Finanční zprostředkovatelé ve 4Q 2016 finanční produkty v hodnotě 25 miliard Kč


			Finanční zprostředkovatelé ve 4Q 2016 finanční produkty v hodnotě 25 miliard Kč

USF ČR a AFIZ vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 95 196 retailových i korporátních zákazníků.

Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 737,603 milionů Kč, jednorázově placené 50,846 milionů Kč a neživotní pojištění v objemu 279,233 milionů Kč, to vše při celkovém počtu 150 426 smluv.

4Q2016_pojisteni

V porovnání se stejným obdobím v loňském roce vzrostl obějm běbžně placeného životního pojištění o 30,7 milionů korun. Objem jednorázově placené ŽP kleslo o 17,72 milionů a neživotní pojištění vzrostlo o 44,203 milionů.

Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 2 397 548 tis. Kč na základě 43 850 smluv.

4Q2016_investice

V oblasti investic došlo ke zvýšení objemu o necelých 300 milionů korun.

Úvěrové produkty a depozita

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše 20 541 872 tis. Kč při celkovém počtu 12 239 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňují také penzijní produkty a spořicí účty.

4Q2016_hypo

Ve 4Q roku 2015 činila celková částka za úvěrové produkty 17 miliard. V této oblasti tedy došlo k nárůstu o 5 miliard korun, přičemž nárůst táhly výlučně hypotéky. 

Zdroj: USF

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články