Zajímavé rozsudky z Německa: Když pojistitel platí ukvapeně


			Zajímavé rozsudky z Německa: Když pojistitel platí ukvapeně
18.9.2017 Zahraničí

Zajímavý spor řešil vrchní zemský soud v Hammu. Po posouzení věci vynesl rozsudek, že jestliže pojistitel má k dispozici informace a znalosti o všech okolnostech dopravní nehody a ukvapeně provede určitou výplatu, tak nemůže požadovat vrácení dané částky.  A i když příjemce této částky na ni nemá nárok, může si ji ponechat.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.