Karel Běhan z OK GROUP o „globálním makléřství“


			Karel Běhan z OK GROUP o „globálním makléřství“

Tuzemští pojistitelé se vypořádávají s implementací Solvency II, ČR ovlivňují nízké úrokové sazby a pojistitelé drží nákladovost přijatelnou pro akcionáře. Jak může v průmyslovém pojištění pomoci mezinárodní přesah?

V době, kdy se tuzemští pojistitelé úspěšně vypořádávají s implementací Solvency II a stávající ekonomiku ČR ovlivňují stále ještě nízké úrokové sazby, je stále více patrná snaha českých pojistitelů udržet nákladovost na úrovni, která se bude zamlouvat akcionářům. V této době je však rovněž zřetelné, že tuzemští pojistitelé se více či méně soustředí na segment privátního neživotního a životního pojištění, resp. podnikatelského pojištění, ve kterých mohou lépe řídit svoji ziskovost.

A co tuzemské korporátní pojištění? Postupem času se v pojišťovnách interní pravidla a směrnice pro úpis tzv. průmyslových pojištění stále zpřísňují. Vlastní vrub pojišťoven neklesá, tendence jsou spíše opačného směru. A obezřetnost pojišťoven při úpisu takových rizik figuruje na předních místech. Jejich apetit je tedy u některých typů provozů dost malý.

Do určité míry se zdá, že pojišťovací makléři jsou při své zprostředkovatelské činnosti nuceni záležitost analýzy trhu uchopit v mnohem širším smyslu. Mám na mysli aktivní prověřování ochoty upisovat korporátní rizika z pohledu celého pojišťovacího trhu Evropské unie.

Pojišťovací makléři se mohou stát globálními hráči buď prostřednictvím příslušnosti k síti vytvořené mateřskou společností nebo formou členství v některé z otevřených profesních mezinárodních organizací. My v OK GROUP sázíme na individuální obchodní kontakty s pojišťovacími makléři, kteří za hranicemi ČR dlouhá léta působí a zároveň se specializují na konkrétní pojistné produkty.

Samotné členství v mezinárodní organizaci z našeho pohledu nemusí nutně přinést ten správný efekt. Větší váhu dáváme aktivnímu budování individuálních mezinárodních kontaktů, které souvisí s konkrétními pojišťovacími segmenty a zapadají do naší dlouhodobé strategie poskytování servisu našim klientům.

Tento mezinárodní rozměr práce pojišťovacího makléře vyžaduje vysokou odbornost a znalost mezinárodního prostředí. Jde však o cestu, která je pro dnešní globální svět přirozená.

Autor: Ing. Karel Běhan
ředitel úseku mezinárodního pojištění a zajištění společnosti OK GROUP a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články