Výroční zpráva IE: Jak na kybernetická rizika?


			Výroční zpráva IE: Jak na kybernetická rizika?

Insurance Europe (IE), která sdružuje 34 národních asociací pojišťoven a zajišťoven z příslušných evropských zemí, zveřejnila v květnu výroční zprávu, v níž jsou prezentována stanoviska k hlavním problémům evropského pojišťovacího průmyslu. V tomto článku bude rozebrána vzhledem k jejímu perspektivnímu významu, a to i pro české pojistitele, problematika pojištění kybernetických rizik, kterou ve výroční zprávě  IE prezentuje z globálního pohledu jako host expert z OECD Greg Medcraft.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.