Předběžné výsledky: UNIQA v roce 2007 výrazně rostla


			Předběžné výsledky: UNIQA v roce 2007 výrazně rostla

Podle předběžných výsledků za minulý rok vzrostlo předepsané pojistné UNIQA pojišťovny o 20,1 % na 3,783 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2006 rostla UNIQA během minulého roku dvojnásobným tempem. Na tomto výsledku se podílelo neživotní pojištění předpisem ve výši 2,675 miliardy a životní pojištění 1,108 miliardy korun. Životní pojištění UNIQA pojišťovny vzrostlo meziročně o 31 % a poprvé překročilo miliardovou hranici pojistného. Neživotní segmenty přinesly oproti roku 2006 o 16,2 % více a doznaly výrazného oživení. Dá se očekávat, že i v celotržním srovnání dosáhla UNIQA mimořádné dynamiky.

 

V rámci pokračujícího dynamického rozvoje životního pojištění UNIQA bylo hlavním nositelem růstu investiční životní pojištění, nicméně zájem veřejnosti byl nadále vysoký i u kapitálové formy.

 

Největší díl neživotního pojištění připadá v UNIQA na pojištění motorových vozidel (52 %). Povinné ručení vzrostlo  meziročně o 27 % a havarijní pojištění o 18 %.

 

Výrazně narostl loni celý kmen smluv UNIQA pojišťovny, když koncem roku evidovala již 417.500 kusů (oproti 2006 o 16 % více).

 

Situace v oblasti škod byla pro UNIQA pojišťovnu loni příznivá i přes velkou živelní událost v lednu 2007 – orkán Kyrill. Z té bylo UNIQA nahlášeno na 1.680 škod, pojistné plnění za ně činilo 73 milionů korun.

 

I přesto vykáže UNIQA pojišťovna za rok 2007 podle předběžných údajů zisk před zdaněním ve výši více než 189 milionů korun (oproti 2006 o 3,5 % více).

 

 

UNIQA Group Austria opět vylepšila výsledky

Již pátý rok po sobě zaznamenal loni koncern podle předběžných výsledků výrazné zlepšení svého hospodaření. Předběžný hospodářský výsledek před zdaněním vzrostl o 43% na 340 milionů EUR. Pojistné koncernu činilo 5,259 miliardy EUR, což představovalo meziroční růst 3,3 %.

 

Tohoto výsledku bylo dosaženo hlavně díky dynamickému růstu koncernových společností mimo Rakousko, když celkový podíl pojistného ze zahraničních pojišťoven skupiny už převýšil třetinu. Největší tempo růstu pojistného (+ 26 %; bez nových akvizic) zaznamenaly země v regionu širší střední Evropy, když dosahovaly dynamiky výrazně nad průměrem lokálních trhů.

 

O společnosti UNIQA

UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již patnáctý rok. Jako univerzální pojišťovna nabízí prakticky kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figurovala loni na devátém místě v žebříčku pojišťoven. Na přelomu roku jí byl opětovně potvrzen prestižní rating BBBpi.

 

UNIQA pojišťovna je součástí nejsilnější rakouské skupiny UNIQA Group s podílem okolo 23% na rakouském pojistném trhu. UNIQA se v souladu se svým strategickým záměrem stát se jedním z nejvýznamnějších pojistitelů v regionu širší CEE etablovala již na trzích 20 zemí, jejichž podíl na koncernu měřený výší pojistného neustále roste.

Zdroj: uniqa.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Související články