UNIQA - výsledky za I.Q. 2008


			UNIQA - výsledky za I.Q. 2008

Po mimořádně úspěšných výsledcích za rok 2007 se dařilo nastoupenou dynamiku udržet i v letošních prvních třech měsících. Předepsané pojistné UNIQA meziročně vzrostlo o 27,3 % na celkových 1,090 miliardy korun. Neživotní pojištění se podílelo na dosaženém výsledku bezmála ze 74 %. Významně narostl kmen pojistných smluv, jejichž počet se meziročně zvýšil téměř o 16 %.V rámci neživotního pojištění vzrostlo předepsané pojistné předběžně o 29,6 %. Oživil se segment pojištění průmyslu, výrazného nárůstu bylo dosaženo i v oblastech cestovního pojištění, pojištění vozidel a soukromého zdravotního pojištění. Posledně jmenovaný druh pojištění zaznamenal mimořádnou dynamiku, a to i v souvislosti se zavedením povinných poplatků ve zdravotnictví, na které UNIQA zareagovala nabídkou nového speciálního produktu NEMOCNICE.V oblasti životního pojištění byla dynamika tažena běžně placenými smlouvami. Podle předběžných údajů bylo předepsáno celkem 284,4 milionu korun (meziročně + 21,2 %). Koncem března 2008 bylo ve kmeni celkem 127 500 životních pojistek, což odpovídá přibližně 30 % ze všech pojistných smluv UNIQA.Kmen smluv UNIQA čítal koncem března 2008 již 430 152 pojistek. Na celkovém meziročním nárůstu o 15,6 % se nejvíce podílely smlouvy povinného ručení, kterých oproti loňsku přibylo 35 %. Ratingová agentura Standard & Poor´s

Ratingová agentura Standard & Poor´s potvrdila i v roce 2007 UNIQA pojišťovně rating finanční síly BBBpi. Ve svém hodnocení poukazuje zejména na vynikající skladbu aktiv pojišťovny, silnou solventnost a velmi dobré hospodářské výsledky. Od roku 1999 UNIQA každoročně obhájila udělovaný rating BBBpi. UNIQA Group Austria opět vylepšila výsledky

Již pátý rok po sobě zaznamenal loni koncern podle předběžných výsledků výrazné zlepšení svého hospodaření. Předběžný hospodářský výsledek před zdaněním vzrostl o 43% na 340 milionů EUR. Pojistné koncernu činilo 5,259 miliardy EUR, což představovalo meziroční růst 3,3 %. Tohoto výsledku bylo dosaženo hlavně díky dynamickému růstu koncernových společností mimo Rakousko, když celkový podíl pojistného ze zahraničních pojišťoven skupiny už převýšil třetinu. Největší tempo růstu pojistného (+ 26 %; bez nových akvizic) zaznamenaly země v regionu širší střední Evropy, když dosahovaly dynamiky výrazně nad průměrem lokálních trhů.Mezinárodní ratingová agentura Standard&Poor´s ohodnotila znovu finanční sílu koncernu UNIQA Group stupněm "A" se stabilním výhledem. Za nejpodstatnější faktory opětovného udělení tohoto ratingu označila agentura přesvědčivou pozici na rakouském trhu, velmi dobré operativní výsledky a rostoucí podíl zahraničních koncernových společností. Uznání došly i programy na zvyšování výnosů, díky nimž významně vzrostl loňský zisk a do roku 2010 je plánováno jeho další zvýšení.

Zdroj: uniqa.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Související články