BREXIT a britské pojišťovny


			BREXIT a britské pojišťovny

Dne 6. října 2016 zveřejnila ABI (Association of British Insurers – Asociace britských pojistitelů) závěry z analýzy o dopadech legislativy EU na britské pojišťovnictví. Na základě jejího vlastního podrobného průzkumu bylo identifikováno cca 80 právních aktů EU, jež mají konkrétní dopad na sektor. 

Mezi výše uvedený počet právních aktů EU patří především směrnice, jež jsou implementovány příslušnými zákony přijatými parlamentem a pak také nařízení, která mají přímou účinnost. Je třeba zmínit, že ABI zkoumala jak legislativu v účinnosti, tak ty právní akty, které by měly nabýt účinnosti v nejbližších několika letech.

Záběr této legislativy EU je poměrně široký, a to od nařízení k ochraně spotřebitele a ochraně osobních údajů až po obezřetnostní nařízení v rámci souboru opatření k Solventnosti II.

Analýzou bylo zjištěno, že z cca 80 právních aktů EU:

  • jich 52 bylo transponováno zákony přijatými parlamentem,
  • 16 má přímou účinnost,
  • 12 ještě nenabylo účinnosti (ale očekává se, že to bude před rokem 2019).

Kromě toho ABI ještě specifikovala, že určité právní akty EU se týkají jak všeobecného pojištění, tak i dlouhodobého spoření a některé jen pojištění nebo pouze dlouhodobého spoření.

Tato analýza ABI je jen první krok. Britská ministerská předsedkyně prý přislíbila, že  všechno existující právo EU bude „uloženo“ do britského práva, nicméně ABI vidí v problém v tom, že parlament může chtít rozhodovat o dlouhodobém ponechání některých zákonů. ABI hodlá následně důkladně projít a vyhodnotit všech cca 80 právních aktů, jestliže má být zabezpečen široký konzistentní rámec práv spotřebitele, právní zodpovědnosti a finanční stability s evropskými trhy, s nimiž britské pojišťovny chtějí nadále obchodovat. Podle generálního ředitele ABI Huwa Evanse tato analýza může účinně pomoci desítkám milionů klientů, jimž členové asociace slouží. 

Z prohlášení ABI jasně plyne, že byla zahájena analýza dopadů legislativy EU na britské pojišťovnictví. Dá se z ní vyvodit, že zůstanou účinná i nařízení a že je zájem ze strany britského pojišťovnictví o co největší blízkost či dokonce shodnost evropské a (budoucí) britské legislativy k pojišťovnictví. Poměrně stručné prohlášení samozřejmě vyvolává řadu otázek. Například, proč se neberou v úvahu i právní akty EU v podobě rozhodnutí, do jaké míry byla zohledněna legislativa, jež se týká všech finančních služeb včetně pojištění a pojišťovnictví  nebo jak se hodlá zacházet s obecnými pokyny EIOPA apod. To však neznamená, že samotná podrobná a nezveřejněná analýza ABI se s těmito a dalšími otázkami nevyrovnává.

Zdroj: Association of British Insurers

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články