Nejrychleji rostoucí evropský pojišťovací koncern


			Nejrychleji rostoucí evropský pojišťovací koncern

Zatímco světové finanční ústavy se zmítají v krizi, Vienna Insurance Group (VIG) jakoby se finanční potíže vůbec netýkaly. Vienna Insurance Group ve třetím čtvrtletí dále rostla. Jak jsme již včera uvedli, v předepsaném pojistném byla překročena hranice 6 miliard eur. Česká republika po třech čtvrtletích poprvé dosáhla více než jedné miliardy pojistného.

Dnes přinášíme další podrobné údaje o výsledcích Vienna Insurance Group: společnost dosáhla za první tři čtvrtletí roku 2008 celkového růstu pojistného o 19,6 procent. Tím se nadále řadí mezi nejrychleji rostoucí evropské pojišťovací koncerny. Předepsané konsolidované pojistné (bez ostatních podílů na pojišťovnách) představovalo celkově 6,02 mld. eur.

„Naše koncernové společnosti v zemích střední a východní Evropy jsou motorem našich mimořádně rostoucích příjmů z pojistného“, komentuje generální ředitel Dr. Günter Geyer pozitivní vývoj Vienna Insurance Group v prvních devíti měsících tohoto roku. „Mimořádně silný byl přirozený růst v České republice, Rumunsku a v Polsku, v zemích SVE zatím stále nezaznamenáváme pokles zájmu o pojišťovací produkty. Proto nadále patříme k nejdynamičtěji rostoucím pojišťovacím koncernům v Evropě. Ani ve třetím čtvrtletí nepociťujeme žádné výrazné konjunkturální vlivy na obraty v tomto regionu. V závislosti na vývoji kapitálových trhů ve čtvrtém čtvrtletí 2008 bude moci být dosaženo předpokládaného koncernového zisku (před zdaněním, konsolidováno) zhruba ve výši 540 mil. eur.  Navzdory navýšení kapitálu v květnu 2008 a zvýšení počtu akcií o 23 milionů kusů navrhneme našim orgánům zachování dividendy ve výši 1,10 eur na akcii,“ uvedl Geyer.

Koncernové pojistné Vienna Insurance Group tak po třech čtvrtletích poprvé přesáhlo hranici šesti miliard eur.

Ještě výrazněji se podařilo koncernový zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zvýšit ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, stoupl dokonce o 25,5 procent na celkových 406,78 mil. eur.

Výsledek finančního hospodaření (před dotací rezervy pojistného životních pojištění) za první tři čtvrtletí běžného roku dosáhl 806,24 mil. eur a byl tak oproti stejnému období roku 2007 zvýšen o 8,5 procent.

Kapitálové investice koncernu představovaly k 30. září 2008 24,22 mld. eur. Ve srovnání s 31. prosincem 2007 to představuje nárůst o 20,1 procent.

Výsledky za Českou republiku

Úvodem alespoň jedno souhrnné číslo: za první tři čtvrtletí běžného roku představovalo předepsané pojistné v regionu střední a východní Evropy 2,89 mld. eur. Tím byla loňská hodnota překonána o 36,2 procent.

Koncernové společnosti v České republice dosáhly za prvních devět měsíců běžného roku opět dvouciferného nárůstu pojistného o vynikajících 19,5 procent a poprvé tak po třech čtvrtletích překročily hranici jedné miliardy eur (celkové předepsané pojistné: 1,01 mld. eur).

V oblasti neživotního pojištění bylo přijato předepsané pojistné ve výši 751,96 mil. eur, což odpovídá zvýšení o 18,0 procent oproti stejnému období předchozího roku. V oblasti životního pojištění se předepsané pojistné podařilo zvýšit dokonce o 24,2 procent na 254,78 mil. eur.

Zisk (před zdaněním) vzrostl o 22,3 procent na 70,49 mil. eur.

Výhled do budoucna

V závislosti na vývoji kapitálových trhů ve čtvrtém čtvrtletí 2008 bude moci být dosaženo předpokládaného koncernového zisku (před zdaněním, konsolidováno) zhruba ve výši 540 mil. eur

Vzhledem k situaci na mezinárodních kapitálových trzích se zatím téměř všechny prognózy finančních výsledků ukázaly jako nesprávné. Proto Vienna Insurance Group stanoví své cíle na léta 2009 až 2011 až na základě sledování dalšího vývoje. Představenstvo Vienna Insurance Group se bude každopádně snažit zřejmě velmi dobrý výsledek roku 2008 přinejmenším zopakovat i v roce 2009 a – v závislosti na vývoji kapitálového trhu – jej pokud možno i překonat.

Vienna Insurance Group počítá na základě znalostí svých trhů v zemích střední a východní Evropy s tím, že i v nejbližších letech bude moci být na těchto – v porovnání se západní Evropou ještě nenasycených - pojišťovacích trzích dosahováno nárůstu pojistného výrazně nad úrovní západní Evropy.

Zdroj: VIG

Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články