Výbuch bomby z druhé světové války. Je to pojistná událost?


			Výbuch bomby z druhé světové války. Je to pojistná událost?

Začátkem září proběhla ve Frankfurtu nad Mohanem největší evakuace v Německu od konce druhé světové války. Více než 60 000 osob muselo opustit své domovy, aby mohla být deaktivována nevybuchlá více než tunová bomba z druhé světové války.  Obtížná deaktivace se zdařila. Nicméně nejde o ojedinělý případ. V souvislosti s takovými bombami v Německu rezonuje otázka vztahu pojistitelů ke  škodám způsobeným jejich případným výbuchem.

V zásadě se vychází z toho, že kdyby bomba vybuchla, tak vzniklé škody budou hradit pojistitelé. Nezávazné vzorové pojistné podmínky GDV pro pojištění domácnosti a pojištění budov však obsahují výluku, pokud se vzniklé škody vztahují k válečným událostem.

Detonace nalezené bomby z druhé světové války je podle názoru mnoha expertů následek válečných událostí, i když druhá světová válka skončila před více než 70 lety. Zkušenosti z předchozích případů nalezených a vybuchlých bomb ale ukazují, že pojistitelé takové škody vždy převzali a uznali je jako pojistnou událost.


Čtěte také: Podnikání bez rizika pro živnostníky a malé firmy. Přichází unikátní pojištění faktur


Samotnému GDV prý není znám ani jediný pojistitel, který by odmítl likvidovat takovou pojistnou událost. Příkladem může být rok 2012, kdy musel být proveden kontrolovaný výbuch nalezené letecké pumy ve Schwabingu (část Mnichova). Detonací byly rozbity okenní tabulky a několik střech skončilo v plamenech. Pojistné plnění bylo vyplaceno.

Tato událost má však soudní dohru, neboť pojišťovna AXA požaduje náhradu škody ve výši cca 411 tisíc eur. Její argumentace podle dostupných zdrojů nesměřuje proti nároku na pojistné plnění, ale prý vůči chybnému provedení kontrolovaného výbuchu. Také v případě exploze letecké pumy v Göttingenu v roce 2010 a bomby u dálnice A3 u Aschaffenburgu vyplatili pojistitelé pojistné plnění.


Mohlo by vás zajímat: Kdo koupí belgickou dceru Generali?


Při poškození domu – zdí, střech nebo dveří a oken, se škodní událost řeší v rámci pojištění budov. Pokud případná exploze poničí zařízení bytu, nastupuje pojištění domácnosti.

V oblasti práva jsou názory expertů na otázku pojistného plnění u takových událostí rozdílné. Plnění není podle nich samozřejmé. K uplatnění výluky škod způsobených válečnými událostmi stačí najít příčinnou souvislost mezi válkou a škodou. Ale spory mezi právními experty se vedou o to, zda to lze vztáhnout i na opožděné škody, tj. škody způsobené výbuchem nalezené bomby z druhé světové války.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články