Brexit optikou GDV: Zachovejme chladnou hlavu


			Brexit optikou GDV: Zachovejme chladnou hlavu
12.7.2017 Zahraničí, Spektrum

Jednání o vystoupení Spojeného království z EU započala dne 19. 6. 2017. Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) zveřejni zásadní stanovisko, že při Brexitu nelze v žádném případě opomenout jeho ekonomické důsledky pro německé pojistitele. Za téměř jisté se považuje toliko ta skutečnost, že dne 30. 3. 2019 již Spojené království nebude členem EU. Vše ostatní – zejména podmínky vystoupení a budoucí podoba vzájemných vztahů - je zatím otevřené. 

Ve Spojeném království provozuje pojišťovací činnost řada německých pojistitelů. V roce 2015 činilo jejich „britské“ předepsané pojistné cca 1,3 mld. eur, což představuje asi 0,5 % z jejich celkového pojistného. Ekonomické dopady Brexitu na německé pojistitele je třeba posuzovat z těchto proporcí. Podle GDV je z tohoto důvodu nezbytné si mnohé ujasnit a vyhnout se slepé uličce. 

Podle GDV nemůže evropské hospodářství dovolit neplánované a nekontrolované vystoupení Spojeného království z evropského projektu. Vždyť britský pojistný trh produkuje pojistné ve výši 320 mld. dolarů a je čtvrtým největším trhem na světě za USA, Japonskem a Čínou. Občanům EU a evropským podnikatelům je třeba prezentovat spolehlivost a transparentnost.  


Mohlo by vás zajímat: Vliv legislativních změn na finanční poradenství


 

Nejde totiž o dětskou hru. Spojené království svým rozhodnutím vyvolalo značnou nejistotu, i když po nedávných volbách a oslabení pozice britské vlády se stal tvrdý Brexit méně pravděpodobným. Proto má EU i Spojené království povinnost rychle dohodnout jasné a pevné rámcové podmínky a stanovit jízdní řád pro vyjednávání, i když nejde o jednoduchá řešení. Stojí za zmínku, že Spiegel on-line označil započatá vyjednávání za nejkomplexnější rozhovory v dějinách diplomacie.

Pokud jde o konkrétní kroky, GDV plně podporuje pozici EU27 tvrdící, že Spojené království nesmí získat nějaké zvláštní výhody, neboť to není v zájmu členských států EU. Je však třeba zabránit tomu, aby nebyl zcela zaškrcen volný obchod a svoboda pohybu. Dále je žádoucí zajistit rovné podmínky, tj. usilovat o to, aby orgány dohledu v EU i ve Spojeném království uplatňovaly stejné požadavky.

 


Mohlo by vás zajímat: Digitalizace v Německu: Na místě je i kritika


Pojišťovnictví potřebuje taktéž jasná přechodná pravidla pro přizpůsobení se novým podmínkám. Mělo by být například umožněno řádné ukončení dlouhodobých pojistných smluv penzijního pojištění, u nichž konec pojištění značně přesahuje termín ukončení členství Spojeného království v EU. Musí být rovněž zabezpečeno, aby si institucionální investoři z kontinentální Evropy uchovali přístup k finančním službám ze Spojeného království.  Současně musí finanční sektor v EU27 zesílit, přičemž dokončení Unie kapitálových trhů má v tomto směru klíčový význam.   

V závěru svého stanoviska GDV zmiňuje, že nezbytný přesun Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) z Londýna by neměl být důvodem postavit celou strukturu evropského dohledu nad finančními službami na hlavu. Rozdílné potřeby a specifika bank, pojišťoven a investičních společností/obchodníků s cennými papíry musejí být i po Brexitu přiměřeně zohledňována. Další štěpení dohledu na solventnostní a tržní dohled GDV striktně odmítá. Takový dvojí dohled by nepochybně vedl k neúnosné byrokracii.

Zdroj: GDV

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články