diekmann, generální ředitel společnosti Allianz SE.

Allianz očekává, že provozní zisk za celý rok 2012 překročí 9 miliard eur, za předpokladu, že nedojde k žádnému nepříznivému vývoji během zbytku roku.

 

Neživotní pojištění
Hrubé předepsané pojistné ve střední a východní Evropě kleslo ve třetím čtvrtletí na 567 milionů eur, včetně nepříznivých účinků kurzů cizích měn ve výši 2 miliónů eur. Na poklesu o 5 % se podílelo především pojištění motorových vozidel v Polsku, jakož i pojištění průmyslových nemovitostí v Rusku. Výsledkem je pokles hrubého předepsaného pojistného dceřiných společností Allianz ve střední a východní Evropě  na 1,84 miliard eur, což je meziročně asi o 8 % méně.

Trh střední a východní Evropy vygeneroval v letošním třetím čtvrtletí konsolidovaný provozní zisk ve výši 122 milionů eur. Lídrem je Slovensko se 49 milióny eur, na druhém místě je Česká republika s 24 milióny eur a na místě třetím je Maďarsko s 19 milióny eur.

 

Životní pojištění ve střední a východní Evropě
Pojistné ve střední a východní Evropě kleslo ve třetím čtvrtletí meziročně o 16,3 % na 218 milionů eur  a to je výsledek po očištění o 1 milion eur negativních účinků měnových kurzů. Hrubé předepsané pojistné za  prvních devět měsíců roku 2012 činilo  948 milionů, to je meziroční růst o o 12,5 % .

Pokud jde o ziskovost, provozní zisk v životním pojištění ve střední a východní Evropě dosáhl celkové hodnoty 64 milionů eur. Nejlepší výsledky patří Slovensku, České republice a Polsku (26 milionů eur, 16 milionů eur a 13 milionů EUR v uvedeném pořadí) .

XPRIMM

Zdroj: XPRIMM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.