Vliv Brexitu: Budou evropské orgány dohledu fúzovat?


			Vliv Brexitu: Budou evropské orgány dohledu fúzovat?

Koncem března byl do sídla Evropské rady doručen dopis britské premiérky Theresy Mayové, kterým byl oficiálně oznámen záměr Spojeného království vystoupit z EU. Tím byl aktivován článek 50 Smlouvy o EU. Na základě tohoto kroku se začíná veřejně diskutovat například i o tom, kam přemístit z Londýna Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority – EBA). Německý ministr financí Wolfgang Schäuble tvrdí, že by se měl tento orgán přemístit do Frankfurtu, kde již sídlí EIOPA. S tím souvisí úvaha, zda by evropské orgány dohledu neměly fúzovat.

K této otázce se v interview pro pojišťovací portál Versicherungswirtschaftheute (VWheute) vyjádřil předseda Spolkového ústavu pro dohled nad finančními službami (BaFIN) Felix Hufeld. Vzhledem k významu této problematiky uvádíme rozhovor ve stručné podobě.

VWheute: Evropská komise a Wolfgang Schäuble se přimlouvají, aby se evropské orgány dohledu EBA a EIOPA sloučily. Vzorem pro toto opatření je právě BaFIN, který provádí dohled nad bankami i pojišťovnami. Byl jste ředitelem BaFIN pro oblast pojistného práva a můžete hovořit ze zkušenosti. Bylo by sloučení tří evropských orgánů dohledu smysluplné (třetím orgánem dohledu je Evropský orgán pro cenné papíry a trhy – ESMA)?

Felix Hufeld: Sloučení EBA a EIOPA by bylo myslitelné. V rámci BaFIN jsme měli s integrovaným dohledem velmi dobré zkušenosti. Integrovaný orgán dohledu má pohled na celý finanční trh, a to i přes hranice jednotlivých sektorů. To činí dohled účinnějším a údernějším. BaFIN je dokonce integrován ve dvojím smyslu. Sjednocujeme pod jednou střechou nejen dohled nad různými sektory finančního trhu. Sjednocujeme také obě oblasti dohledu, tj. solventnostní dohled a dohled nad chováním, k čemuž rovněž patří ochrana spotřebitele. To nám umožňuje přijímat rozumná a vyvážená rozhodnutí, kdy otázky ochrany spotřebitele jsou v konfliktu s otázkami únosnosti rizika či finanční stability.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovna Lloyd's je připravena po 328 letech z Londýna odejít


VWheute:  Jaké problémy jsou spojeny s takovou případnou fúzí a co by to znamenalo pro německé a evropské pojistitele?

Felix Hufeld: Nesmí se zaměňovat dvě věci. Pohled přesahující jednotlivé sektory je smysluplný a potřebný. Nebylo by smysluplné vidět pojistitele brýlemi bankovního dohledu a obráceně. To platí jak pro solventnostní dohled, tak pro dohled nad chováním. Pojistný produkt musí být také v budoucnu posuzován se všemi jeho zvláštnostmi. To bude obzvlášť relevantní při budování struktury governance (správy a řízení) nového úřadu. Společnou radu orgánů dohledu pro bankovní dohled a dohled nad pojišťovnictvím pokládám například za kontraproduktivní. Ale pevně doufám, že evropský zákonodárce na to dá pozor. 

VWheute:  Byly by úkoly BaFIN jasně odděleny od nového evropského dohledového úřadu?

Felix Hufeld: Musely by být, neboť vše ostatní by bylo neefektivní. Kompetence pro operativní dohled zůstávají na národní úrovni. Společný evropský úřad by se měl zaměřit na konvergenci dohledových postupů.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články