Zajímavé rozsudky z Německa: Když pojistitel platí ukvapeně


			Zajímavé rozsudky z Německa: Když pojistitel platí ukvapeně
18.9.2017 Zahraničí

Zajímavý spor řešil vrchní zemský soud v Hammu. Po posouzení věci vynesl rozsudek, že jestliže pojistitel má k dispozici informace a znalosti o všech okolnostech dopravní nehody a ukvapeně provede určitou výplatu, tak nemůže požadovat vrácení dané částky.  A i když příjemce této částky na ni nemá nárok, může si ji ponechat.

V případu (Az.: I-9 U 150/16) šetřil pojistitel po dopravní nehodě na parkovišti škodní událost. Vyplatil zhruba jednu čtvrtinu celkové škody ve výši 20 000 eur. Přitom jasně věděl, že poškozený jel příliš vysokou rychlostí. Soudce prohlásil, že se nejednalo o nějaké omylem vyplacené pojistné plnění, protože pojistitel znal příčinu, tj. věděl o příliš vysoké rychlosti. Proto částku, vyplacenou již před soudním procesem, nedostane zpět.


Mohlo by vás zajímat: Tradiční pojištění vozidel umírá. Autonomní auta vyžadují jiný přístup


Vrchní zemský soud v Hammu řešil i případ, který se týkal povinností pojišťovacího makléře, pokud jde o trvalou péči o klienta (Az.: 20 U 53/17). Klient chtěl uzavřít přes pojišťovacího makléře pojistnou smlouvu na pojištění domácnosti. Makléř podepsal příslušný návrh na pojištění a předložil jej danému pojistiteli. K uzavření pojistné smlouvy ale nedošlo.

Příslušný muž se o této skutečnosti dozvěděl teprve tehdy, když se stal obětí krádeže vloupáním. Proto chtěl, aby mu vzniklou škodu nahradil příslušný pojišťovací makléř. Soudce vrchního zemského soudu v Hammu dal poškozenému nakonec zapravdu.

Ve zdůvodnění rozsudku uvedl, že k povinnostem pojišťovacího makléře patřilo nejen uzavření pojistné smlouvy, nýbrž i k tomu náležející pojistně-technická péče. Proto byl daný pojišťovací makléř zavázán i k „udílení pokynů k citlivému rizikovému přizpůsobení zprostředkovávané pojistné smlouvy“.

Podle názoru soudce měl daný pojišťovací makléř povinnost se znovu odpovídajícím způsobem věcí zabývat, když neobdržel od pojistitele pojistku, tj. potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články